Sabır - Sabretmek - Ansiklopedik bilgi
Sabır - Sabretmek

1. (isim) Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
2. Olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme
Sabır - Sabretmek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 45. ayet:
Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır.

Bakara (Sığır) Suresi 153. ayet:
Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Bakara (Sığır) Suresi 155. ayet:
Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.

Bakara (Sığır) Suresi 250. ayet:
Onlar, Calut ve ordusuna karşı meydana (savaşa) çıktıklarında, dediler ki: "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl (kaydırma) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 200. ayet:
Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah´tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz.

Enfal (Ganimetler) Suresi 65. ayet:
Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inanmamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. "Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür."

Enfal (Ganimetler) Suresi 66. ayet:
Şimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za´f olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa, (onların) iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah´ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir.

Yusuf Suresi 18. ayet:
Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. "Hayır" dedi. Nefsiniz, sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp-uydurduklarınıza karşı (kendisinden) yardım istenecek olan Allah´tır."

Yusuf Suresi 83. ayet:
(Şehre dönüp durumu babalarına aktarınca o:) "Hayır" dedi. "Nefsiniz sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah (pek yakın bir gelecekte) onların tümünü bana getirir. Çünkü O, bilenin, hüküm ve hikmet sahibi olanın kendisidir."

Kehf (Mağara) Suresi 78. ayet:
Dedi ki: "İşte bu, benimle senin aranda ayrılma (zamanı)mız. Sana, üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim.

Kehf (Mağara) Suresi 82. ayet:
"Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğundu, altında onlara ait bir define vardı; babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım. İşte, senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu."

TaHa Suresi 130. ayet:
Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.

Mearic (Yükseliş Yolları) Suresi 5. ayet:
Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

İnsan Suresi 24. ayet:
Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme.
Sabır - Sabretmek - Hadisler
Hz. Ebû Zerr (radıyallâhu anh) anlatıyor: "(Bir gün) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni çağırarak:
"-İnsanlara (kitleler halinde) ölüm gelip, ev, yani kabir köle mukabilinde temin edilince halin ne olacak?" buyurdu. Ben:
"-Allah ve Resulü bilir- veya Allah ve Resulü benim için neyi (uygun bulup) seçerlerse olur-" diye cevap verdim. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
"-Sana sabır tavsiye ederim -veya sabret-"  buyurdu."Hammâd der ki: "Nebbâşın (yani mezarları açarak kefenleri çalanların) eli kesilmelidir" diye hükmedenler bu hadisle amel ettiler. Çünkü, nebbâş ölünün evine girmiş olmaktadır". 
[Ebû Dâvud, Hudud 19 (4409)]

Hz. Muâz (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bir kimsenin: "Ya Rabbi, senden nimetin kemâlini taleb ediyorum" dediğini işitmişti. Sordu:
"Nimetin kemâli nedir?"
"Bu bir duadır, onunla dua edip, onunla hayır (çok mal) ümîd ettim" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
"Sordum, zîra, nimetin kemâli cennete girmektir, ateşten kurtulmaktır" dedi. Bir başkasının da şöyle dediğini işitti:
"Ey celâl ve ikrâb sâhibi Rabbim!" hemen şunu söyledi:
"Duana icâbet edilmiştir, (ne arzu ediyorsan) durma iste" Derken, bir başkasının:
"Ya Rabbi senden sabır istiyorum!" dediğini işitmişti, ona da:
"Allah´tan bela istedin, afiyet iste!" dedi. 
[Tirmizî, Daavât 99, (3524).]
Sabır - Sabretmek - Kitap Tanıtım
Sabır Risalesi

Bediüzzaman Said Nursi
NESİL YAYINLARI

Ey sabırsız nefsim! Sen üç sabırla mükellefsin. Birisi, taat üstünde sabırdır. Birisi, mâsiyetten sabırdır. Diğeri, musibete karşı sabırdır. Aklın varsa (...) mer- dâne “Yâ Sabûr” de, üç sabrı omuzuna al. Cenâb-ı Hakkın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musibete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan.

Âkıl isen, ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün. Ve “Onun bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvî bir hizmete sarf ediyorum” de. O vakit senin acı bir füturun, tatlı bir gayrete inkılâb eder.
Said Nursî
Sabır - Sabretmek - Kitap Tanıtım
Sabır ve İlim ve İbretli Kıssalar

Ebü´l Leys Semerkandi
MUALLİM NEŞRİYAT

Bela ve Sıkıntılara Sabır Göstermek
Musibetlere Karşı Sabır
İlim Öğrenmek
İlim ile Amel Etmek
İlim Meclislerine Katılmanın Fazileti
Sabır - Sabretmek - Muhtelif yazılar
TELAŞI YEN
 
Postacı, elinde Han ustanın Kore´deki ailesinden gelen bir mektup ile çalışma odasına girdiğinde, birlikte çay içiyor ve sohbet ediyorduk.

Bu mektubu arzuyla beklediğini biliyordum. O nedenle konuşmaya ara verip, aceleyle zarfı yırtarak mektuba şöyle üstünkörü bir göz atmasını bekledim. Ancak düşündüğümün tersine, Han usta mektubu bir köşeye koyup sakin bir tavırla bana döndü ve konuşmamıza devam ettik.

Ertesi gün, eğer o mektup bana gelmiş olsaydı bir an evvel açıp okuyacağımı belirterek onun bu kendini denetleyebilme yeteneğine değindim.

"Yaptığım şey, yalnızken yapacağım şeyin aynısıydı", dedi. "Mektubu, Heyecanımı yenesiye kadar bir köşeye kaldıracaktım. Daha sonra o mektubu elime aldığımda., sanki çok değerli ve az bulunur bir şeymiş gibi ağır ağır açacaktım."

Bir süre benim için bir ders anlamına geldiğim bildiğim bu açıklamanın üzerinde düşündüm. Sonunda bu tür bir sabrın ne işe yarayacağını anlayamadığımı söyledim,

"Şu işe yarar" dedi. "Yaşamdaki önemsiz olaylar karşısında sabırlı olan insanlar,  bir gün karşılaşacakları çok daha önemli olaylar karşısında da kendilerini aynı ustalıkla denetleyebilirler."
Sabır - Sabretmek - Özlü sözler
 • Acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi, kişinin Allahü teâlâyı iyi tanımış olmasındandır. - İmam Gazali
 • Aciz insan ŞİKAYET eder, asil insan İDARE eder, basit insan İFTİRA eder, sabırlı insan AZİM eder, şükürsüz insan BEDDUA eder.
 • Akıllı bir adam, kendine yapılabilecek her türlü hakaretin üstesinden gelebilendir, ve bunlara verilecek en iyi görünmez tavır, sabır ve idare etmedir. - Moliere
 • Arslanın, sabredip pislik içinde beklemesi, onu deve yavrusu ile doyurur. - Hz. Mevlana
 • Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. - İmam-ı Gazali
 • Bakış açısı, empati, sabır. Bunlar kimsenin size öğretemeyeceği en değerli yaşam becerileridir.
 • Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. - Balzac
 • Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir. - Tolstoy
 • Bencil, sabırsız ve biraz takıntılıyım.Hata yaparım, kendimi kaybederim ve bazen çekilmez olurum.Ama en kötü halimde beni çekemiyorsan, en iyi halimde kesinlikle beni haketmiyorsun demektir. - Marilyn Monroe
 • Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır. - Seneca
 • Bütün yemekleri görüp tattım; sabırdan lezzetlisini görmedim. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.
 • Çocuklardan çok şey öğreniriz. Örneğin ne kadar sabırsız biri olduğumuzu. - Franklin P Jones
 • Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dil harap, Gönül yorgun! Ya RAB! Hüznü´me dua sürdüm, sabır taneleri ile. Olurmu ki akibetim hayır diye!
 • Doğanın temposuna ayak uydurun: onun sırrı sabrında. - Ralph Waldo Emerson
 • Dünyada insana yardım eden şey, tesadüf değil, azim ve sebattır. - Samuel Smiles
 • Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimizdir. Önce bunların yüzünden küçülüyor, sonra da dünyayı çok büyük görüyoruz.
 • Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır. - Hz. Mevlana
 • En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır. - Leo Tolstoy  
 • Genişlik, sabırdan doğar. - Hz. Mevlana
 • Gönlüne belalar geldikçe gülerek karşıla. Şükrü ve sabrı öğreniyorsun, korkma rıza makamı yakın sana.
 • Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. - Hasan-ı Basri
 • Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül et. Onları hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde bir adavet besleme; hiç kimseye hiddet ve şiddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de "insan-ı kamil" mertebesine erersin.  - Hz. Ali (r.a.) 
 • Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır. - Balzac
 • Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. - Hatim-i Esam
 • Herşeyin anahtarı sevgi, emek ve sabırdır. Civcivi; kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, yumurtaları kırarak değil. - A.Glasow
 • Hiç taşlaşmayan bir kalbin, hiç tükenmeyen bir sabrın, ve hiç acıtmayan bir dokunuşun olsun. - Charles Dickens
 • Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin. - Hz. İsa (a.s.)
 • İki esas günah vardır ki, diğer bütün günahlar bundan oluşur: Sabırsızlık ve tembellik. - Franz Kafka
 • İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. - Şems-i Tebrizi
 • İnsan ruhunun en az sabır gösterdiği şey mutluluktur. - Ahmet Hamdi Tanpınar
 • İnsan sabır ve dayanıklılığı ile vebayı bile yener. - Napoleon
 • İnsanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar. Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet’ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar. - KAFKA
 • İnsanların en mutlusu kalbi ilimle dolu ve bedeni sabırla süslü olup elindeki ile yetinen kişidir. - Süfyan-ı Sevri
 • Kalbe saldıran sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsan seni can evinden vuramaz. - Hazreti Ali (r.a.)
 • Kalbinde çözülmeden kalan herşey için sabırlı ol. Soruların kendisini sevmeye çalış, kilitli odalar ve yabancı lisanda yazılmış kitaplar gibi. Cevapları şimdi arama. Şu anda cevaplar sana verilemez, çünkü sen henüz onlarla yaşayamazsın. Bu, herşeyi yaşama meselesidir. Şu anda senin soruyu yaşaman gerekiyor. Belki daha ileride farkına bile varmadan, günün birinde kendini cevabını yaşarken bulacaksın. - Robin Sharma
 • Kelimelere haber saldım, heceleri yağmur ile rüzgarlar getirdi. Şimşekleri gizledim sabrımda. Ve şimdi gözlerimden oku sessizliğimi.
 • Kul kabre girince kıldığı namazlar sağına, ve vermiş olduğu zekatlar soluna dikilir. Yapmış olduğu öbür iyilikler onu gölgesi altına alırken sabır ona göğüs gererek diğer koruyucularına “eğer onu koruyabilecekseniz mesele yok; fakat eğer koruyamayacaksanız çekilip yerlerinizi bana bırakınız da onu azaptan koruyayım” der. - Yezidi Rekkasi
 • Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan büyük planları gerçekleştiremezsin. - Çin Atasözü
 • Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil. Sabret, doğrusunu Allah daha iyi bilir. - Hz Adem (a.s.)
 • Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir. - Cahit Arf  
 • Mevla´nın herşeydeki sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur, insanlara sabredersin adı hoşgörü olur, dileğe sabredersin adı dua olur, duygulara sabredersin adı gözyaşı olur, özleme sabredersin adı hasret olur, sevgiye sabredersin adı aşk olur. 
 • Nimetlere şükür nimeti artırır, zorluklara sabır işleri kolaylaştırır. - A.Geylani
 • Öfke yanardağ misali, üfledikçe parlıyor, / Sabır merhametin eli, külümüzü harlıyor.
 • Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. - Şeyh Edebali
 • Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi vardır. - Sadi
 • Sabır ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar, hem tedavi eder.
 • Sabır Allah-ü teala’yı kullara şikayet etmemektir. - Bişr-i Hafi
 • Sabır ilacı, gözlerin perdesini yakar, göğüsleri, gönülleri yarıp açar. - Hz. Mevlana
 • Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır. - Şeyh Edebali
 • Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Ve bilirler ki gökteki ayın hilal’den dolunaya varması için zaman gerekir. - Şems
 • Sabır saadeti ebedi kalır, sabır kimde ise o nasib alır. - Yunus Emre
 • Sabır susmaktır. Konuşan, susandan daha fazla vera sahibi olamaz. - Bişr-i Hafi
 • Sabır, çekilen şeyi duymamak değil, ona dayanmayı bilmektir. - Necip Fazıl KISAKÜREK
 • Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır. / Ey gönül! Sabırlı ol! Aşk sabretmektir! - Hz. Mevlana
 • Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir. - Cüneyt Bağdadi
 • Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. - Hz. Mevlana
 • Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. - Hz. Mevlana
 • Sabır, şükre eş bir aşk halidir. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Sabır, zamanı lehimize çevirme sanatıdır.
 • Sabır,sadece zorluklara tahammül etmek değildir. Sabır;gücümüz yettiği halde zalim olmamaktır.
 • SABIR: Hastalıkta EYÜP, hasrette YAKUP, zindanda YUSUF, ateşte İBRAHİM olmaktır.
 • Sabır; ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. - Hz. Mevlana
 • Sabır; öyle bir ip ki, sen kopacak sanırsın, o sarıldıkca güçlenir, sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır.
 • Sabırla dut yaprağı has kumaş olur.
 • Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız. - La Rochefoucauld
 • Sabırlı insan, herhangi bir musibet (bela) geldiğinde ilk andan itibaren feveran etmeyen kimseye denir. İlk anda isyan eden, ama daha sonra aklı selim ile olayı kabullenen kimse ise sabırlı değil, mütehammil insandır. - Hz.Abdulaziz Bekkine
 • Sabırlı kuş, bütün kuşlardan daha iyi uçar. - Hz. Mevlana
 • Sabırlı olun zira bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl gülebilir? Aceleci olmayın! Maksada sabırla erişilir , acele ile değil. Alelade otlar iki ay içinde, kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. Tencerede bile yavaş ve ustaca kaynayan yemek, delice kaynayandan daha lezizdir. - Hz. Mevlana
 • Sabırsızsın. Oysa bütün mahlukat sabrın ipliğiyle bağlıdır birbirine. Dünya sabırla döner. Çünkü güneşin de, ayın da zamana ihtiyacı vardır. Sabırlı ol. Büyük sırlara ermek için sabır denizinde yüzmeyi öğrenmen lazım. Çünkü sırlar, sabır denizinin dibinde saklıdır. Uyum güzelliktir. Uyum, suyun özelliğidir. Su, sabrın simgesi, istiridyenin yurdudur. Su olmasaydı, inci de olmazdı. Sabırlı ol ki istiridye gibi inciler yapasın.
 • Sabredin! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. - Abdülkadir Geylâni
 • Sabredin, her şeyin başı sabırdır. - Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Sabredin, yoksa pişman olursunuz. - Hz. Osman (r.a.)
 • Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir.
 • Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. - Shakespeare 
 • Sabrı öğrenmek de sabır işi.
 • Sabrın en büyüğü, Allah´ın emir ve yasaklarına karşı sabretmektir. - Ka´bül-Ahbar
 • Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. / Bela sana kahretsin, sen belaya selam et. - Necip Fazıl KISAKÜREK
 • Seni sevmeyene asla sabır gösterme. Çünkü, sabrının adı yüzsüzlük, fedakarlığın adı eziklik, sevginin adı kişiliksizlik olur.
 • Sevgiline gösterdiğin sevgiyi, saygıyı ve sabrı, anne ve babana da göster. Unutma ki, onlar karşılıksız severler.
 • Susmak "Ya Sabır" diyebilmektir. Öyle bir duadır ki yürekte çınlar. Konuşsam dilim yanar. Sussam kalbim.
 • Susmak; Hoşgörülü olmaktır. Susmak; Çaresizlik değildir. Susmak; Zayıflık değildir. Haklıyken bile susmak en büyük erdemdir. Susmak; Çok büyük bir tepkidir. Susmak; Asalet ve sabırdır. Çünkü sen susarsan YARADAN Konuşur.
 • Şahsî hayat itibarıyla, kaderle başbaşa kalıp Allah’tan gelene sabretmek güzeldir; fakat, diğer insanları acıları ile başbaşa bırakmak insafsızlıktır.
 • Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. - İmam Gazali
 • Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet edersin. - Hz. Osman (r.a.)
 • Yalnızca ateşli bir sabır ulaştırır bizi muhteşem bir mutluluğun kapısına. - Pablo Neruda
 • Zafere götüren sihirli formül şu iki kelimede gizli idi: Ümit ve sabır. Ümidini kaybeden ve sabretmesini bilmeyen nice insan yarı yolda kalmış yenilginin acı tokadını yemiştir.
 • Züleyha kadar sevdiysen Yusuf duyacaktır sendeki feryadı. Yusuf kadar sürgün, zindan, sabır varsa yürekte korkma Mısır´a sultan olamazsın belki ama, seni Allah için seven Züleyha gibi bir yürekte sonsuz aşka mazhar olursun.
Sabır - Sabretmek - Risale-i Nur Külliyatı
İşte ey sabırsız nefsim! Sen, üç sabır ile mükellefsin: Birisi tâat üstünde sabırdır, birisi mâsiyetten sabırdır, diğeri musîbete karşı sabırdır.

Sözler | Yirmi Birinci Söz 

Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa müptelâ olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerifteki oruç, on beş saat, sahursuz ise yirmi dört saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur.

Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup