Kardeş - Ansiklopedik bilgi
Kardeş

1. (isim) Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
2. Yaşça küçük olan çocuk
3. (ünlem) Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü
4. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri
Kardeş - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 178. ayet:
Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz kılındı). Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi. Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardeşi (varisi veya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azab vardır. 

Bakara (Sığır) Suresi 220. ayet:
Hem dünya (konusun)da, hem ahiret (konusunda). Ve sana yetimleri sorarlar. De ki: "Onları ıslah etmek (yararlı kılmak) hayırlıdır. Eğer onları aranıza katarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozgun (fesad) çıkaranı ıslah ediciden bilir (ayırdeder). Eğer Allah dileseydi size güçlük çıkarırdı. Şüphesiz Allah güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi 36. ayet:
Medyen´e de kardeşleri Şuayb´ı (gönderdik) Böylece dedi ki: "Ey kavmim, Allah´a kulluk edin ve ahiret gününü umud edin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 34. ayet:
"Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır, onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum."

Ahzab (Gruplar) Suresi 18. ayet:
Gerçekten Allah, içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine: "Bize gelin" diyenleri bilir. Bunlar, pek azı dışında zorlu-savaşlara gelmezler.

Haşr (Toplanma) Suresi 10. ayet:
Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin."

Haşr (Toplanma) Suresi 11. ayet:
Münafıklık edenleri görmüyor musun ki, Kitap Ehlinden inkâr eden kardeşlerine derler ki: "Andolsun, eğer siz (yurtlarınızdan) çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle birlikte çıkarız ve size karşı olan hiç kimseye, hiç bir zaman itaat etmeyiz. "Eğer size karşı savaşılırsa elbette size yardım ederiz." Oysa Allah, şahidlik etmektedir ki onlar, gerçekten yalancıdırlar. 

Abese (Surat Astı) Suresi 34. ayet:
Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar;
Kardeş - Kitap Tanıtım
Kardeş Sevgisi

Emine Şenlikoğlu
MEKTUP YAYINLARI

Gençler!
Unutmayın ki, bu seri yalnız çoçukların serisi değildir. 
Bu seri, çocukların, gençlerin, annelerin, babaların, nine ve dedelerin, hala ve teyzelerin, amca ve dayıların, genç kızların ve delikanlıların serisidir. 
Bazı gençler, daha doğrusu gençliğe yeni adım atanlar, bu seriyi çocuklar okur, ben çocuk muyum? diyerek okumuyor olabilir.
Gençler! Çocukluk yapmayın ve bu seriyi mutlaka okuyun. Aradan değil, bir numaralı kitaptan başlayın, zevkle okuduğunuzu göreceksiniz. Haydi, geç kalmayın.
Kardeş - Muhtelif yazılar
HZ. ADEM´İN MİRASI
 
Fatih Sultan Mehmed, adamları ile gezerken, yanına sokulan dilenciye bir altın vermiş. Dilenci parayı alınca:
- Aman Sultanım, demiş. Koskoca bir padişah, kardeşine bu kadar az para verir mi?
Fatih Sultan Mehmed, nereden kardeş olduğunu sorunca, dilenci:
-İkimiz de demiş, Hazreti Âdem´in çocukları değil miyiz? Elbet kardeşiz.
Sultan Fatih:
- Bunu sakın başkasına söyleme, diğer kardeşleriniz de pay isterse, sana bu bile düşmez.
Kardeş - Muhtelif yazılar
MENFAAT

Mevlana Hazretleri, müritlerinden biriyle giderken, bir kaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görür.
Müridi :
- Güzel kardeşlik örneği der, keşke insanlarda bunlardan ibret alsa.
Mevlana tebessüm ederek karşılık verir :
- Aralarına bir kemik atıver de, gör kardeşliklerini.
Kardeş - Özlü sözler
 • A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme. - Hz. Mevlana
 • Aynı anadan babadan doğanlar, senin miras kardeşlerin; uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz kardeşlerin sayılırlar. - Hz. Ali (r.a.)
 • Birbirini çekemez insan ne diye? Kinle dolmuş güzel cihan ne diye? Allah bir, din İslâm, mü’min kardaşız; Ben sana, sen bana düşman ne diye? - Kul Sa’dî
 • Biri öteki kadar zengin olunca, kardeşler birbirlerini severler. - Uganda atasözü
 • Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır. 
 • Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz. Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvidir. Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, elinizden kaçmasın! - Risale-i Nur - Mektubat
 • Gerçek anlaşılıncaya kadar, kardeşlerinin yaptıklarını iyiye yor. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Gururla zayıflık, ikiz kardeştirler. - LOWELL
 • İnsan karısının matemini üç hafta, kız kardeşinin üç yıl tutar. Fakat anne acısını ölünceye kadar tutar. - Adalbert Von CHAMİSSO 
 • İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş olurlar, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş.
 • İnsanlar gurup gurup kardeş olacağına, kutup kutup cepheler oluşturuyorlar. - Ma’ruf Okuyan
 • Kaplanların neden kardeşlerini yediklerini anlıyorum artık. - Al Capone
 • Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir. - Benjamin Franklin 
 • Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır. - John Watson
 • Kardeşlik sevgisi şudur ki; ben ateşten çıkmayınca sen de cennete girmemelisin. Beni bekleyip birlikte cennete girmeye çalışmalısın İşte kardeş sevgisi budur. Yoksa ateşi görünce beni bırakıp kaçman değildir. - Efdalüddin
 • Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin Çünkü onlar dünya için de, âhiret için de lâzımdır. - Hz Ali (r.a.)
 • Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılana kadardır. - Hz. Mevlana
 • Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik; ama bu arada çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeş olarak yaşamayı. - Martin Luther King
 • Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren. - M. Akif Ersoy
 • Sen düşüncesin, kardeşim, senin geri kalanın kemik ve lif. Gülleri düşünürsen, gül bahçesisin; dikenleri düşünürsen, fırına yakıt.
 • Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründügün gibi ol.
 • Tartışma bitse bile söylenmeye devam eden canlıya anne, tartışma anında sırları dökene kardeş, tartışmayıp bağırana baba denir.
 • Tenini, dilini, kalbini koru kardeşim! Hayat bu üçüyle ektiğimizi biçmekten ibarettir. Kader kimsenin hakkını yerde bırakmaz. - Muhammed BOZDAĞ
 • Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. - VOLTAIRE 
 • Üç şey kardeşlik sevgisini sâfîleştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isimle onu çağırmak. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. - Nâzım Hikmet Ran
 • Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil; kolay değil bu dünyadan ayrılmak. - Orhan Veli
 • Yetmiş iki millete bir gözle bak, cümle yaratılmışa bir gözle bak, / Hakk’ı  gerçek sevenlere cümle alem kardeş gibidir. - Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yüz daha versen yüz uman yüzler bilirim, / Yokuşlara kardeş olan düzler bilirim, / Dünya öküzün üstünde... derler ama, / Dünyanın üstünde nice öküzler bilirim. - Necip Fazıl Kısakürek
Kardeş - Risale-i Nur Külliyatı
İkinci Temsil: Meselâ iki kardeş var. Birisi cesur, kendine güvenir; diğeri hamiyetli, milliyetperverdir.
Bir muharebe zamanında, kendine güvenen adam devlete intisap etmez, kendi başıyla iş görmek ister. Kendi kuvvetinin membalarını belinde taşımaya mecbur olur. Teçhizatını, cephanelerini kendi kuvvetine göre çekmeye muztardır. O şahsî ve küçük kuvvet miktarınca, düşman ordusunun bir onbaşısıyla ancak mücadele eder; fazla birşey elinden gelmez.
Öteki kardeş kendine güvenmiyor ve kendisini âciz, kuvvetsiz biliyor; padişaha intisap etti, askere kaydedildi. O intisapla, koca bir ordu, ona nokta-i istinad oldu. Ve o istinadla, arkasında, padişahın himmetiyle bir ordunun mânevî kuvveti tahşid edilebilir bir kuvve-i mâneviye ile harbe atıldı. Tâ düşmanın mağlûp ordusu içindeki şahın büyük bir müşirine rast geldi. Kendi padişahı namına, "Seni esir ediyorum, gel" der, esir eder, getirir.
Şu hâlin sırrı ve hikmeti şudur ki:
Evvelki başıbozuk, kendi memba-ı kuvvetini ve teçhizatını kendisi taşımaya mecbur olduğu için, gayet cüz´î iş görebilirdi. Şu memur ise, kendi kuvvetinin membaını taşımaya mecbur değil; belki onu ordu ve padişah taşıyor. Mevcut telgraf ve telefon teline makinesini küçük bir telle raptetmek gibi, şu adam bu intisapla kendini o hadsiz kuvvete rapteder.

Mektubat | Yirminci Mektup

Ve deyiniz: "Acaba hizmet-i Kur´âniyede arkadaşımız ve o hizmet-i kudsiyenin tedbirinde üstadımız ve ustabaşımız olan Said Nursî´nin yüzünden, bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehl-i haktan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden kim belâ görmüş ki biz de göreceğiz ve o görmek ihtimaliyle telâş edeceğiz? Bu kardeşimizin binler uhrevî dostları ve kardeşleri var. Yirmi otuz senedir dünya hayat-ı içtimaiyesine tesirli bir surette karıştığı hâlde, onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmedik. Hususan o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nur-u hakikat var. Eskiden 31 Mart hadisesinde çendan onu da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti ki, mesele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları, onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden belâ gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Buna binaen, bin değil, binler ihtimalden birtek ihtimal-i tehlike korkusuyla bir hazine-i ebediyeyi elimizden kaçırmak, sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli" deyip, ehl-i dalâletin dalkavuklarının ağzına vurup tard etmelisiniz.

Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup