Bilgi - Bilge - Ansiklopedik bilgi
Bilgi - Bilge

Bilgi
1. (isim) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat
2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf
4. (felsefe) Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler
5. Bilim
6. (bilişim) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam

Bilge: (sıfat) Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
Bilgi - Bilge - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 4. ayet:
Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.

Bakara (Sığır) Suresi 32. ayet:
Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 66. ayet:
İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp-duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz.

Necm (Yıldız) Suresi 28. ayet:
Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiç bir yarar sağlamaz.

Mülk (Yönetim) Suresi 26. ayet:
De ki: "(Bununla ilgili) Bilgi ancak Allah´ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

Naziat (Söküp Çıkaranlar) Suresi 43. ayet:
Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki...

Tekasür (Çoğalma Yarışı) Suresi 5. ayet:
Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,
Bilgi - Bilge - Kitap Tanıtım
BİLGELİK HİKAYELERİ
Yazar: Cevdet Kılıç
Yayınevi: İnsan Yayınları

Her hikmetli söz, davranış veya kısa bir anekdot (hikaye, hatıra, darb-ı mesel, fıkra veya fabl türü anlatım) her ne kadar sahibine göre değerlendirilmesi gerekirse de, aslında asıl sahibine yani Hakk’a göre değerlendirilmelidir. Bazen bir hikmetli söz, bir anekdot insanın hayatını, düşünce ufkunu, zihniyetini ve her şeyini alt üst edecek güçte şok tesiri yapar. Bu yüzden bu tür hikmetli kıssalar bir aynadır, insanın iç dünyasını yansıtır. Bizden önceki yaşayanların halidir. Bize iyi veya kötü yönde örnek tarafları vardır. İbrettir, örnektir, uyarıdır, çağrıdır…. Hikâyeler, öğüt verir, hikmeti anlatır, rehberlik eder, vicdani rahatlatır, hikmet ekseninde uyanmayı sağlar. Bu eserde insanın zihninde geçmişteki insanların şimşekler çakan sözleri, olayları, hatıraları, hikâyeleri veya fabl türü kurguları bulacaksınız. Siz de pek çok hikâye veya bu tür anekdotları okumuş, görmüş veya yaşamışsınızdır. Gerçekten günümüzde yazılı veya görsel basında bu konuda pek çok malzemeye rastlamak mümkündür. Ancak bu kitapta, filozofların hayatlarından kesitler sunularak onların söz ve davranışlarında, onları filozof yapan özelliklerini ön plana çıkaran hikmetin evrenselliği vurgulanmak isteniliyor. Bunun yanı sıra, hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alan ancak bir tarafı törpülenmiş veya bir tarafı unutulmaya yüz tutmuş, bilgeliğin unsurları da diyebileceğimiz başarı, mutluluk, sevgi ve pozitif bakış açısı gibi önemli kavramlar da tekrar gündeme getirilmeye çalışılıyor.

Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar
Elimdeki kelebek ölü mü diri mi? 

Bir bilge varmış; 
Ne sorsan cevap verirmiş.
Onu çekemeyen birisi;
- Ona öyle bir soru soracağım ki kesinlikle bilemeyecek.
- Ne soracaksın ? Diye sordukların da ise :
- Elimde bir kelebek var. Ölü mü diri mi? Diye soracağım. Eğer diri derse elimi sıkıp öldüreceğim. Ölü derse de elimi açıp bırakacağım uçup gidecek.
Bilgenin yanına gidiyor ve sorusunu soruyor.
- Elimdeki kelebek ölü mü diri mi? 
Bilgenin cevabı ise müthiş;
- O senin elinde.
Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar
Bilge

Bilge kişi su gibidir, 
Su ki, beslerken dört bir yönü,  
Yarışmaz, tartışmaz şunu, bunu. 

Kibirsizce akar, seçmeden sağı solu, 
bu yüzdendir ki, Yol’a uyumludur yolu. 

İşte bilge kişi benzer şekilde, 
Yaşar, doğayla iç içe... 

Düşüncesinde derin, 
Verirken tarafsız engin. 

Konuşurken doğru, 
Ve yönetirken dürüst. 

Gündelikte yeterli, 
Ve edimlerinde tutarlı. 
Yeteneğince üretici, 
Fırsatlar kadar girişimci. 

Ne kimseye üstün olma çabasında, 
Ne de kimse ona üstün. 

Lao-Tse 
Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar
BİLGE İLE KÖPEK
 
Bir bilge, bir göletin başında oturmaktadır. Susuzluktan kırılan bir köpeğin devamlı olarak gölete kadar gelip, tam su içecekken kaçması dikkatini çeker. Dikkatle izler olayı. Köpek susamıştır ama gölete geldiğinde sudaki yansımasını görüp korkmaktadır. Bu yüzden de suyu içmeden kaçmaktadır. Sonunda köpek susuzluğa dayanamayıp kendini gölete atar ve kendi yansımasını görmediği için suyu içer. O anda bilge düşünür:
-Benim bundan öğrendiğim şu oldu,der.
-Bir insanın istekleri ile arasındaki engel, çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkulardır. Kendi içinde büyüttüğü engellerdir. İnsan bunu aşarsa, istediklerini elde edebilir.
Ama biraz daha düşününce aslında gerçek öğrendiği şeyin bundan farklı olduğunu görür. Asıl öğrendiği şey, insanın bir bilge bile olsa bir köpekten öğrenebileceği bilginin var olduğudur. Bu yüzden ne varsa paylaş, senden de öğrenilecek bir şeyler vardır diğer insanlar için.
Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar
Her Şeyi Bilmek
 
Dört tane kelebek bir gün bir ateş görmüşler. Bunun nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istemişler. Birinci kelebek ateşe biraz yaklaşmış ve üzerinin aydınlandığını görmüş. Arkadaşlarının yanına gelmiş ve:

—Bu ateş aydınlatıcı bir şey! Demiş...

İkinci kelebek bununla yetinmeyerek daha fazla şey öğrenmek istemiş. Biraz daha yaklaşmış ve ısındığını hissetmiş... Demiş ki:

—Aynı zamanda bu ateş ısıtıcı bir şey!

Üçüncü kelebek bununla da yetinmemiş, Biraz daha biraz daha yaklaşmış. Bir anda ateşin kanatlarını yaladığını hissetmiş ve yanmış kanatlarıyla geri dönmüş... Şöyle demiş:
—Ve bu ateş yakıcı bir şey! 

Sonuncu kelebek daha da çok şey öğrenmek istiyormuş. Biraz yaklaşmış, aydınlandığını görmüş. Biraz yaklaşmış, ısındığını hissetmiş. Biraz daha yaklaşmış, ateş kanatlarını kavurmuş ve biraz daha yaklaştıktan sonra tamamen yanan kelebek "poff! " diye ortadan kayboluvermiş... Ateşin gerçekten ne olduğunu belki bir tek o öğrenmiş ama geri dönüp söyleyememiş.. Çünkü o kaybolmuş ateş içinde ve bir şeyi, ancak içinde kaybolan bilebilirmiş.
Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar
Nasıl insan oluruz?

Bir bilgeye "Nasıl insan oluruz?" diye sormuşlar.

"Üç adım atlama" gibi bir cevap vermiş bilge kişi:

Önce sana kötülük yapanlara kötülük düşünmemen gelir, İnsanlığa attığın ilk adım budur.

Sana kötülük yapanlara iyilik yapabildiğin an ise ikinci büyük adımı atar ve hakiki insan olmaya başlarsın.

Nihayet, sana iyilik yapanla kötülük yapan arasında bir fark hissetmeyecek hale geldiğin zaman insan olursun.
Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar
Dil bilgini ve kayıkçı

Bir dil bilgini kayığa binmişti.kendini beğenmiş dil bilgini kayıkçıya küçümseyerek baktı.
-Sen hiç gramer okudun mu
-Hayır.
-Eyvah,dedi bilgin.Gitti ömrünün yarısı...
Kayıkçı bu adamın yüksekten atmasına kızdı,alındı,gönlü kırıldı.Fakat sustu.Hemen cevap vermedi.Derken rüzgar kayığı bir girdaba düşürdü.o zaman kayıkçı titreyen dil bilginine bağırdı:
-Sen yüzme bilir misin?
-Hayır,dedi bilgin bende yüzgeçlik arama.
O zaman kayıkçı güldü:
-Eyvah! gitti ömrümün hepsi.çünkü kayık bu girdaptan kurtulamayacak.
Deniz suyu ölüyü el üstünde tutar ama düşen adam diri olursa nasıl kurtulsun? Sen de eğer benliğini,iddianı öldürürsen,hakikat denizi,seni başının üstünde taşır.Ey bilgin,sen halka eşek diyorsun ama işte eşek gibi buz üstünde kalakaldın.
(Mevlana, Mesnevi I.) 
Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar
Bilge Adam ve Şehrin Büyüleyici Prensesi

Bir gün bir şehirde bir adam yaşarmış kendi halinde bir evde ailesiyle yaşarmış.çocukken insanlardan yemiş olduğu darbelerden dolayı adam sürekli kendi Dünyasında kitaplarıyla yaşarmış.Onu diğer insanlardan ayıran özelik de sürekli kitap okuyup kendine çok farklı bir dünya yaratmasıydı.en sevdiği ve yapa bildi tek şey buydu.
Yaşadığı şehirde bütün insanlar maskelerle dolaşırlardı.bu adam bu insanların maskelerinde korktu için sürekli insanlardan kaçıyordu. Çünkü o maskelerin altındaki tehlikeleri sezemediği için artık korkularını azaltmak için sürekli kitaplar okuyordu.Bir nebze korkularından kısada olsa kaçabiliyordu. Artık Hayatı kitaplar olmuştu. Yaşıtları gezerken eğlenirken o kendi Dünyasında sihirli kitaplarıyla yaşayıp   Duruyordu ne zaman kitaplarını bırakıp insanların Dünyasına girdiyse darbeler yiyip duruyordu. O şehrin en meşhur ustaları maske yapan ustalarıydı. Öyle maskeler yapıyorlar diki insanların yüz yapısından Hiçbir farkı yoktu maskelerin . Bundan dolayı genç adam maske ve yüzleri seçemiyordu. Seçemediği içinde sürekli darbeler yiyip duruyordu. Bu darbeler onu kitapların içine Hapsediyordu.genç adam senelerce kitapların arasında kaybolup gitmişti. Arada seneler geçtikten sonra genç adam artık orta yaşa gelmişti artık bir nebzede olsa kitaplardan aldığı Bilgi onu olgun bir Bilge adam yapmıştı.Artık bilgeliğiyle insanların Maskelerinin altındaki tehlikeleri sezebiliyordu. Ve darbelerden kendi koruya biliyordu.Artık bilgeliğine güveniyordu artık Hayata atılmak için hazırdı yada o öyle biliyordu.kitapların verdiği öz güvenle ve temel bilgilerle artık hazırım diyordu.   Bilge adam yüreğinde oluşan bir sevgi pınarı oluşmuştu öyle bir sevgi pınarı oluşmuştu ki artık sevgisiyle Bütün kötülükleri yene bileceğine inanmıştı. Temel felsefesi Sevgiydi bir gün bütün kötülüğü yenecekti. Bilge adam buna inanmıştı artık oda İnsanlar gibi şehre inip Bilgeliğine ve yüreğindeki sevgi pınarına güvenip insanların içine karışmaya Başlamıştı.   Ve günler aylar bir birini kovalarken bilge adamın hiçbir Dostu yoktu olmamıştı. Bir gün bilge adam O şehirde hiç görmediği Dünyalar güzeli bir kızla tanışmıştı. Bilge adam kızı görünce ve konuşunca sanki büyülenmişti sürekli bunun bu Dünyaya ait olmadığını söyleyip duruyordu ve kızda bilge adamdan Hoşlanmaya başlamıştı.  O kadar mutlu olmuştu ki mutluluktan uçmuştu sanki bilge adam artık Aşık olmuştu Hiç yaşamadığı tatmadı Duygular hakim olmuştu yüreği sanki vücudunda ölen bütün hücreleri tekrar aşk sayesinde canlanıyordu bilge adamın. Aşk o kadar mutlu etmişti ki Bilge adamı bir an insanlardan yediği darbelerin acısını unutmuştu bu bir mucizeydi bilge adam için. Onu artık Hayata bağlayan bir amacı vardı yaşaması için bir sebep vardı. Günler geçtikçe bilge adamın Hayatın içinde insanlardan aldığı bıçak gibi darbeler Aşk ilacıyla vücudu iyileşiyordu. Vücudundaki kesikler kaybolmaya başlamıştı bu bir mucizeydi sanki bilge adam için . Bilge adam kızdan o kadar büyülenmiş diki farkına varmadan Bilgeliğini kaybetmeye başlamıştı bunun farkına varamamıştı bilge adam. Hayatında hiçbir kızı bu denli sevmemişti bilge adam o kızla çok mutluydu bilge adam.günler aylar geçiyordu artık bilge adam bu büyüleyici ve Dünyanın en güzel kızla evlenmeye karar vermişti sanki senelerce aradığı şey buydu bunu kaçırmasıydı. Bilge adam mutluluk buydu ona göre. Onu böyle heyecanlandıran mutlu eden   Hiç bir şey olmamıştı hayatında. Kendine söyleyip duruyordu bilge adam evet evet bu Dünyalar güzeli prensesle evlenmem lazım ve onu Dünyanın en mutlu insanı yapabilirim diyordu kendi kendine.Allahın bana gönderdiği bir Hediyeydi bir melekti bu. Bir birilerini göremedikleri zamanlar Haberci güvercinlerle birbirleriyle Haberleşiyorlardı. Bilge adam aylarca güvercinleriyle Haber yoluyordu prensesine ve bir gün ikisi de karar verdi evlenmeye ve prenses bunu ilk annesine anlatı. Ve annesi bilge adamı görmek istedi ve annesinin Hayali yakışıklı bir Prensti. Bir gün buluştular üçü. Annesi bilge adamı görür görmez şok oldu   Bilge adamın iç Dünyası çok güzeldi ama insanların bakış acısına göre pek yakışıklı biri değildi. Çünkü insanlar sevgiyle bakmıyorlardı birbirilerine. Ve annesi sanki yıkılmıştı karşısındaki bilge adamı kızına yakıştıramamıştı. Bilge adam bunu fark etmişti Bilgeliğiyle ve olay karşısında şok olmuştu Bütün umutları yıkılmıştı bilge adamın sanki. Ama melek kalpli prenses   Bilge adamı teselli ediyordu. Her zorluğa rağmen biz evleneceğiz diyordu bilge adama bu sözler bilge adamın kalbini tekrar düzeltmeye yetmişti. Prenses bilge adamın yanında çok mutluydu. Ama mutlulukların altında sürekli korkular besliyordu prenses çünkü biliyordu bilge adamı ailesi Beğenmeyeceğini sürekli bunu düşünüp duruyordu prenses. Ama bilge adam sevgisiyle bütün kötülükleri zorlukları yeneceğine inanıyordu. Sevgisi için bütün kötülüklerle savaşacaktı ve savaşın sonda prensesle evlenecekti aylar geçti Her günün tadını çıkarıyorlardı bizim aşıklar. Bir gün prenses güvercinleriyle bilge adama   Haber yolladı bilge adam güvercinin bacağındaki kağıdı çıkarıp okumaya başladı ve okurken prenses bilge adamdan ayrılmaya karar vermişti ve bu sözler bilge adamı yere sermişti kalp atışları Hızlandı bilge adamın kalbi göğsünde fırlayacak gibiydi aman Allah´ım diyordu neden ben neden ben diyordu bilge adam.bu Diğere insanlardan darbelere benzemiyordu. Sanki kalbine zerli bir Hançer saplanmamıştı . ve belirli bir şoktan sonra kendine geldi bilge adam panikliği bittikten sonra kendine geldi   bilge adam   hemen güvercinleriyle prensese haberler yolamaya başladı ve her seferinde Bilge adama sevginin bittiğini söylüyordu prenses. Bilge adam şok olmuştu bu haber karşısında artık bu dünyada onsuz   yaşayamayacağına karar vermişti bu acıya yüreğinin dayanamayacağını Düşünüyordu bilge adam prensese haber yollayarak sensiz yaşayamam diyordu beni anca bu acılarımdan kurtaracak ilaç ölümdür diyordu prensese. Ölmek için bir yer Düşünüyordu prensesin evinin tam yanında olsun diyordu ölümüm. Ve güvercinlerle prensese öleceğinin haberlerini yolarken haberleri annesi okuyordu . be haberleri ve annesi bilge adama kızına büyüceler tarafında   Büyü yapıldığını söylüyordu. Büyüden dolayı sevgisinin sana karşı bittiğini söylediğini söylüyordu. Bilge adam bunları duyunca biraz rahatlamıştı tekrar   nefes alıyordu.bu habere bilge adam evet diyordu ben sevgimle Bu büyüyü bozarım diyordu. Çünkü kitaplardan aldığı buydu   sevgi bütün kötülükleri yener Bilge adam kalbinin içindeki sevgi pınarından aşkına sevgi ilacını yoluyordu evet evet   bu büyünün ilacı olması lazım diyordu bilge adam sevgi pınarından içmesi lazımdı prensesin bilge adama göre.bilge adam o kadar inanmıştı ki prensesin iyileşeceğine artık Hiçbir şüphesi yoktu sevginin yok edemeyeceği kötülük yoktu ona göre en büyük ilaç sevgiydi bilge adama göre.ama yanılmıştı bilge adam prenses düzelmemişti büyü bozulmamıştı . Bilge adam gecelerin karanlığında   Düşünüyordu Aklına eski Bilgelerin bir sözü gelmişti Gerçeği, sorunları gecenin karanlığında arayın diye bilge adam gündüzleri de o ülkenin önden gelen hekimlerine ve büyücülerine gidiyordu büyüyü bozmak için ve her ne kadar arasa da bir türlü bulamamıştı çaresini . Büyü prensesin üzerinde etkisini iyice göstermeye başlamıştı artık prenses halinde memnun olduğunu bilge adamın kendisini rahat bırakmasını istiyordu. Bilge adamdan iyice soğumuştu prenses artık prenses o kadar büyünün etkisinde kaldı ki büyünün bozulması için   Hiçbir caba sarf etmiyordu. Bilge adamın bütün söylediği o güzel sevgi sözleri artık hiçbir işe yaramıyordu. Artık bilge adam bütün umutlarını kaybetmeye başladı ve anladı ki Büyü bozulsa bile artık prensesine kavuşamayacağını anlamıştı. Ve prensese son sözlerini yazıp güvercinle yollayacaktı ve son sözlerini şöyle yazıyordu bir gün büyü   bozulursa bana karşı sevgin kalmışsa bana geri dönebilirsin diye yazıyordu istediğin zaman geri gelebilirsin diyordu. Prenses Bilge adamın Hayatında tamamen çıkarken bilge adam artık Hiçbir insana Ömrünün sonuna kadar güvenemeyeceğini öğrendi. Kalbinden prenses tarafında saplanan zehirli hançeri çıkarmıştı artık ve zehir etkisi giderek azaltıyordu ve artık bilge adam düzelmeye başlamıştı. Ve gün geçtikçe daha da düzeliyordu. Prensese karşı his etiği sevgi artık yerini nefrete bırakmıştı.Bilge adam bir türlü kabullenemediği şey prensesin sevginin kötülüklerden üstün olduğunu zamanla sevgiyle büyü bile bozulacağını inanmasıydı. Sevginin gücüne inanmadığı için artık prensesten tamamen soğumuştu bile adam.Bilge adam bir gün büyü bozulup Prenses geri dönse bile Hiçbir şey eskisi   gibi olamayacağını öğrenmişti sanki kalbindeki prenses karşı his etiği o sevgi tamamen bitmişti.ve bilge adam bir kar alması lazımdı insanların içinde kalıp insanlardan darbeler yiyeceğine o şehri terk etmeye karar verdi. Kendini bir kuleye hapsedip kitaplarıyla ömrün sonuna kadar yaşayacaktı. Ve o kulede ölecekti bilge adam be bilge adama bütün bilgeliğini otaya koyarak Denizin tam ortasında koca bir kule yaptı ve bu kuleye ömrünün sonuna kadar yetecek bütün ihtiyaçlarını kitaplarını yerleştirdi. Denizin ortasındaki kuleye girdi ve bir gün büyü bozulup prenses dönebilir korkusuyla kalenin katlarını iç taraftan kilitlemeye başladı ve kapıların önüne tamamen taşlarla iç taraftan örmeye başladı artık kapılar kilitliydi ve örülüydü hiç kimse giremeyecekti artık bütün kötülüklerden uzaktı hiçbir kötülük bilge adamın canını yakmayacaktı ve kulenin penceresini açıp son bir defa insanlara var gücüyle bağırmaya başladı artık kalbim iyileşti bu kalpte yaratanın sevgisinden başka sevgi yok ey prenses diyerek bağırdı artık seni sevmiyorum artık büyün bozulsa da sen asla bu denizin orasındaki kaleye giremesin bu güç sende yok diyerek kalenin anahtarlarını denizin tam ortasına var gücüyle fırlattı ve anahtar denizin derinliklerinde kayboldu. Bilge adam pencereyi dış dünyaya kapatarak ömrünün son nefesine kadar Allah´a ibadet etmeye karar verdi ve pencereyi kapatmadan son sözü bir gün SEVGİNİN GÜCÜNE İNANACAKSINIZ OLDU. 
Bilgi - Bilge - Muhtelif yazılar

Bilgeye sormuşlar

Bir bilgeye sormuşlar:
"Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?
"Terzimi severim," diye cevap vermiş.
Soruyu soranlar şaşırmışlar:
"Aman üstad, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi de kim oluyor?
O da nereden çıktı? Neden terzi?"
Bilge, bu soruya da şöyle cevap vermiş:
"Dostlarım, evet ben terzimi severim. Çünkü ona her gittiğimde, benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değildir. Bir kez benim hakkımda karar verirler, ölünceye kadar da, beni hep aynı gözle görürler.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bir bilgeye sormuşlar:
- Bir insanın zekasını nereden anlarsınız?
- Konuşmasından.
- Ya hiç konuşmazsa?
- O kadar akıllı insan yoktur ki!..
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bir bilgeye nasıl bu kadar doğru kararlar alabildiğini sormuşlar,
"Deneyim" demiş. O deneyimi nasıl kazandın, diye sormuşlar
"Hatalarımla" demiş
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bir bilgeye sormuşlar:
Efendim canınız ne istiyor? Bilge cevaplamış:
Canım hiçbir şey istememeyi istiyor.. ve devam etmiş.. Bu ruh halinin adı gönül yorgunluğudur..
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bir bilgeye " Nasıl insan oluruz?" diye sormuşlar ya.
"Üç adım atlama" gibi bir cevap vermiş bilge kişi:
Önce sana kötülük yapanlara kötülük düşünmemen gelir,
İnsanlığa attığın ilk adım budur... 

Sana kötülük yapanlara iyilik yapabildiğin an ise ikinci büyük adımı atar ve hakiki insan olmaya başlarsın. 

Nihayet, sana iyilik yapanla kötülük yapan arasında bir fark hissetmeyecek hale geldiğin zaman insan olursun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgeye sormuşlar dünya da en güzel şey ne diye?
- Sevmek demiş.
Peki, sonra, demişler.
- Sevilmek demiş.
Peki, neden sevmek sevilmekten önce geliyor, demişler.
O da demiş ki:

- İnsan sevdiğine sevildiğinden daha çok emindir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgeye Sormuşlar:
İnsan neden dilek diler?
İnsan gerçekleşmesi için diler, ama bilmez ki gerçekleştirmek için dilemek gerek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bir bilgeye sormuşlar en mutlu insan kimdir?

- İşte o dağdaki çobandır demiş.
Neden diye sormuşlar. 

- Çünkü demiş insan bildikleriyle yaşar, onun bildikleri koyunları ve çevresiyle sınırlı kendisini mutsuz edecek veya kafasını karıştıracak fazla bir bilgiye sahip değil.  

Bilgi - Bilge - Özlü sözler
 • Adalet, insanın kendi üzerine düşeni yapması, en iyi ve en uygun olduğu işi yapması, herkese hak ettiğini vermesidir. Peki o zaman; bir insan bilgeliğe, kendisine ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, kendisine ait, kendisinin bir parçası olan şeyi, en uygun olan işi yapabilir? Bütüne, başkalarına ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, başkasının hakkını verebilir, bütünün adaletine katkıda bulunabilir? - Sokrates
 • Ahiret âlimleri, yüzlerindeki sükûnet, Allah´a karşı zillet ve tevazu ile bilinirler. Huni gibi açılıp kapanan ve gülerken kulaklara kadar yayılan ağızların sahipleri, hareketlerinde ve konuşmalarında hiddetli olan kimseler ise, onların bu şiddet ve hiddetleri gafletlerinden ileri gelmektedir. Böyle hareketler dünyaperestlerin âdetidir. - İmam Gazali
 • Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür. - Cafer-i Sâdık
 • Akıllı kişi problemi çözer. Bilge kişi problemden kaçınır. - Albert Einstein
 • Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir. - Süfyan bin Uyeyne
 • Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. - Hz. Ali (r.a.)
 • Âlimin fakirliği ihtiyaridir. - İmam Şafii
 • Alimlerin birbirlerine hücum ettiklerini, birbirlerine hased ettiklerini ve anlaşamadıklarını gördüğün zaman, onların dünya hayatına karşılık ahiretlerini sattıklarına hükmet! Acaba bu kişilerden daha fazla aldanan bir satıcı var mıdır? - İmam Gazali
 • Âlimlerin güzelliği nefislerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. - İmam Şafii
 • Aptalın suskunluğu bilgelik sanılır.
 • Aşk, aptalın bilgeliği, bilgenin ahmaklığıdır. - Samuel Johnson  
 • Bence bilgisayar virüsleri canlı olarak sayılmalı. Bence insan doğası hakkında birşey söylüyor, şimdiye dek yarattığımız tek canlı formunun tamamen yıkıcı olduğunu. Kendi görüntümüzle bir yaşam yarattık. - Stephen Hawking  
 • Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta sende 1 yumurta olur.Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur. - Konfüçyüs
 • Bilge insan çalışmasına, bilgisiz de boş hayallerine güvenir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Bilgelik (ilim), mukaddes bir müessesedir. - Victor Hugo
 • Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. - Alexander Everett
 • Bilgi hakikaten bir güç ve okur yazarlık fırsat kapılarını açan yetenektir. - Barack Obama  
 • Bilgi konuşur, bilge dinler. - Jimi Hendrix  
 • Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.
 • Bilgin çalışmasına, cahil ise hayallerine güvenir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en üstünüdür. - Hz.Ali (ra)
 • Bilgin ne kadar çalışırsa çalışsın, canını ecelden kurtaramaz. Cahil de, ne kadar uygunsuz şeyler yerse yesin, ölmez. - Sadi
 • Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken de ölüdür. - Hz.Ali (R.A.)
 • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. - Honore De Balzac 
 • Bilgisayarlar yararsızdır. Size sadece cevaplar verebilirler. - Pablo Picasso
 • Bilgisayarlardan korkmuyorum. Onların yokluğundan korkuyorum. - Isaac Asimov  
 • Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah´ın en kızdığı şeydir. - İmam Evzai
 • Bir bilgeye nasıl bu kadar doğru kararlar alabildiğini sormuşlar. - Deneyim. demiş. - O deneyimi nasıl kazandın, diye sormuşlar. - Hatalarımla demiş.
 • Bir bilgeye sormuşlar dünya da en güzel şey ne diye? - Sevmek demiş. - Peki sonra? demişler. - Sevilmek demiş. - Peki neden sevmek sevilmekten önce geliyor? demişler. - İnsan sevdiğine sevildiğinden daha çok emindir.
 • Bir bilgeye sormuşlar: Bir insanın zekasını nereden anlarsınız? Bilge: Konuşmasından. - Ya hiç konuşmazsa? Bilge: O kadar akıllı insan yoktur ki. 
 • Bir kimse herhangi bir imamın mezhebinde olduğunu söyler, fakat o imamın yolundan gitmez ise, onun en büyük hasmı bağlı olduğunu söylediği imamın ta kendisidir. O imam Allah´ın huzurunda şöyle der: Benim mezhebim, istihraç ettiğim ahkâm ile amel etmektir. Dil ile "Ben şu mezhebe bağlıyım" demek değildir. Dil çalışmak içindir, hezeyan için değildir. O halde, madem sen benim mezhebimden olduğunu iddia ediyorsun, öyleyse neden amel ve ahlâkta bana muhalefet ettin? Oysa ona uyarak Allah´a yaklaşmayı düşündüğün mezhebin esası amel ve ahlâk idi. Bir de utanmadan benim mezhebimden olduğunu iddia ettin. Böyle bir iddia şeytanın kalbe girmesine yardım eden kapılardan biridir. Birçok âlim bu kapının açılması sebebiyle helak olup gitmişlerdir. - İmam Gazali
 • Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler. - Pompey 
 • Birçok şeyi yarım yamalak bilmektense, hiç bilmemek daha iyidir! Başkalarının düşünceleriyle bilgelik etmektense, kendi hesabına delilik etmek daha iyidir. - Friedrich Nietzsche
 • Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır.
 • Bu toplumda "biliyor olmak" mutlak surette bir haksızlığa maruz kalmak demektir. Çünkü bilgi  borçlandırır, "anlamak" zorunda bırakır. Cahil, acıma duygusu uyandırır. Yıkıcılığı bağışlanır. Bu, onların lüksüdür. Oysa, aydın, bilgilenmek gibi bağışlanmaz bir suçtan müebbeden mahkûm edilmiştir. Bastığı yerde ot bırakmayan cahili vicdanının demir parmaklıkları arasından seyreder. - Alev Alatlı
 • Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. - Mustafa Kemal Atatürk  
 • Cübbe ve sarık ile alimlik olmaz. Alimlik, insanın zatında bulunan bir hünerdir. - Hz. Mevlana
 • En büyük bilgelik neyi bilmediğini bilmektir.
 • Esas alim, ilmi ile amel edendir. - İbrahim Havvas Sözleri
 • Fırsat bulduğunda çılgınlık yapmayan insan bilge olamaz. - T.Fuller
 • Fikirlerini hiç değiştirmeyen ve hatalarını hiç düzeltmeyen kişi yarın bugünkünden daha bilge olmayacaktır. - Tyrone Edwards
 • Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar. - Albert Einstein  
 • Hayatımda edindiğim en büyük bilgi şudur: Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım etmez. - Pestalozzi
 • Hayrın da şerrin de büyüğü, kalemle olur. - Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Her bunalım, daha güçlü ve bilge olabilmek için bir fırsat sunar insana; kendi içinde daha derinlere dalmanı ve daha iyi bir sonuç yaratabilecek kapasitedeki daha iyi bir sen olduğunu keşfetmeni sağlar. - John Dordon-Enerji Otobüsü kitabından
 • İlim sahibi, ilmiyle amil olduğu takdirde, bütün müminlerin kalbi onun olur. - Marufi Kerhi sözleri
 • İlme ve alime saygısı olmayan toplumlar, köle olurlar. - Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • İlmiyle amel etmeyen âlim, itâatte bulunmayan bilgisizden beterdir. Hiç olmazsa ilmi olmayan; "Bilseydim böyle bir iş yapmazdım." der. - Burhaneddin Tirmizi Sözleri
 • İnsanlar bilgiyi arar oldu, bilgeliği değil. Bilgi geçmiştir, bilgelik ise gelecek.
 • İnsanlar yaşlandıkça hem daha deli, hem daha bilge olurlar. - La Rochefoucauld
 • İnsanların en muttakîsi ve en âlimi, insanlara aynı gözle bakmayandır. Çünkü bazı insanlara rıza ve bazı kimselere de gazab gözüyle bakmak gerekir. Eğer gazab gözüyle bakılması gereken kişiye, rıza gözüyle bakarsan onun ayıplarını göremezsin; zira rıza, insanın gözlerindeki görme hassasını zayıflatır. - İmam Gazali
 • İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil. - Platon  
 • İyiler ve bilgeler sessiz bir yaşam sürerler. - Euripides  
 • Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük yaslayan alim olacaktır. - İbrahim bin Utbe
 • Kişi, bulunduğu ülkede kendisinden alim birisinin mevcudiyetini kabul ettiği müddetçe, hakikaten alimdir. Kendisini bütün alimlerden üstün gördüğü takdirde, cahilliğini ortaya koymuş olur. - Abdullah bin Mübarek
 • Konuşmaya layık olanlarla konuşmazsanız, insan kaybedersiniz. Konuşmaya layık olmayanlarla konuşursanız, söz kaybedersiniz. Bilge olan kişi, insan kaybetmez, söz de kaybetmez.
 • Küçük şeylerden keyif alabilmek, lüks şeyler yerine zerafet aramak, sevgi istemek yerine değerli olmak, zengin olmak yerine muhtaç olmamak, sıkı çalışmak, sessiz düşünmek ve dürüst konuşmak, yıldızları, kelebekleri ve bilgeleri açık kalple dinlemek. İşte benim senfonim. - William Ellery 
 • Lokman Hekim´e: - Bilgeliğini kimlerden aldın? diye sorduklarında: - Körlerden, cevabını vermiş. Çünkü onlar, yoklamadan adım atmazlar.
 • Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. - Fudayl bin İyaz
 • Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır. - Bertrand Russell
 • Ruhsat ve te’viller ile uğraşan âlimden fayda gelmez. - İmam Şafii
 • Sanırım kişisel bilgisayarların bugüne dek yarattığımız en yetkilendiren araç haline geldiğini söylemek yanlış olmaz.Hem iletişim araçları, hem yaratıcılık araçları, ve kullanıcıları tarafından şekillendirilebilirler. - Bill Gates  
 • Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalb ile cahil olan kimselerdir. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Toprağın altında iken gönlü diri olan bir ölü, gönlü ölü olarak yaşayan bir bilginden daha canlıdır. - Sadi
 • Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. - L.Gienin
 • Yaşamımızın bir yanında çılgınlık bir yanında bilgelik hakimdir.Çılgınlık hakim olduğu zaman bedenimiz aklımızabilgelik hakim olduğu zaman aklımız bedenimize hükmeder.
 • Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki etrafındaki insanları gereğinden fazla büyük görmeyesin. Fakat bilge olacak kadar da eğitim görmüş olmalısın ki, onları küçük görmeyesin. - M.L. Boren
 • Zengin, bilgisi çok olan insandır. - Hz. Ali (r.a.)
Bilgi - Bilge - Risale-i Nur Külliyatı
Böyle İlâhî ve kudsî ve çok yüce bir gaye varken, süflî ve günahlı ve neticesiz, halkı hükûmet aleyhine teşvik gibi fâniliklerden Risale-i Nur´u binler defa tenzih eyleriz. Ve bizim imanî çalışmalarımızı ve dinî bilgiler öğrenmemizi istemeyen bu şekil iftiralarla bizi ezmeye çalışanların şerlerinden Allah´a sığınıyoruz. 

Şualar | On Dördüncü Şuâ 

İ´lem eyyühe´l-aziz! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a´mâl-i salihadır. Sâlih amel ise, maddî ve mânevî hukuk-u ibâda tecavüz etmemekle, hukukullahı da bihakkın ifa etmekten ibarettir. Ecnebîlerden alınan maddî bilgiler, san´at ve terakkiyata âit ise, lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır.

Mesnevi-i Nuriye | Zeylü´l Hubâb