Değer - Ansiklopedik bilgi
Değer

1. (isim) Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör
3. Üstün nitelik, meziyet, kıymet
4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse
5. (felsefe) Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey
6. (matematik) Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı
7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü
Değer - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 41. ayet:
Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur´an´a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimizi az bir değer karşılığında  değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun.

Bakara (Sığır) Suresi 61. ayet:
Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı olanı, şu değersiz, şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır´a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk  (damgası) vuruldu ve Allah´tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah´ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. 

Bakara (Sığır) Suresi 79. ayet:
Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına.

Bakara (Sığır) Suresi 174. ayet:
Allah´ın indirdiği Kitaptan bir şeyi gözardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar; onların yedikleri, karınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azab vardır. 

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 77. ayet:
Allah´ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar... İşte onlar; onlar için ahirette hiç bir pay yoktur, kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onları gözetmez ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azab vardır.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 187. ayet:
Hani kitap verilenlerden: "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Fakat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 199. ayet:
Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah´a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah´a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah´ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir.

Maide (Ziyafet) Suresi 44. ayet:
Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah´ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah´ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır.

Maide (Ziyafet) Suresi 106. ayet:
Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, vasiyet hazırlanışında, aranızda içinizden adaletli iki kişiyi (şahid tutun.) Veya yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan başka iki kişiyi (şahid tutun. İkisini) Şayet kuşkulanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız, onlar da (size): "Akraba dahi olsa onu (yeminimizi) hiç bir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah´ın şahidliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz." diye Allah adına yemin etsinler.

Araf (Orta Yer) Suresi 85. ayet:
Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb´ı (gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: "Ey kavmim, Allah´a kulluk edin, sizin O´ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız."

Araf (Orta Yer) Suresi 169. ayet:
Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan bir takım "kötü kimseler" geçti. (Bunlar) Şu değersiz olan (dünya)ın geçici-yararını alıyor ve: "Yakında bağışlanacağız" diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Kendilerinden Allah´a karşı hakkı söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü alınmamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. (Allah´tan) Korkanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdirmeyecek misiniz?

Tevbe (Tövbe) Suresi 9. ayet:
Allah´ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar, böylece O´nun yolunu engellediler. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür.

Hud Suresi 85. ayet:
"Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."

Nahl (Arı) Suresi 95. ayet:
Allah´ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Furkan (Ayırıcı) Suresi 77. ayet:
De ki: "Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır."

Şuara (Şairler) Suresi 183. ayet:
"İnsanların eşyasını değerden düşürüp-eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."

Şura (Danışma) Suresi 43. ayet:
Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

İnsan Suresi 1. ayet:
Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.

İnsan Suresi 22. ayet:
Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafaattır. Sizin çaba-harcamanız şükre değer (meşkur:makbul) görülmüştür.

Abese (Surat Astı) Suresi 16. ayet:
(Ki onlar,) Üstün değerli, "iyilik ve dürüstlük sembolü."
Değer - Bağlantılar
Hayali Cihan Değer

Suya da Nazar Değer
Değer - Hadisler
Dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar bir değeri olsaydı, kâfirler ondan bir yudum su bile içemezlerdi. 

Tirmizî, Zühd: 13; İbni Mâce, Zühd: 3; Müsned, 5:154, 177.
Değer - Kitap Tanıtım
Değerler Psikolojisi ve Eğitim 
Ailede, Okulda, Toplumda

Prof. Dr. Hayati Hökelekli
TİMAŞ YAYINLARI

Kaybedilmeye başlanıldığının farkına varıldığı andan itibaren yaşama yeniden dahil edilmeye çalışan değerler, Türkiye’de değerler eğitimi çalışmalarının başlatıcılarından biri olan Prof. Dr. Hayati Hökelekli tarafından etraflıca ele alınıyor.
Hökelekli, bireyin kendisini bilmesi ve kontrol edebilmesiyle başlayan değerler serüvenini topluma taşıyor. 
Bireysel ve toplumsal mutluluğun kaynağı olan değerleri, psikoloji ve ilahiyat disiplinlerinin bilgilerini bir araya getirerek gündeme getirirken, değerlerin bireylere aktarımı vesilesiyle ele alınan eğitim boyutunda yapılan değerlendirmelerden sonra eğitim için yapılabilecek pratikleri ele alıyor. Eğitim sistemimizde yeni yeni üzerinde durulmaya başlanan değerler eğitimi nasıl olmalı sorusuna eğitimcilere destek olacak mahiyette önerilerle cevap veriyor.
Topluma yön verecek niteliklere sahip üstün zekâlı çocukların ve gençlerin değerler ile ilişkisi ve değerlerin sağlıklı bir şekilde onlara kazandırılması üzerinde duruluyor olması kitaba farklı bir boyut kazandırıyor.
Değerler ile ilgilenen eğitimcilere, anne babalara ve bu konuda kafa yoran herkese geniş kaynakçasıyla rehber bir kitap: Değerler Psikolojisi ve Eğitimi.
Değer - Muhtelif yazılar
Gerçek Değer
 
Bir gün Avrupa´nın ünlü sanat merkezi kentlerinden birin de gezen çocuğun biri bir vitrinde çok hoş bir tablo görür. Tablo bedeli oldukça pahalıdır. Çocuk bu tabloyu bir sonra ki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirdiği tüm para ile mağazaya gider.
Şanslıdır tablo hala satılmamıştır. İçeri girer ve tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan sanatçıyı bulur ve "Abimin doğum günü için bu resmi satın almak istiyorum, tüm paramda bu kadar" der. Ressam bir süre düşündükten sonra. Resmi paketler ve resmi satar. Çocuk paketini alır ve teşekkür ederek çıkar.
Mağazada ressamın arkadaşları da vardır ve şaşkın şaşkın sorarlar:
"Sen ne yaptın o resmin değeri milyonlar ederdi. Neden bu kadar cüzi bir rakama sattın?"
Ressam cevap verir:
"Evet ben bu resme milyonlarını verecek bir sürü insan bulabilirdim, ancak tüm servetini bu resme verecek kaç kişi bulabilirdim?"
Değer - Özlü sözler
 • Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır. - Albert Einstein
 • Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi. Üstüne basıp geçenlerin çarpılışını görmek için bekliyorum seni. - Cemal Süreya
 • Arkadaşlık gereksizdir, felsefe gibi, sanat gibi.Hayati değeri yoktur; daha çok hayata değer katan şeylerdendir. - Clive Staples Lewis
 • Asla eşekleri semerleri ile değerlendirmeye. Çünkü aksesuar herzaman yanıltıcıdır.
 • Ayinesi işidir kişinin lafına bakılmaz, zira zaman değerlidir, boşa harcanmaz. - Ziya Paşa / Terkibi Bent
 • Bakış açısı, empati, sabır. Bunlar kimsenin size öğretemeyeceği en değerli yaşam becerileridir.
 • Basit bir insanın elinden geleni yapabilmesi, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha değerlidir. - Baltasar Bracias
 • Başarı azim gerektirir; azim ise irade. Bazı hedefler; başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı; başarısız olma korkusunu yenebilmektir.
 • Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın; başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli insan ise hayattan aldığından fazlasını verir. - Albert Einstein
 • Başkalarının sana verdiği değer,senin kendine verdiğin değer kadardır.
 • Bazen insanlar başkalarını uzak tutmak için değil, kim yıkacak kadar değer veriyor görmek için duvar koyarlar.
 • Ben yaşadıklarımın hiçbirini unutmam. Ama evet yeri gelir susarım. Canımı çok yakan şeyler olur ama yinede susarım, tükenirim. Buna izinde veririm aslında. Salaklığımdan mı? Hayır. Ben kimseye "GİT" de demem,diyemem. O kişi vazgeçilmez olduğundan mı? Hayır. Ona o kadar şeye rağmen o kadar değer veririm ki, hergün yaptıklarına utansın diye. Ama bir gün öyle bir giderim ki. Kaybedeceğim hiç birşey olmaz! - Mevlana
 • Bilginin değerini bilgin bilir, anlayışa saygı bilgiden gelir.
 • Bir insanın dostlukları, onun değerinin en iyi ölçütlerindendir. - Charles Darwin
 • Bir işi doğru yapmanın üç yolu vardır. Birincisi "akıl yürüterek" ki en saygı değeridir. İkincisi "benzeterek" ki en kolayıdır. Üçüncüsü "tecrübeyle" ki en acısıdır. - Konficyus  
 • Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür. - M. Kemal Atatürk
 • Bir şey için ölmeyecek adam yaşamaya değer değildir. - Martin Luther King Jr
 • Boş zamanı iyi değerlendirmek, çok ciddi bir sorumluluktur.- George William Russel
 • Cömertlik sadece verdiklerinizle değil verdiğinizin değeri ile anlaşılır. Çöpe atacağını vermek cömertlik sayılmaz. Verdiğin kıymetinden anlaşılmalı. Verdiğinden pişmanlık duyma, yeterince dağıtamadığından pişman ol. - Hz. Mevlana
 • Çocuklarınıza zaman harcamak, onlar için para harcamaktan çok daha değerlidir. - Anthony Douglas Williams
 • Çoğunlukla kayıplardır bir şeylerin değerini anlamamızı sağlayan. - Arthur Schopenhauer
 • Değer verdiklerin sana değer vermiyorsa, bırak kendi değerleriyle yaşasınlar.
 • Değerleri öğretmektense örneklendirmek daha kolaydır. - Theodore Hesburgh
 • Deneyim değerli bir okuldur, ancak, aptallar ondan başka hiçbiryerden öğrenmezler. - Benjamin Franklin
 • Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. - SOKRAT 
 • Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. - Chilo
 • Eğer o muhteşemse, kolay olmayacak.Kolaysa, muhteşem olmayacak. Eğer ona değerse, vazgeçmezsin.Vazgeçersen, sen değmezsin. - Bob Marley
 • Eğitim takdire şayan bir şey, ama bilmeye değer hiçbirşeyin öğretilemeyeceğini akılda tutmanın da faydası var. - Oscar Wilde
 • Eminim nefret etmiştir. Hediyeler; bize bir insan hakkında ne kadar az fikir sahibi olduğumuzu gösterirler. Ve hiçbir şey bir insanı yanlış bir değerlendirmeye itilmekten daha fazla sinirlendiremez. (Doğumgününde eşine kazak aldığını söyleyen Doktor Wilson’a)
 • En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır. - Albert Einstein
 • Etrafınızda her şeyi para ve başarıya bağlayan bir sistem var. Oysa değerli olan doğru bir amaç uğruna harcanan çabalardır.
 • Ey insanoğlu! Bazen ağlıyorsun, gözyaşı döküyorsun, bazen de altın sevdasına kapılıyor, toprak eliyor, altın kırıntıları arıyorsun! Fakat düşünmüyorsun ki, sen, altın madenisin, değerli bir kimyasın. - Mevlana Celaleddin Rumi
 • Ey oğlum ! Yalandan çok sakın. Çünkü dinini bozar ve insanlar yanında şerefini düşürür. Bununla birlikte hayanı, değerini ve makamını kaybedersin.     Lokman Hekim
 • Ey yaşam, senin bunca değerli oluşun ölüm sayesindedir.
 • Gençlik, sahip olunmaya değer tek şeydir. 
 • Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir,değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. - GOLTI 
 • Gerçek değer, gelmesi boşluk dolduran değil; gitmesi boşluk yaratandır.
 • Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmak. - Bob Marley
 • Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur. - Albert Einstein
 • Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var: Birincisi sevgi ve nezaket, ikincisi tasarruf, üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür.- Lao-tzu
 • Gitmeye değer yerlerin kestirmesi yoktur. - Paulo Coelho
 • Giysilerini kendilerinin en önemli yanı sayanlar genellikle giysilerinden daha değerli olamazlar. - William Hazlitt 
 • Gurur, aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin hakiki değeri meydana çıksın. - Bismarck
 • Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer / Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın / Bir gün yalan söyleyeceksen eğer / Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. 
 • Günlerinizi biçtiğiniz ekinlerle değil, ektiğiniz tohumlarla değerlendirin. - Robert Louis Stevenson
 • Günümüzde insanlar her seyin fiyatını biliyor fakat hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar. - Oscar WILDE
 • Hangi acı sevmenin verdiği acıdan daha asil, daha değerlidir?
 • Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır; onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır.
 • Hayata değer bir yaşam, sevmeye değer bir aşk, dostluğa değer bir arkadaşlıktan asla vazgeçme.Ne eksik ne fazlasını ara ve seni üzenle asla uğraşma.
 • Hayatının bir saatini bile harcayan biri hayatın değerini farketmemiştir. - Charles Darwin
 • Hayatta para ile alınacak bir çok değerli şeyler olduğunu biliriz. Ama para ile hiçbir zaman onur veya temiz vicdan satın alınamaz. Gerçek sevgi ve dostluk para ile alınamaz. Bunlar hak edilerek kazanılır. Para ile ilaç alınır, ama sağlık alınamaz. Para ile yiyecek alınır ama iştah satın alınamaz. Para bir ev alabilir ama bir yuva alamaz. Para lüks şeyler alabilir ama kültür alamaz. Para eğlence alır ama mutluluk alamaz. Hayatta en iyi şeyler para ile alınamayanlardır. - New Age´den
 • Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez. - ROOSEVELT
 • Hiç kimseye olduğundan fazla değer verme ya onu kaybedersin yada en büyük darbeyi ondan yersin.
 • Hiçbir şey bugünden daha değerli değildir. - Johann Wolfgang von Goethe
 • İnsan hediyesini kalbiyle beraber vermezse onun ne değeri vardır. - Charles Tschopp
 • İnsanlar sahip olduklarının değerini bir türlü bilmezler, Güllere koşarken ayaklarının altında ezilen papatyalardan habersizler. - Palahniuk
 • İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür. - Sir Isaac Newton 
 • İnsanları kitapların kapakları gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Okumaya başlayınca değerini anlarsın.
 • İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa;  Pay´ ı gerçek kişiliğini , payda´ sı da kendisini ne zannettiğini gösterir . Payda büyüdükçe kesir´ in değeri küçülür. - Tolstoy
 • İyi bir arkadaş kendine vereceğin en değerli hediyedir. 
 • İyi bir resim sevaba eş değerdir. - Vincent Van Gogh
 • İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir, bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin. - Hz.Ali (r.a.)
 • Kafasını kuma gömüp saklayan devekuşu aynı zamanda kimliğinin en değerli parçasının kafası olduğunu anlatır. - Katherine Mansfield
 • Kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece; ama bir gün onu kaybettiğinde geç kalınmış tek bir söz: "Keşke" . - Paul Auster
 • Kimse sizi tanımıyor diye tasalanmayın; tanınmaya değer olmaya çalışın. - Konfuçyüs
 • Kolay kazanılan zaferler ucuzdur. Kazanmaya değer olanlar ise zorlu bir savaşın sonunda gelir.
 • Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. 
 • Ne kazandığın başarılarda takılı kal ne de hatalarında ısrar et. Bunların yerine tekrar başla; şimdinin her değerli anında yeniden başla. - N.Donald WALSCD
 • Oklar hedeflerini bulduktan sonra, değerlerini kaybederler.
 • Sade bir tebessüm, süslü bir kahkahadan daha değerlidir.
 • Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye,ne altın ne de mücevher. Yalnız kendimizden bir küçük parça. - RALDP WALDO EMERSON 
 • Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme! Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma; sevgi yürekli olana yakışır. - Şems-i Tebrizi
 • Tüm değerlerin celladı olan yalanı çıkaran bir ağzın, diğer insani değerleri kendine sakız yapması en büyük ikiyüzlülüktür.
 • Unutma ki; Eğer o muhteşemse, kolay olmayacak. Kolaysa, muhteşem olmayacak. Eğer ona değerse, vazgeçmezsin.Vazgeçersen, sen değmezsin. - Bob Marley
 • Üç kuruşluk insana, beş kuruşluk değer verirsen, aradaki 2 kuruşa seni satar.
 • Ya sus ya da susmaktan daha değerli şeyler söyle. PHTAGORE 
 • Yalnızca başkaları için yaşanan bir hayat yaşanmaya değerdir. - Albert Einstein  
 • Yaptığım pek çok film bundan 50 sene öncede aynı şekilde başarılı olabilirdi, ve bunun nedeni sırf benim bir sürü modası geçmiş değerlere sahip olmamdır. - Steven Spielberg
 • Yaşam bir açıdan hem çok uzun, hem de çok kısadır. Ne pişmanlıklara ve keşkelerle harcanacak kadar değersiz, ne de böyle gelmişlerle gider diyecek kadar basittir.
 • Yemek koyulurken, "bu kadar yeter" dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye "anne" denir. Ve o herşeye değerdir. - Oğuz Atay
 • Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük şeref güzel ahlaktır. Hz. Hasan, Babacığım bu dört tanesi. Bana diğer dördünü öğret. dediğinde ise Hz. Ali şöyle buyurur: Ahmakla arkadaş olmaktan sakın. Sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Yalancı ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimri ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda senden uzaklaşır. Fasıkla, kötü kimse ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o, çok değersiz bir şeye seni satar. - HZ ALİ (r.a.)
Değer - Risale-i Nur Külliyatı
Eğer desen: "Şu küllî hadsiz nimetlere karşı, nasıl şu mahdut ve cüz´î şükrümle mukabele edebilirim?"
Elcevap: Küllî bir niyetle, hadsiz bir îtikad ile. Meselâ, nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, herbiri milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir, "Benim hediyem hiçtir, ne yapayım." Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu kıymettar hediyeleri kendi nâmıma sana takdim ediyorum. Çünkü, sen onlara lâyıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim."
İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyyetinin derece-i sadâkat ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek îtikad liyâkatini, en büyük bir hediye gibi kabul eder.

Sözler | Yirmi Dördüncü Söz

Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi, fenalık ve hevesat yolu, tahribat olduğu için, gayet kolaydır. Şeytan-ı ins ve cinnî, çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet câ-yı hayret bir haldir ki, âlem-i bekanın-nass-ı hadisle-sinek kanadı kadar  bir nuru, ebedî olduğu için, bir insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde, bazı biçare insanlar, bir sinek kanadı kadar bu fâni dünyanın lezzetini, o bâki âlemin bu fâni dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider.

Lemalar | On Üçüncü Lem´a