Huzur - Ansiklopedik bilgi
Huzur

1. (isim) Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç
2. Ön, yan, kat, makam, yamaç
3. Bir yerde bulunma
4. Padişah katı
Huzur - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 248.ayet:
Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut´un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden "bir güven duygusu ve huzur" ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır."

Nisa (Kadınlar) Suresi 4.ayet:
Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin.

Nisa (Kadınlar) Suresi 172.ayet:
Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah´a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O´na ibadet etmeye "karşı çekimser" davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.

Enam (Davar) Suresi 72.ayet:
Bir de: "Namazı kılın ve O´ndan korkup-sakının (diye de emrolunduk.) Huzuruna (götürülüp) toplanacağınız O´dur.

Tevbe (Tövbe) Suresi 26.ayet:
(Bundan) Sonra Allah, elçisi ile mü´minlerin üzerine "güven duygusu ve huzur" indirdi, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkâr edenleri azablandırdı. Bu, inkârcıların cezasıdır.

Tevbe (Tövbe) Suresi 40.ayet:
Siz O´na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O´na yardım etmiştir. Hani kâfirler ikiden biri olarak O´nu (Mekke´den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah O´na "huzur ve güvenlik duygusunu" indirmişti, O´nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâra edenlerin de kelimesini (inkâr çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah´ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tevbe (Tövbe) Suresi 103.ayet:
Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu, senin duan, onlar için "bir sükûnet ve huzurdur." Allah işitendir, bilendir.

Yusuf Suresi 88.ayet:
Böylece onun (Yusuf´un) huzuruna girdikleri zaman, dediler ki: "Ey Vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu; önemi olmayan bir sermaye ile geldik. Bize artık (yine) ölçeği tam olarak ver ve bize ilave bir bağışta bulun. Şüphesiz Allah, tasaddukta bulunanlara karşılığını verir."

İbrahim Suresi 21.ayet:
Onların tümü-toplanıp (kıyamette) Allah´ın huzuruna çıktılar da zayıflar (müstaz´aflar) büyüklük taslayanlara (müstekbirlere) dedi ki: "Şüphesiz, biz size tâbi idik; şimdi siz, bizden Allah´ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da, sabretsek de farketmez, bizim için kaçacak bir yer yoktur."

İbrahim Suresi 48.ayet:
Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürüldüğü gün, onlar tek olan, kahhar olan Allah´ın huzuruna çıka(rıla)caklardır.

Nahl (Arı) Suresi 80.ayet:
Allah, size evlerinizi (içinde) "güvenlik ve huzur bulacağınız yerler" kıldı; ve size hayvan derilerinden hem göç gününde, hem yerleşme  gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir zamana kadar giyimlikler-döşemelikler ve (ticaret için) bir meta kıldı.

Nahl (Arı) Suresi 112.ayet:
Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah´ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık ve korku elbisesini tattırdı.

Secde Suresi 12.ayet:
Suçlu-günahkarları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız" (diye yalvaracakları zamanı) bir görsen.

Sebe Suresi 31.ayet:
İnkâr edenler dedi ki: "Biz kesin olarak, ne bu Kur´an´a inanırız, ne ondan önceki (indirile)ne." Sen o zulmedenleri, Rableri huzurunda tutuklanmış olarak görsen; sözü (suçlamaları) birbirlerine karşı evirip-çevirir (birbirlerine yöneltirler). Za´fa uğratılan (müstaz´af)lar, büyüklük taslayanlara derler ki: "Eğer sizler olmasaydınız, gerçekten bizler mü´min (kimse)ler olurduk."

YaSin Suresi 32.ayet:
Ancak onların hepsi, toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir.

YaSin Suresi 53.ayet:
O, yalnızca bir tek çığlıktan başkası değildir; artık onların hepsi toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir.

Zümer (Yığınlar) Suresi 31.ayet:
Sonra şüphesiz sizler, kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.

Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi 29.ayet:
Hani cinlerden birkaçını, Kur´an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin;" sonra bitirilince kendi kavimlerine  uyarıcılar olarak döndüler.

Fetih (Fethetmek) Suresi 4.ayet:
Mü´minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, "güven duygusu ve huzur" indiren O´dur. Göklerin ve yerin orduları Allah´ındır: Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fetih (Fethetmek) Suresi 18.ayet:
Andolsun, Allah, sana o ağacın altında biat ederlerken mü´minlerden razı olmuştur, kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine "güven duygusu ve huzur" indirmiştir ve onlara yakın bir fethi sevap (karşılık) olarak vermiştir.

Hucurat (Odalar) Suresi 1.ayet:
Ey iman edenler, Allah´ın Resûlü´nün huzurunda öne geçmeyin ve Allah´tan sakının. Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

Kaf Suresi 28.ayet:
(Allah buyurur: ) "Benim huzurumda çekişip-durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim."

Kaf Suresi 29.ayet:
"Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve Ben kullara zulmedici değilim."

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 9.ayet:
Ey iman edenler, kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız zaman, bundan böyle günah, düşmanlık ve Peygamber´e isyanı fısıldaşıp-konuşmayın; birri (iyiliği) ve takvayı konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah´tan sakının.
Huzur - Bağlantılar
HUZUR DERSLERİ 

HUZURLU HAYAT İÇİN HUZURLU AİLE 

Huzur Arayışı Ve Yanlış Adresler 

Huzur... Kendi Yuvalarında Çocuklarının Yanında...

Bir Huzur Çeşmesi: Tefviznâme

Ramazan Bereketi "Huzur Dersleri"

Huzur Ufku

Huzur Çınarları

Huzur Bakışı

Huzur Topluluğu
Huzur - Hadisler
Ebû Muhammed el Hasen ibn Ali ibn Ebû Tâlib (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: 
Ben Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)´den: 
Sana şüphe veren şeyleri bırak şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzurudur, yalan ise kalbi şüphe ve kuşkuya yöneltir. 
[Tirmîzî, Kıyame 60]

Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)´den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
İslam dini kolaylık dinidir. Hiçbir kimse yoktur ki (bu) din hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasıýn da din, ona yenik düşmesin (ve ezilip büsbütün amelden kesilmesin).
Hal böyle olunca orta yolu seçiniz. En iyisini yapamasanız bile ona yaklaşmaya çalışınız. Eğer böyle yaparsanız müjdeler size... Günün evvelinde ve sonunda bir de gecenin sonuna değin gönlünüzün huzur dolu anlarında Allah´a ibadet ederek bu vakitlerden faydalanınız. 
[Buhari, İman 29]
Huzur - Kitap Tanıtım
Huzurlu Yaşama Sanatı İyi Günde, Kötü Günde İçinizdeki Yaşam Sevincini Koruyun

Toksöz B. Karasu
BOYNER HOLDİNG YAYINLARI

"İnsanlar genellikle mutluluğu hiç olmadık yerlerde ararlar. Mal, mülk, para ve iktidar elde ederek içlerindeki çatışmayı çözmeye çalışırlar ama sonunda elde ettikleri şey tatminsizlik ve eksiklik hissidir. Aradıkları ama kolayca dile getiremedikleri "şey" ise ellerinden sürekli kaçıp gider. Evlenir, boşanır, aşk maceraları yaşar, yaptıkları işleri, yaşadıkları kentleri değiştirirler. Ama her değişiklikle birlikte mutsuzluğun ve huzursuzluğun geçici olarak azaldığını, iç kemiren bir hoşnutsuzluğunsa geri geldiğini görürler."
Yazar Toksöz B. Karasu, günümüzde yaşanan hızlı hayatı ve kovalamacayı bu sözlerle tanımlıyor ve kitabında mutluluğu yakalayıp huzurlu bir yaşama kavuşmanın yollarını anlatıyor. Huzurlu Yaşama Sanatı, hayata bakış açınızı değiştirip belki de uzun süredir düşünmediğiniz hatta unuttuğunuz şeyleri size hatırlatarak, hayatınızın iyi ve kötü gününde yaşam sevincinizi nasıl koruyacağınızı gösteriyor.

Toksöz B. Karasu´nun ifadesiyle; "Mutluluğa ve huzura giden yolun bir sonu ya da bitiş çizgisi yoktur. Yalnızca başlama noktası vardır. Şu anda bulunduğunuz nokta ise, başlamak için en iyi yerdir."
Huzur - Kitap Tanıtım
Aile Huzur ve Mutluluğu İçin 9 S

Cemil Paslı 
ÇİZGİ KİTABEVİ 

Ailelerin ihtiyacı olan önerilerin, inancımızdan güzel örnekler eşliğinde vererek kolay, akılda kalıcı, anlaşılır ve mütavazi bir üslupla sunulması okumayı ve uygulamayı kolaylaştırmaktır.Okurların, bu önerileri bilgi dağarcığından hayatı güzelleştirme becerisine kolaylıkla yüceleştireceğine inanıyorum.Tüm ailelere ısrarla okuyup uygulamalarını öneriyorum.Bu "S" leri sadece aile mutluluğu için değil tüm insan ilişkilerinde düşününce hayalen bile olsa uygulanmış olması toplum huzurunun da ideal ölçülere çekileceğini ümit ediyorum.
Huzur - Muhtelif yazılar
HUZUR
 
Bir gün bir kral, ama halkı tarafından sevilen bir kral, huzura en güzel resmedecek sanatçıya büyük ödül vereceğini ilân eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar bir birinden güzel resimler yaparlar.

Sonunda eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden hoşlanır. Ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimlerden birisinde sükûnetli bir göl vardır. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır.

Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslüyorlardı. Resme kim baktıysa onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünüyordu.

Diğer resimde de dağlar vardı. Ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyor ve şimşek çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağıldıyordu kısaca resim hiçte huzurlu gözükmüyordu.

Fakat kral resme bakınca, şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık gördü.

Çalılığın üstünde ise anne bir kuşun örttüğü bir kuş yuvası görünüyordu. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyordu. ...Harika bir huzur ve sükun örneği.

Ödülü kim kazandı dersiniz?

Tabi ki ikinci resim. Kralın açıklaması şöyleydi:

Huzur hiçbir gürültünün ve sıkıntının yada zorluğun bulunmaması ve sıkıntının olmadığı yer demek değildir. Huzur bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulabilmesidir.
Huzur - Özlü sözler
 • Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir, karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. - La Tzu
 • Aslında kötü insan yoktur hayatın hiçbir evresinde, her insan huzur verir; kimi geldiğinde, kimi gittiğinde. - Marquez
 • Aşk şeriatında bir yerde dinlenmek haramdır. Huzursuzluk, perişanlık, tufan, aşk için helal fakat bir sahilde oturup dinlenmek haramdır.
 • Başkalarını mutsuz etme mutluluğunla ve menfaatin için kimseyi kırma. Eğer biraz huzur istiyorsan herkesi dostun sanma. - Che
 • Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak sözleşmeye dayanan hakkimizin isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay´ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem milletimin huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. 
 • Dünyada en huzursuz kimse,gönlünde haset ve kin tutandır. - İmam Şafi
 • Dünyanın en güzel yeri insanın evidir. Yeter ki o evde "iman" olsun, "aşk" olsun, "huzur" olsun ve "barış" olsun.
 • Düşmanını bağışlarsan düşmanın kalmaz, kötüyü bağışlarsan huzurun olmaz.    Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Esenlik ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır.     Hz.Ömer (r.a.)
 • Evinde huzurlu olmak istiyorsan eşinin bütün istediklerini yap.
 • Harîs olanlar, bu dünyada fenalıktan kurtulamazlar. Kanâatkarlar ise, dâima rahat ve huzurludurlar.     Abdurrahman Camî (K.S.)
 • Herkesin huzurunu kendi rahatına tercih eden kimseye ne mutlu. Hüner sahipleri, başkalarının gamını çekmekten kendi keyiflerine bakamamışlardır.    Sadi
 • Hiçbirşey için "benimdir" deme. Sadece de ki; "yanımdadır!" Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder. Daima seninle kalmaz.  - H. Lawrence
 • Huzur bulmaz gayriyi elbet huzursuz eden, Hüznü muâşerettir insana huzur veren.    Sabri
 • Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azâbı ile beraber olan zenginlikten bin kere; bin daha iyidir.    Amenemope
 • Huzur içinde yenen yavan ekmek, endişe içindeki ziyafetten iyidir. - Ezop
 • Huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan! - Kafka
 • Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır.
 • Huzur; her acı sonrası Mevlaya yönelmek, her sevinç sonrasıda şükretmektir.
 • Huzuru arıyorum. Biliyorum ne yerde ne de gökte. Aslında huzur belki de benim içimde. İhmal ettiğim bir köşede.
 • Huzuru doğarken bırakırız ölünce talip olmak adına.
 • Huzuru kendi içimizde bulmazsak, başka yerlerde aramak boşunadır.    La Rochefoucauld
 • Huzuru uzaklarda, mutluluğu malda servette, lezzeti ise çok nimette aramak, bulmaktan çok elde olanı da kaybetmeye sebeptir.
 • Huzurumuz kalmadıysa, birbirimize ait olduğumuzu unuttuğumuzdandır. - Rahibe Teresa
 • Huzurun olmalı biraz / Ve seni güçlü kılacak kadar acın. / - Biraz garip ama, bazen / kimseye aldanmayacak kadar, taş kalpli olmalısın. - Jean Christophe
 • İnsan huzuru kendi içinde bulamazsa, boşuna etrafta aramasın. - Çin Atasözü
 • İnsanın rahat ve huzuru, diline sahip çıkması nisbetindedir. - Hz. Ali (r.a.)
 • İnsanlar büyük hırslar gütmesinler, küçük şeylerle pekâla mesut olurlar.     Henry LONGFELOW
 • İster kral olsun, ister köylü, en mutlu olan evinde huzur bulandır. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Kalp bir kez kırıldı mı, hiç kimseye aldırmaz ve hiçbirşeyi umursamaz. Belki mutluluğun sonu, ama huzurun başlangıcıdır bu. - Dostoyevsky
 • Kayan yer görünce su gibi akma; / Menfaat uğruna dostunu satma; / Eğer bu dünyada huzur ararsan; / Olur olmaz herkesi dost sanma.
 • Mecnun namaz kılan bir adamın önünden geçer. Adam namazını bitirir bitirmez hemen Mecnun´un yanına gelir sorar: Bre gafil adam, sen bilmezmisin namaz kılan kişinin önünden geçilmez. Ben namaz kılıyorum sen önümden geçiyorsun, bu ne gaflettir? Mecnun adama şöyle cevap verir: Ben Leyla´ya olan aşkımdan dolayı seni görmedim, senin önünden geçtiğimi farketmedim. Peki sen MEVLA´nın huzurunda dururken beni nasıl farkettin?
 • Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. - Hz.Ömer (R.a.)
 • Ne çok eskimiz var! Tarihi geçmiş ayrılıklar, Vadesi dolmuş yalnızlıklar... Eskiciye verilseler, Eder mi bir ömür huzur kadar.
 • Olgunlaşmak; kalbin daha "hassas", kanın daha "sıcak", zekanın daha "işlek", ruhun daha "huzurlu" olması demek.
 • Öz anne-babasını huzurevine gönderip, evde kedi köpek besleyen insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz! - Necip Fazıl Kısakürek
 • Piyasada değilim, prensiplerim yoktur. Ama seviyesiz değilim. Kuralları sevmem ama yersiz yere çiğnediğim görülmemiştir. Kinci değilim ama unutmam. Şefkat gösteririm ama şımartmam. Dalga geçerim ama kırmam. Ciddiye alırım ama kapılmam. Huzur veririm ama söz vermem. Sahip olurum ama ait olmam. Kimselere anlatamadım, kendime bile. Ola ki ağzımdan kaçırır, bir daha tutamam seni. - Nazım Hikmet Ran
 • Sâdık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın. Çünkü sâdık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Secdede huzur bulmak varken, ateşin dehşetli kucağına düşmek akıl kârı değil.
 • Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.    Mevlana
 • Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur.
 • Sükût, insanın en nefis elbisesidir. Rahat ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır. Hz. Ömer (r.a.)
 • Tanrı kadınlara geçmişi ve geleceği, erkeklere ise yaşadığı günü armağan etti. Kadınlar geniş bir zamana yayıldıkları için huzursuz, erkekler daracık bir zamana sıkıştıkları için anlayışsız olurlar.
 • Unutmayın, öldüğünüz zaman yapılacak işler listesi hala dolu olacaktır. Yaşamın amacı her işi bitirmek değil, bu yolda atılan her adımın tadını çıkararak mutluluk ve huzur dolu bir yaşam sürmektir.
 • Uzaktan sevmek daha güzeldir bazen. Ne incitir, ne acıtır. Ne yaralar ne kanatır. Gözlerinle görmediğin ama sesini duyduğun, varlığıyla huzur bulduğun bir denizin yakınında yürümek gibidir böyle sevmek. Uzaktan sevmek en güzelidir bazen. - Elif Şafak
 • Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimadı yok eder.    ŞAFİİ
 • Yalnızlık, bir daha kırılmayacağın ve üzülmeyeceğin bir huzurdur. Onu çekilmez yapan tek şey ise "yenilmişlik" duygusudur. - Descartes 
Huzur - Risale-i Nur Külliyatı
Şu ilm-i muhit, o Zâta lâzım olduğu gibi, taallûk cihetiyle herşeye dahi lâzımdır. Yani, hiçbir şey Ondan gizlenmesi kabil değildir. Perdesiz, güneşe karşı zemin yüzündeki eşya, güneşi görmemesi kabil olmadığı gibi, o Alîm-i Zülcelâlin nur-u ilmine karşı eşyanın gizlenmesi, bin derece daha gayr-ı kabildir, muhâldir. Çünkü huzur var. Yani, herşey daire-i nazarındadır ve mukabildir ve daire-i şuhudundadır ve herşeye nüfuzu var. 
Mektubat | Yirminci Mektup

Evet, ilm-i kelâm vasıtasıyla kazanılan marifet-i İlâhiye, marifet-i kâmile ve huzur-u tam vermiyor. Kur´ân-ı Mu´cizü´l-Beyânın tarzında olduğu vakit, hem marifet-i tammeyi verir, hem huzur-u etemmi kazandırır ki, inşaallah, Risale-i Nur´un bütün eczaları, o Kur´ân-ı Mu´cizü´l-Beyânın cadde-i nuranîsinde birer elektrik lâmbası hizmetini görüyorlar.
Mektubat | Yirmi Altıncı Mektup