Haber - Haber vermek - Ansiklopedik bilgi
Haber - Haber vermek

Haber
1. (isim) Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
2. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi
3. Bilgi
4. (dil bilgisi) Yüklem

Haber vermek
1. Bildirmek, haber ulaştırmak
2. Bir durumun, bir olayın belirtisi olmak
Haber - Haber vermek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 31. ayet:
Ve Adem´e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: "Eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin" dedi.

Bakara (Sığır) Suresi 33. ayet:
(Allah:) "Ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver" dedi. O, bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki: "Size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim, gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim." 

Kamer (Ay) Suresi 28. ayet:
"Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulunsun." 

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 6. ayet:
Allah, hepsini dirilteceği gün, onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah, onları (yaptıklarıyla bir bir) saymıştır; onlar ise onu unutmuşlardır. Allah, her şeye şahid olandır.

Mülk (Yönetim) Suresi 30. ayet:
De ki: "Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir? 

Kıyamet (Diriliş) Suresi 13. ayet:
İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. 
Haber - Haber vermek - Kitap Tanıtım
Haber Kılavuzu 
Gazetecinin El Kitabı

Ekrem Dumanlı
ZAMAN KİTAP

Her gazeteyi iki önemli unsur ayakta tutar; haber ve yorum. Haber de, yorum da yerinde ağırdır. Birinin yerine diğeri inşa edilemez.

Türkiye´de gazetecilik standartları bir hayli hırpalandı; üstelik gazeteciler tarafından. "Cin olmadan adam çarpma" diye tabir edilen davranış biçiminin dik alası yaşandı. Hem gazete olmanın temel disiplinleri yerine getirilemedi hemde çok iyi gazetecilik yapılıyormuş gibi davranıldı.

Kim yaparsa yapsın ve hangi amaca yönelik icra edilirse edilsin, standartları alaşağı eden gazetecilik, tedrici intihar gibidir. Bu kitap, gazeteciliğin temel kurallarına çağrı yapıyor yeniden. Haber kılavuzu, daha iyi gazetecilik yapma arzusu taşıyan; ya da gazetecililiğin daha iyi standarda kavuşmasını arzu eden herkese bir fikir vermeyi hedefleyen mütevazi bir kitapçık.
Haber - Haber vermek - Kitap Tanıtım
Gelecekten Haberler Kutsal Kaynaklar Işığında

Doç. Dr. Şadi Eren
NESİL YAYINLARI

İnsanın hayat yolculuğu, sisli bir denizde gemiyle yol almaya benzer. İnsan çoğu kere ilerideki kıyıları görmediği gibi, önündeki kayaları da göremez. Fakat bazı özel durumlarda bu sis perdesi az da olsa aralanabilir, insan gelecekten bazı şeyleri bilebilir veya hissedebilir. Bu araştırmada, bunun pek çok örneklerini göreceksiniz. Bu kitapta gelecekle ilgili nice sorularınıza cevaplar bulacaksınız. İşte bunlardan bazıları:

- Gelecek bilinebilir mi?
- Rüyalarda gelecekten haberler var mı?
- Veliler gelecekten haber verebilir mi?
- Kur’an gelecekten ne gibi haberler vermiştir?
- Kıyamet alametleri nelerdir?
- Risale-i Nur’da gelecekten ne gibi haberler var?
- Deccal ve Mehdi geldiler mi?
Haber - Haber vermek - Kitap Tanıtım
Fıkra Tadında Haberler

Haldun Narmanlıoğlu
DERGAH YAYINLARI

Kitapta süzgeçten geçmemiş, restorasyona uğramamış gazete sahifelerinde yayınlanan haberlerin ilk şeklini bulacaksınız. 
Sasasyonel olması için kaleme alınmış, abartılı haberleri okurken hem gülecek, hem üzüleceksiniz. Bazı ulusal haber ajanslarının, abonelerinine geçtiği haberlerdeki inanılmaz hataları hayretle okuyacaksınız. Kitap fıkra tadında haberler olmakla birlikte, bir fıkra kitabı değildir. 
Akademisyen olan yazar, iletişim, medya, tekelleşme, yabancılaşma konularına eğilmekte ve incelemekte, haberin ne olması gerektiğini, haberin toplanması ve yazılmasını, başlık seçimi, redaksiyonu gibi birçok konuyu işlemekte, geleceğin gazeteciliği denilen "internet gazeteceiliği"ne değinmektedir.
Haber - Haber vermek - Muhtelif yazılar
ÖNCEDEN HABER VERMİŞ
 
Adamın kerpiçten bir evi vardır.  Ev hayli yıpranmıştır. Bir gün evin bir duvarı yarılır adam hemen biraz çamur karıp içine saman koyar yarılan yeri kapatır.
Bir müddet sonra evin ikinci duvarı da yarılır. Adam yine içine saman karıştırdığı çamurla yarığı kapatır. Derken bir başka gün evin üçüncü duvarı da yarılmaz mı? Bildiği gibi tekrar bir çamur karar ve üçüncü kez evin duvarını kapatır. Derken ev bir gün yıkılır. Adamcağız çaresizdir yıkılan evine döner:
-Be birader der. Yıkılmadan önce haber verseydin ya !
Evden şöyle bir ses duyulur:
-Ne zaman ağzımı açtıysam tıkadın.
Haber - Haber vermek - Özlü sözler
 • Allah var fakat bizim ondan, yalnız sorulduğu zaman haberimiz Var. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Arı bal yapar, fakat balı izah edemez. Ağaçtan düşen elma da arz cazibesi kanunundan habersizdir.
 • Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. - Hz. Mevlana
 • Ben aşk yolunda Öyle bir kural koyayım ki habersiz olanlar bu yola ayak basamasınlar. - Şems-i Tebrizi
 • Bir gün gelir, dünyanın bir yerinde yıllarca senin haberin olmadan yaşamış birine, bütün hayatını anlatmak istersin. - Murathan Mungan
 • Eğer, şehvetin ve nefsin hevesine kapılır gidersen, ben sana haber vereyim ki, eli boş, nasipsiz gideceksin. - Hz. Mevlana
 • Ey can! Haberin var mı? Senin dertlerle, kederlerle harap olmuş, yıkılmış gönlünde, Hakk´ın gizli bir hazinesivardır. Aklını başına al da, şu yıkık gönül köyünü, Bağdad şehriile bile değişme! Allah´a yemin ederim ki, senin şu karanlık gecen, yüzlerce gündüzden daha iyidir. Geceyi verme, gündüzü arama. - Hz. Mevlana
 • Ey genç adam, bu düstur sana emanet olsun: Ötelerden habersiz nizama lanet olsun. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Gökler ağlıyor biz ağlamışız çok mu? / Bize yobaz diyorlar haberin yok mu? / Desinler her ne derse desinler, Allah için yobaz olmuşuz çok mu? - Necip Fazıl Kısakürek
 • Göz kaptırdığım renkten,kulak verdiğim sesten, / Affet senden habersiz aldığım nefesten.
 • Hayat bir noktalar kumesi; her nokta bir sonun ve yeni bir başlangıcın habercisi.
 • Hayatta bir canın olsun bir de candostun, her can dost olmaz haberin olsun. Candan dostlara, canlar kurban olsun.
 • İhtiyarlığın, ölüm habercindir. Hz. Ali (r.a.)
 • İnsanlar habersizken yolların verâsından,/ Gökle toprak arası su şaşmaz macerâsından. - Necip Fazıl Kısakürek
 • İnsanlar sahip olduklarının değerini bir türlü bilmezler, Güllere koşarken ayaklarının altında ezilen papatyalardan habersizler. - Palahniuk
 • Kadınları mutlu etmenin 20 yolu diye bir sürü gereksiz haber çıkıyor. Tek maddede açıklıyorum: Dürüst olun, yeter.
 • Kalemimi biledim. / Kurdum darağacını seni anlattığım tüm dizelerin üstüne, / Asacağım aşkını senden habersiz. /  Musallada tek soru çınlatacak kulakları; / "Merhumu nasıl bi"t"irdiniz?" - Faruk Köse
 • Kelimelere haber saldım, heceleri yağmur ile rüzgarlar getirdi. Şimşekleri gizledim sabrımda. Ve şimdi gözlerimden oku sessizliğimi.
 • KİBİR; Kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insanın durumudur. Tıpkı güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi. - Hz. Mevlana
 • Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH 
 • Kötü kimselerle arkadaşlık etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. - Eflatun 
 • Kusurların en büyüğü, insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır. - Thomas Caryle
 • Nefsini yenmeyen insanlığa felaket kapılarının haberlerini verebilir belki.
 • Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, / Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Resimler ister haberleri olsun, ister olmasın, hepsi de ressamın elindedir, o elden çıkar. - Hz. MEVLANA
 • Size hayat hakkında bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber: Kötü olan her şeyin bir sonu var. Kötü haber: İyi olan her şeyin de bir sonu var.
 • Tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Üç harf yanyana kaç şekilde gelir bilir misin? Aşk dersin, sen dersin, ben dersin. Sen, ben biter, biz dersin. Gün gelir, git dersin. Peki, dur kelimesinden haberdar değil misin? Dur demeyi bilmez misin? Git demek kolay; dur diyebilecek kadar yürekli misin? - Can Yücel
 • Yanağımdaki gamzeden haberin yokmuş. Hiç güldürmedin ki yüzümü haberin olsun.
Haber - Haber vermek - Risale-i Nur Külliyatı
Demek, Ona şâyeste, dâimî, berkarar, zevâlsiz, muhteşem bir diyâr-ı âher var, başka bâkî bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya dâvet eder ve oraya nakledeceğine, zâhirden hakikate geçen ve kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervâh-ı neyyire ashâbı, bütün kulûb-u münevvere aktâbı, bütün ukûl-ü nurâniye erbâbı şehâdet ediyorlar ve bir mükâfat ve mücâzât ihzâr ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaad ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler.

Sözler | Onuncu Söz

Hem öyle bir istikbâlden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevî istikbâl ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem, öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadet-i dünyeviye, ona nispeten bir berk-i zâilin bir şems-i sermede nispeti gibidir.
On Birinci Reşha: Böyle acîb ve muammââlûd şu kâinatın perde-i zâhiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acâib bizi bekliyor. Böyle acâibi haber verecek, böyle hârika ve fevkalâde mu´ciznümâ bir zât lâzımdır.

Mektubat | On Dokuzuncu Mektup