Işık - Ansiklopedik bilgi
Işık

1. (isim) Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
2. Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç
3. Aydınlanmak için kullanılan elektrik
4. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı
5. Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb
6. (fizik) Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma

Işık, bir ışımanın ışık kaynağından çıktıktan sonra cisimlere çarparak veya direk olarak yansıması sonucu canlıların görmesini sağlayan olgudur. C ile gösterilir. Yunanca'da celaritas (ışık) anlamına gelir. 
Işık - Ayet mealleri
Nur (Işık) suresi 35. ayet:
Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir.
Işık - Kitap Tanıtım
Işık, Ses ve Elektrik

Kirsteen Rogers / Phillip Clarke / Alastair Smith / Corinne Henderson
İLETİŞİM YAYINLARI

Işık neden oluşur? Ses dalgaları nasıl hareket eder? 
Elektrik enerjisi nasıl güce dönüşür? 
CD çalarlar, cep telefonları, radarlar, televizyonlar nasıl çalışır? Bunlar ve benzeri birçok sorunun cevabını bu fizik ve teknolojiye giriş kitabında bulabilirsiniz. 

Bilimsel terimlerin açıklamaları 
Ayrıntılı çizimler, yakın plan fotoğraflar 
Deneyler ve gözlemler 
Ödev ve projeleriniz için resimler ve şemalar 
Alıştırmalar, kendinizi sınayabileceğiz sorular İnternet Bağlantıları 
Işık - Risale-i Nur Külliyatı
Ve o bilet, senet ise, başta namaz olarak, edâ-i ferâiz ve terk-i kebâirdir. Öyle mi? Evet, bütün ehl-i ihtisas ve müşâhedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittifakıyla, o uzun ve karanlıklı ebedü´l-âbâd yolunda zâd ve zahîre, ışık ve burak ancak Kur´ân´ın evâmirini imtisâl ve nevâhîsinden içtinâb ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, san´at ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır.

Sözler | Yedinci Söz 

Demek, tebeddül etmeyen bir hakikate dayanıp bağlanmışlar. Ve kökleri, metin bir hakikate girmiş, kopmuyor. Öyleyse, bunların nokta-i imaniyede ve vücub ve tevhidde icmâları, hiç kopmaz bir zincir-i nuranîdir ve hakikate açılan ışıklı bir penceredir.
Hem gördü ki: Meslekleri birbirinden uzak ve meşrepleri birbirine mübayin olan o umum selim ve nuranî kalblerin erkân-ı imaniyedeki müttefikane ve itminankârâne ve müncezibâne keşfiyat ve müşahedatları birbirine tevafuk ve tevhidde birbirine mutabık çıkıyor. Demek, hakikate mukabil ve vâsıl ve mütemessil bu küçücük birer arş-ı marifet-i Rabbâniye ve bu câmi birer âyine-i Samedâniye olan nuranî kalbler, şems-i hakikate karşı açılan pencerelerdir; ve umumu birden, güneşe aynadarlık eden bir deniz gibi, bir âyine-i âzamdır. Bunların vücub-u vücudda ve vahdette ittifakları ve icmâları, hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehber-i ekmel ve bir mürşid-i ekberdir.

Şualar | Yedinci Şuâ