Helal - Helal etmek - Ansiklopedik bilgi
Helal - Helal etmek

1. (sıfat, din b.) Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı
2. Kurallara, geleneklere uygun
3. zarf Kurallara, geleneklere uygun olarak
4. isim Nikâhlı eş
Helal - Helal etmek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 168. ayet:
Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Bakara (Sığır) Suresi 187. ayet:
Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah´ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırd edilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescidlerde itikafta olduğunuz zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın. Bunlar, Allah´ın sınırlarıdır, (sakın) onlara yanaşmayın. İşte Allah, insanlara ayetlerini böylece açıklar; umulur ki sakınırlar. 

Yunus Suresi 59. ayet:
De ki: "Allah´ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan, haber var mı? Söyler misiniz?" De ki: "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz?"

Nahl (Arı) Suresi 116. ayet:
Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah´a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah´a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. 

Hac Suresi 30. ayet:
İşte böyle; kim Allah´ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının.

Tahrim (Yasaklama) Suresi 1. ayet:
Ey Peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah´ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Helal - Helal etmek - Kitap Tanıtım
Helal - Haram (Fıkıh Ölçüleri 1)

Mehmed Paksu
NESİL YAYINLARI

Hergün yeni bir mesele ile karşılaşırız. Dinimiz bu hususta ne der?
- Hediye kuponu hangi halde caiz olur?
- Banka ile iş görmek faize girer mi?
- Rüşvet sayılan ve sayılmayan hediye...
- Nazar ve büyü nedir?
Helal - Helal etmek - Muhtelif yazılar
GERÇEK TEDBİR BUDUR 

İstanbul´un Vefa semtine adı verilen Şeyh Vefa, Fatih devrinin büyük alimlerinden ve evliyasındandı. 
Akşemseddin, Molla Gürani gibi devrin manevi önderlerinden biriydi. Bu büyük zatın oyun yaşlarındaki bir oğlu kötü bir alışkanlık edinmişti. 
Ucuna çivi çakılmış bir sopa ile o devirde evlere içme suyu taşıyan sakaların kırbalarını deliyordu.
Evcil hayvan derisinden yapılmış su tulumu demek olan kırba, sivri bir madde ile dokunuldu mu kolayca delinecek bir nesneydi.
Şeyh Vefa´nın oğlu da bunu yapıyordu. Sakalar, 
"Bir din ulusunun oğludur, çok sürmez geçer" 
diye bir müddet dayandılarsa da baktılar vazgeçeceği falan yok, Şeyh Vefa´ya şikayet ettiler.
Vefa Hazretleri olanları duyunca hayretler içinde kaldı. 
Nasıl olur da bunca dikkat ve özenle yetiştirilen, haram lokmadan uzak tutulan bir çocuk böyle bir şey yapardı? 
Şeyh Vefa sakalara, "Tamam" dedi. 
Konu anlaşıldı, gereken yapılacak, sizin de zararınız ödenecektir. Önce kendinden işe başladı.
"Acaba ben bu çocuğa yanlışlıkla da olsa haram yedirdim mi?" diye düşündü. Bir şey bulamadı. Hanımına sordu; 
"Sen bu çocuğa hamileyken veya süt verirken haram bir şey yedin mi, çok iyi düşün, bana bildir, yoksa oğlanın sonu kötü" dedi. 
Hanım düşündü, taşındı, rüyaya yattı, nihayet bir olay hatırladı. Oğlana hamileyken oturmağa gittiği bir komşu evinde, masadaki bir tabakta portakallar varmış. Görünce canı çekmiş ama istemeye de utanmış. Ev sahibi hanım bulundukları odadan dışarı çıktıkça yakasındaki iğneyi portakallara batırıp sularını içmiş. 
Bunu şeyhe anlattı. 
Şeyh Vefa "Aman hatun hiç vakit geçirmeden o komşuya git, olanı biteni dosdoğru anlat ve helallik dile" diye tenbihledi.
Kendi de sakaları çağırdı, kimin kaç tane kırbası delinmişse hepsinin parasını ödedi ve haklarını helal ettirdi. 
Oğlana olayın başından sonuna kadar bir şey denmedi. Hakkında böyle şikayet var, bir daha yaparsan asarız, keseriz yollu tehdit edilmedi. Ama çocuk bir daha çivili sopa ile kırbaları delmedi.
Helal - Helal etmek - Muhtelif yazılar
Hakkımı Affetmem
 
Adam emektar devesinin karşısına geçer onunla helalleşmek ister:

-Bunca yıl bana hizmet ettin ne olur bana hakkını helal et." der. Deve cevap verir:

-Evet; helalleşelim, bir gün bana aşırı yük yükledin olsun, hakkım helal olsun, bir gün dövdün beni olsun, hakkım helal olsun, bir gün aç, bir başka gün susuz bıraktın olsun, hakkım helal olsun, bir gün güneşte saatlerce beklettin olsun, hakkım helal olsun ama, der, "şu eşeği önüme geçirdin ya onu helal etmiyorum işte sana"
Helal - Helal etmek - Özlü sözler
 • Aşk şeriatında bir yerde dinlenmek haramdır. Huzursuzluk, perişanlık, tufan, aşk için helal fakat bir sahilde oturup dinlenmek haramdır.
 • Bir kuruş haramı terketmek; yüz bir kuruş sadaka vermekten daha iyidir.     Abdullah b. Mübarek (r.a.)
 • Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan; nereye gittiğine bak.     İmam-ı Azam (rh.a.)
 • Dünyada haram işleyen kimse,ahirette ondan mahrûm kalır. Burada helal şeyleri kullananlar,orada,o şeylerin hakikatine kavuşur. Meselâ, bir erkek, dünyada haram olan ipeği giyerse, ahirette ipek giymekten mahrûm edilir. İpek ise, Cennet elbisesidir. O hâlde, bu günahtan temizlenmedikçe, Cennete giremez demekdir. Cennete girmiyen de Cehenneme girer.Çünkü, ahiretde, bu ikisinden başka yer yoktur. - Abdülhakim Arvasi
 • Ekmeğim, aşım helal olsun yiyene, içene. Ama hakkım helal değil, dost gibi görünüp kuyumu eşene.
 • HAK yerini bulur: HELAL edilmemiş hak zaten HARAM olur. BEDDUA etmem. İçimden gecen her "AH" zaten sahibini BULUR.
 • Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim.     Hz.Ebubekir (r.a.)
 • Helal ile beslersen çocuğunu hürmet ile öder borcunu, haram ile beslersen o´nu hakaret ile öder borcunu.    Necip Fazıl KISAKÜREK
 • Helalin hesabı, haramın da azabı vardır.     Hz. Ali (r.a)
 • İnsanın helalinden giydiği kendi eski elbisesi, başkalarından gelen sadaka elbiseden daha güzel ve iyidir.    İbrahim Havvas Sözleri
 • Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur.    Hz. Ali (r.a.)
 • Malın helali de biter, haramı da. Ama bu yüzden kazanılan sevap ve günah kalır.     Abdurrahman El Evzaî (r.a.)
 • Mü’mine en evvel lâzım olan helâl yemektir. Mideye helâl girerse, cevarihe [organlara] amel-i salih kuvveti verir. Haram ise, ne kadar uğraşsa, salih amel yapamaz.      Abdülhakim Arvasi
 • O adamın haline hayret ederim ki, "hasta olacağım" korkusu ile helal gıda maddelerinden perhiz eder de, ateşe gireceğinden korkup, isyandan sakınmaz. - İbni Şübrüme
 • Seninle karşılaşmam hayatımın en büyük hatasıydı. Ve sırf seninle diğer tarafta karşılaşmamak için; helal ediyorum hakkımı. - Yılmaz Erdoğan
Helal - Helal etmek - Risale-i Nur Külliyatı
Zîrâ, helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ferâiz-i İlâhiye ise hafiftir, azdır. Allah´a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez. Vazife ise, yalnız bir asker gibi, Allah nâmına işlemeli, başlamalı. Ve Allah hesâbiyle vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükûnet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli: "Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl. Amin!" demeli ve Ona yalvarmalı.
(Sözler | Altıncı Söz)