Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık - Ansiklopedik bilgi
Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık

Yaşlı
1. (sıfat) Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar (kimse)
2. Uzun yılları geride bırakmış

İhtiyar
1. (sıfat) Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı
2. Cansız, sönük
3. Eski
4. (isim) Baba veya anne
Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık - Ayet mealleri
Yusuf Suresi 78. ayet:
Dediler ki: "Ey Vezir, gerçek şu ki, bunun yaşlı (ve) büyük bir babası var; onun yerine bizden birisini alıkoy. Doğrusu biz, seni iyilik yapanlardan görmekteyiz."

Nahl (Arı) Suresi 70. ayet:
Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüphesiz, Allah bilendir, her şeye güç yetirendir.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 23. ayet:
Rabbin, O´ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle.

Meryem Suresi 4. ayet:
Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım."

Meryem Suresi 8. ayet:
Dedi ki: "Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım."

Hac Suresi 5. ayet:
Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki, biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan, sonra bir alak´tan (embriyo), sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından; size (kudretimizi) açıkca göstermek için. Dilediğimizi, adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına erişmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hiç bir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten (ürünler) bitirir.

Rum (Romalılar) Suresi 54. ayet:
Allah, sizi bir za´ftan yarattı, sonra (bu) za´fın ardından bir kuvvet kıldı, sonra bu kuvvetin ardından da bir za´f ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır. O, bilendir, güç yetirendir.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 135. ayet:
Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı kadın dışında.

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 29. ayet:
Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: "Kısır, yaşlı bir kadın (mı doğum yapacakmış)? dedi.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 40. ayet:
Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah dilediğini yapar."

Hud Suresi 72. ayet:
"Vay bana" dedi (kadın). "Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!.."

İbrahim Suresi 39. ayet:
"Hamd, Allah´a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail´i ve İshak´ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir."

Hicr Suresi 54. ayet:
Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip-çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?"

Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 266. ayet:
Hangi biriniz ister ki, altından ırmaklar akan hurmalardan, üzümlerden bir bahçesi olsun, içinde kendisinin olan bütün ürünler de bulunsun; fakat kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, (üstelik) zayıf ve küçük çocukları olsun (böyle bir durumda iken) ona (bahçesine) ateşli bir kasırga isabet etsin de yanıversin. İşte Allah size ayetleri böyle açıklar, ki düşünesiniz.

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 23. ayet:
Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de (hayvanları su başına götürmekten çekinen) iki kadın buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; babamız, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır." dediler.
Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık - Kitap Tanıtım
İhtiyarlar Risalesi (Günümüz Türkçesiyle ve Açıklamalı)

Bediüzzaman Said Nursi
İsmail Mutlu
MUTLU YAYINCILIK

İnsan, ruhlar âleminden, anne rahminden başlayan; çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, ölümden, kabirden, haşirden ve sırattan geçen uzun bir yolculuğa çıkmıştır. İhtiyarlık, bu yolculuğun önemli duraklarındandır. Bunun içindir ki, zâtın biri, “Gençliğim geri gelse, ihtiyarlığın başıma ne musibetler getirdiğini ona şikayet ederdim” diye ihtiyarlıktan dert yanmıştır. İşte bu kitap, şu anda insanın önündeki yolun bu en zor durağındaki insanları ve istikbalde bu durağa uğrayacağı endişesiyle kıvranan şimdinin “gençlerinin” yaralarına devalar sunuyor.
Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık - Muhtelif yazılar
GENÇ İHTİYARLAR 

Yazar Hekimoğlu İsmail´e:

-Yaşlılık nedir? diye sorduklarında:

- Bence yaşlılık, ne saçın ağarması, ne de belin bükülmesidir demiş, gayesi biten ve ümidi sönen herkes yaşlıdır.
Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık - Özlü sözler
 • Aynı şeydir yaşayanla ölü, uyanıkla uyuyan, gençle yaşlı. Çünkü bunlar değişince ötekilerdir ve ötekiler değişince de bunlardır. - Herakleitos 
 • Bugünü düşünürüm, dün geçti yarın var mı? / Gençliğe de güvenmem ölen hep ihtiyar mı? - Ebu Turab
 • Çekingenlik gençliğe bir süs, yaşlılar içinse yüzkarasıdır. - Aristo
 • Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz.
 • Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.
 • Derler ki: "Konuşmaktan zevk alacağın biriyle evlen!" çünkü yaşlılıkta konuşmak ve dinlemek en çok arayacağınız özellik olacaktır.
 • Diyojen´e, "Dünyada en fena hal nedir?"diye sorarlar. "Hem ihtiyar,hem fakir olmaktır" diye cevap verir.
 • Düğünlerde yanına gelip seni dürterek "sıra sana geldi" diyen yaşlılardan sıkıldıysan sen de aynısını cenazelerde onlara yap.
 • En hayırlı genç odur ki;ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.
 • Ey dost aynaya iyi bak; bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini düşün. Bir binanın harabeye nasıl dönüştüğünü hatırla. Aynadaki yalana güvenme. Aynada gördüğün fani güzelliklerin aldatıcılığını unutma. - Hz. Mevlana
 • Gencin günah işlemesi kötüdür. Fakat yaşlının günah işlemesi daha kötüdür.
 • Gençler ümitleriyle, ihtiyarlar anılarıyla yaşar. - Fransız Atasözü
 • Gençler, yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler.
 • Gençlerin aklı erse; yaşlıların gücü yetse.    Sigmund Freud
 • Gençlerin aynada göremediklerini, yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar.    Mevlana
 • Gençlerin istekleri: Aşk, Para, sağlık. Yaşlıların istekleri: Sağlık, para, aşk. Erkekler aşka aşık olarak başlarlar,kadınlara aşık olarak bitirirler; kadınlarda erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. REMY DE GOURMONT
 • Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin. Kader. - ŞEMS TEBRİZİ
 • Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. - Seneca
 • Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.    A. Fuat BAŞGiL
 • Gençlik baharının sonu, ihtiyarlık kışıdır.
 • Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat´iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.
 • Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez.    Firdevsi
 • Gençlikte günler kısa yıllar uzun; yaşlılıkta günler uzun yıllar kısadır. - Immanuel Kant
 • Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın. (Albert Einstein)
 • Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkın da ihtiyarlığında artık zevkler için yaşanmaz, acılar için yaşanır. 
 • Herkesi bıktırıncaya kadar yaşayan, çok yaşamış demektir.    Thomas Dekker
 • Hoşgörümüz kadar genciz, önyargılarımız kadar da ihtiyar.
 • İhtiyarlık da bir misafirdir, onu ağırlamak gerekir.     Hariri
 • İnanın bana, yaşlılık, güzel ve hoş birşeydir. Doğrudur, nazikçe sahneden indirilirsiniz, ama daha sonra en ön sıradan rahat bir izleyici koltuğu verilirsiniz. - Konfuçyüs
 • İnsan bir yolcudur. Sabavetten (Çocukluktan) gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.
 • İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar. - Eschenbach
 • İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlıktan kurtarır. Biri iyi iş, diğeri iyi söz.
 • İnsan ruhu yaşlı doğar ve giderek gençleşir, bu yaşamın komedisidir. İnsan bedeni ise genç doğar ve giderek yaşlanır, bu ise yaşamın trajedisidir. - Oscar WILDE 
 • İnsan yaşlandıkça doğum günü pastası fener alayına benzer.    Katherine Hepburn
 • İnsan, damarları kadar yaşlıdır.    Thomas Sydenham
 • İnsanın budala olmadan da yaşlı olabileceğini kabul etmek, nedense gençlere zor gelir.    W. Somerset Maugham
 • İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar. İSKOÇYA atasözü
 • Kadınlar; gençlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşları, yaşlılarında dadısıdır.  - BACON
 • Kırk yaş, gençliğin yaşlılığı, elli yaş, yaşlılığın gençliğidir.    Victor Hugo
 • Kırk, gençliğin yaşlı yaşıdır; elli yaşlılığın genç yaşıdır. - Victor Hugo
 • Kimse sırf belirli bir yaşa geldi diye yaşlanmaz. Bizler ideallerimizden vazgeçerek ihtiyarlarız. Yıllar teni buruşturabilir ama hevesimizden vazgeçmek ruhu buruşturur. - Samuel Ullman 
 • Kimse, yaşlı bir adam kadar sevemez.     SOFOKLES
 • Mutluluk gençlikte beklenmedik şeylerde yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır. - P.Courty 
 • Namaz kılan yaşlıyı severim; ama Namaz kılan gence âşığım. - Hz.Ömer(r.a.)
 • Pek az kimse yaşlanmasını bilir.     LA ROCHEFOUCAULD
 • Size ne kadar genç göründüğünüzü söyleyenler, böylelikle yaşlanmış olduğunuzu da ima ederler.    Gary Grant
 • Üç gerçek dost vardır: Yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek, hazır para. FRANKLIN
 • Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.    Peyami Safa
 • Yaşlanmadan önce, iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da, iyi ölmek istedim.    Seneca
 • Yaşlanmak isteriz, ama yaşlılıktan korkarız; bu hayatı ne kadar sevip, ölümden nasıl kaçmak istediğimizi gösterir.    La Bruyere
 • Yaşlanmanın yüzümüzden çok aklımızda buruşukluklar meydana getireceğinden korkarım.    Montaigne
 • Yaşlı bacaklarım yürümeme izin vermediğinde bana "ELİNİ VER" tıpkı benim senin ilk adımlarını atarken ELİNİ TUTTUĞUM" gibi.
 • Yaşlı, bir gün; “Mücadele etmek neye yarar?” diye düşünür, başka bir gün “Evden çıkmak neye yarar?” der, sonra “Odadan çıkmak neye yarar?” ve sonunda “Yaşamak neye yarar?” diyerek yaşama veda eder.    Andre Mauroisvan
 • Yaşlılar her şeye inanır, orta yaşlılar her şeyden şüphelenir, gençler her şeyi bilir.
 • Yaşlılar için, öğrenmenin zamanı geçmez.    Aiskhylos
 • Yaşlılığın başkaları gibi bizim de başımıza geleceğine bir türlü inanamayız.    Andre Maurois
 • Yaşlılığın en belirgin alameti, şimdiki zaman pahasına geçmiş zamanı övmesidir.    Sydney Smith
 • Yaşlılık, bilgisiz için kış, bilgili için hasat mevsimidir.
 • Yaşlılık, bütün hastalıkların limanıdır.     Bion
 • Yaşlılık, gençliği ve yeniliği çekemediğimiz, yeniliklerin zevkine varamadığımız, kadın için artık ilginç olamadığımız ve fedakârlığı göze alamadığımız zaman başlar.    Refik Halid Karay
 • Yaşlılık, gençlikten daha adildir.    Aeschylus
 • Yaşlılık, ölümden çok daha korkunçtur.  - JUVENAL
 • Yaşlılıkta dinç kalmanın en iyi yolu, zihnen genç kalabilmektir. Bu da kitabı ve fikri çalışmayı devam ettirmekle olanaklıdır.     Epiktetos
Yaşlı - Yaşlılık - ihtiyarlık - Risale-i Nur Külliyatı
Şu Lem´a Yirmi Altı Ricadır. 
BİRİNCİ RİCA 
Ey sinn-i kemâle gelen muhterem ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler! Ben de sizin gibi ihtiyarım. İhtiyarlık zamanında ara sıra bulduğum ricaları ve o ricalardaki teselli nuruna sizi de teşrik etmek arzusuyla, başımdan geçen bazı hâlâtı yazacağım. Gördüğüm ziya ve rast geldiğim rica kapıları, elbette benim nâkıs ve müşevveş istidadıma göre görülmüş, açılmış. İnşaallah sizlerin sâfi ve hâlis istidatlarınız, gördüğüm ziyayı parlattıracak, bulduğum ricayı daha ziyade kuvvetleştirecek. 
İşte, gelecek o ricaların ve ziyaların menbaı, madeni, çeşmesi, imandır. 
İKİNCİ RİCA 
İhtiyarlığa girdiğim zaman, birgün güz mevsiminde, ikindi vaktinde, yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden, gayet rikkatli ve hazîn ve bir cihette karanlıklı bir hâlet bana geldi. Gördüm ki, ben ihtiyarlandım, gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından, ihtiyarlık beni ziyade sarstı. 

Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a 

Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem sizlerde İmân var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var. İhtiyarlığınıza ebedî bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedî bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakikî soğuk ve sakîl ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık ise, ehl-i dalâletin ihtiyarlıklarıdır, belki de onların gençlikleridir. Onlar ağlamalı, onlar "Vâ esefâ, vâ hasretâ!" demeli. Sizler, ey muhterem imanlı ihtiyarlar, "Elhamdü lillâhi alâ külli hal" deyip mesrurâne şükretmelisiniz. 

Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a