Gurur - Kibir - Ansiklopedik bilgi
Gurur - Kibir

Gurur
1. (isim) Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir
2. Övünme
3. Kurum, çalım

Kibir, (isim) Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme, benlik, gurur

Gurur - Kibir - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 206. ayet:
Ona: "Allah´tan kork" denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter;  ne kötü bir yataktır o.

Tevbe (Tövbe) Suresi 25. ayet:
Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip-gururlandırmıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz.

Hac Suresi 9. ayet:
Allah´ın yolundan saptırmak amacıyla "gururla salınıp-kasılarak" (bunu yapar); dünyada onun için aşağılanma vardır, kıyamet günü de yakıcı azabı ona taddıracağız.

Sad Suresi 2. ayet:
Hayır; o inkâr edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

Mülk (Yönetim) Suresi 20. ayet:
Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.

Gurur - Kibir - Bağlantılar
Kibir

Yürüme - Gurur İlişkisi 

Gurur
Gurur - Kibir - Hadisler
Ka´b ibni Malik (Allah Ondan razı olsun)´dan tevbe bölümünde geçen uzun hadisinde şöyle demiştir: 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Tebük´te ashabı arasında otururken, "Ka´b ibni Malik ne yaptı?" diye sormuş, Beni Selime´den bir adam, "Ya Rasulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu yola çıkmaktan alıkoydu" demiş. 
Bunun üzerine Muaz ibni Cebel ona: 
Ne fena söz söyledin?" diye çıkışmış ve Peygamberimize dönerek:
- Ya Rasulallah, biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz" diyerek tezkiye etmesi üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) sükut edip hoş görmüş ve hiçbir şey söylememişti. 
[Buhari, Megazi, 79; Müslim, Tevbe, 53]

Harise ibni Vehb (Allah Ondan razı olsun), Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim, dedi: 
Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Alçak gönülü olması nedeniyle hem kendisi zayıf ve hemde halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki Allaha yemin etseler Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size cehennemliklerin de kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı yürekli, kaba kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. 
[Buhari Eyman 9, Müslim Cennet 47]
Gurur - Kibir - Kitap Tanıtım
Türkiye Benimle Gurur Duyuyor!!!

Canan Tan
ALTIN KİTAPLAR

Canan Tan, Türkiye´de mizah öyküleri kitabı olan ilk ve tek kadın mizah yazarımız... 
Bu dalda, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz Gülmece Öykü Ödülleri var. 
Kadının espri yeteneğinin tartışıldığı ülkemizde, yine bir mizah öyküsü kitabıyla karşımızda... 
Üstelik bu kez, tüm öykü kahramanları kadın! 
"Ah Bir Erkek Olsam!" diye iç çekenler... 
"Kocam Bir Dolandırıcı!" diye haykıranlar... 
Öbür dünyaya göç etmiş kaynanasına mektup yazanlar... 
Neler yok ki? 
Hepsi de yaşamın içinden, keyifle okuyacağınız öyküler. 
Kadın-erkek, her yaştan, her kalıptan, her huydan insan için... 
Hoşça vakit geçirme garantisiyle! 
Dikkat! Bağımlılık yaratabilir! Canan Tan´ın gülmece öykülerine çook seveceksiniz...
Gurur - Kibir - Kitap Tanıtım
Türkiye Seninle Gurur Duyuyor

Hayrettin Bulut
YALÇIN YAYINLARI

Bu ülkede birçok şeyle gurur duyuldu, duyulmaya devam ediliyor. Hayalciliği hayat felsefesi olarak seçip, bu yoldan hayat standardını yakalayanlarla gurur duyduk, duymaya devam ediyoruz. Çeteler çetin ceviz çıktı, çetrefil yollarla çeteleştiler ve çeteleri tutulmaya başlandı. Çetelerimizle gurur duyduk, duymaya devam ediyoruz.
Gurur - Kibir - Muhtelif yazılar
GURURA KARŞI İLAÇ 

Halife Hz. Ömer bir gün kırbasını (su tulumu, su kabı) sırtına yüklenmiş, Medine´nin en kalabalık sokaklarında dolaşıyordu. 
Babasının sırtında kırba ile dolaştığı oğlu Abdullah´ın da gözüne ilişti ve kendisine yetişip sordu: 
- Baba sen ne yapıyorsun, koskoca halife sırtında kırba taşır mı, taşıtacak kimse mi bulamadın? 
- Oğlum, bunu taşıtacak adam bulamadığım için veya başka bir mecburiyet dolayısıyla taşıyor değilim. Nefsime gurur gelir gibi oldu, kendimi beğenir gibi oldum, sırf onu küçültmek için bu yola başvurdum. 

Gurur - Kibir - Muhtelif yazılar
GURURDAN KORKMAK 

Büyük Türk Padişahı Yavuz Sultan Selim, sert ve gerektiğinde şiddete başvuran bir hükümdar olmakla beraber, dindarlığı, Allah´a ve Resulüne bağlılığı, bu konuda iddialı olan bir çoklarını geride bırakırdı.
Suriye ve Mısır´ı fethedip Kölemenler devletini yıktıktan sonra mukaddes emanetler ve "Müslümanların halifesi" unvanı kendine geçmişti.
Artık camilerde hutbeler Yavuz Sultan Selim adına okunuyor ve kendisinden "Hakimü´l-Harameyn" (Mekke ve Medine´nin hakimi) diye bahsediliyordu.
O bu "Hâkimü´l-Harameyn" ifadesini kutsal yerlere saygıyla bağdaşmaz bulmuş, "Hâdimu´l-Harameyn" (Mekke ve Medine´nin hizmetkârı) olarak değiştirmişti.
Dince kudsiyeti olan şeylere bu kadar saygılıydı.
Yavuz Sultan Selim "şir-pençe" denen ve o devirler için öldürücü olan bir hastalığa yakalanmıştı.
Bu hastalık kendisini iyice yatağa düşürdüğü bir sırada Yavuz´un sohbet dostu Hasan Can artık yapılabilecek fazla bir şeyin kalmadığını anlatmak için, 
"Efendimiz artık Allah´la beraber olmanın zamanıdır" deyince, 
Koca hükümdar kendisini, "Sen bizi şimdiye kadar kiminle sanırdın hey Hasan Can?" diye paylamıştı. 
İşte bu büyük hükümdar, iki yıl süren, önemli savaşlara sahne olan, büyük zafer ve kazançlar elde edilen Suriye ve Mısır seferinden dönüşte ikindi vakti bu günkü Üsküdar´a gelmişti.
Bütün beylere paşalara emir verdi ki gece oluncaya kadar Üsküdar´da kalınacak, karşıya karanlık basınca geçilecekti.
Bazı yetkililer gündüzden geçilmesini daha uygun bulduklarını, geceyi beklemenin niçin gerekli görüldüğünü sormak cesaretinde bulundular.
Padişah da açıklama büyüklüğü gösterdi: 
"Bütün dünyada yankı uyandıran büyük bir zafer, şan ve şerefle dönüyoruz. Gündüzün istanbul´a geçtiğimiz takdirde halk büyük bir karşılama yapacak tezahüratta bulunacaktır. Bu da nefsime bir gurur getirebilir. Bundan Allah´a sığınırım. Buna meydan vermemek için payitahta gece geçeceğiz" 
Gurur - Kibir - Özlü sözler
 • Allah’a ulaşmanın önünde 4 engel vardır: 1. Şehvet 2. Çok yemek 3. Mal ve makam 4. Gurur ve kibirdir - Şems-i Tebrizi
 • Bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin; ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun?  Gurur... - Can YÜCEL
 • Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.
 • Bütün büyük yanlışların altında gurur yatar. - Ruskin
 • Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül !..Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül..! Başın olsada yüksek, gözün enginde gerek !..Kibirle yürüyerek; Yolu incitme gönül. - Yunus Emre
 • Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken, sen dağların bile üzerinden geçesin. - Fatih Sultan Mehmet
 • Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar. - Yavuz Sultan Selim
 • Dünyanın Kainat taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri - uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir. (Albert Einstein)
 • Gurur, aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin hakiki değeri meydana çıksın. - Bismarck
 • Gurur, kıskançlık ve hırs insanların kalplerini ateşleyen üç ateştir. DANTE
 • GurUR´da da bir UR vardır, iflah etmez öldürür.
 • Gururla zayıflık, ikiz kardeştirler. LOWELL
 • Gururlu bir insan, ancak kendini bilen ve kendini büyük bir titizlikle sorgulayıp, küçümseyen insandır. -  Dostoyevski
 • Gururunu hiçe sayıp "dön" demezsen, hergün arkasından bakmakla yetinirsin. - Can Yücel
 • Hakiki dost sıkıntılı zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana yardım edenlerdir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Herkes herkesi aynı sevemez dostlarım. Kimileri gururunun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar. - Bukowski
 • Hevesleri için kimse kimsenin gururu, duyguları ile oynamasın. Bu toprağın üstü varsa bir de altı var, unutulmasın. - N. Parra
 • Hiç bir şeyi geri almayı bekleme, yaptıkların için takdir edilmeyi bekleme, ne kadar zeki olduğunun keşfedilmesini bekleme ya da aşkının anlaşılmasını. Daireyi tamamla. Gururlu, yetersiz ya da kibirli olduğun için değil, sadece artık onun senin yaşamında yeri olmadığı için. Kapıyı kapat, plağı değiştir, evi temizle, tozdan kurtul. Geçmişte olduğun kişiyi bırak ve şu anda kimsen o ol! - Paulo Coelho
 • İnsan gururu yüzünden de alçak gönüllü olabilir.     Michel de Montaigne
 • Kadınlar, gururlarını kurtaran yalanlardan hoşlanırlar.    G.F.ATHERTON
 • Kibir kokusu, hırs kokusu, tamah kokusu, söz söylerken soğan gibi kokar.
 • Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur.
 • Kibirli insanların boyları, gölge gibidir, büyük olduklarını sanırlar, ta ki güneş batana kadar.
 • Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez.     Konfucyus
 • Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün.
 • Küçük insanların büyük gururları vardır. Voltaire
 • Ne kadar kibirli dursa da; bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye?
 • Olmasın sevgide bir damla gurur, gururun olduğu yerde tüm sevgiler kurur.
 • Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.
 • Size gururla kütüphanesini gösteren bir kadına rastladınız mı?     Benjaminde Casseres
 • Uyuduk mu eşit oluruz. Ne tutku, ne gurur, ne umut. - Melih Cevdet Anday
 • Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, Kibirden uzaklaşan saygınlığa, Cimrilikten uzaklaşan da şerefe.    Caferi Sadık
Gurur - Kibir - Risale-i Nur Külliyatı
Evet, kader, cüz-i ihtiyârî, İmân ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-i ihtiyârî, adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imâniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrid nüfûs-u emmârenin işledikleri seyyiâtının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in´âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyârîye istinat etmek, bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-i ihtiyâriyeye zıd bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir.
Sözler | Yirmi Altıncı Söz

Onun içindir ki, Hıristiyanların dünyaca en yüksek mertebede olanları, gurur ve enâniyetlerini muhafaza etmekle beraber, sabık Amerika Reisi Wilson gibi, mutaassıp bir dindar olur. Mahz-ı tevhid dini olan İslâmiyet içinde, dünyaca yüksek mertebede olanlar ya enâniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. Onun için, bir kısmı lâkayt kalıyorlar, belki dinsiz oluyorlar.
Mektubat | Yirmi Altıncı Mektup