Gıpta Etmek - İmrenmek - Ansiklopedik bilgi
Gıpta Etmek - İmrenmek

Gıpta, (isim) İmrenme
Gıpta Etmek - İmrenmek - Ayet mealleri
Tevbe (Tövbe) suresi 55. ayet:
Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azablandırmak ve canlarının inkâr içindeyken zorlukla çıkmasını ister. 

Tevbe (Tövbe) suresi 85. ayet:
Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin; Allah bunlarla, ancak onları dünyada azablandırmak ve canlarının onlar inkâr içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor.
Gıpta Etmek - İmrenmek - Hadisler
Muaz (Allah Ondan razı olsun), Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i şöyle buyururken dinledim demiştir: “Allah, benim rızam için birbirlerini sevenlere peygamberlerin ve şehidlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır”, buyurmuştur. 
[Tirmizi , Zühd 53]

İbni Mes’ud (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye hased edilir, bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri; Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse, ikincisi; kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse. 
[Buhari, İlim 15, Müslim Müsafirin 268]
Gıpta Etmek - İmrenmek - Özlü sözler
  • Başkalarının bahtiyarlığına imrenme. Çok kimseler var ki, senin hayatına gıpta ediyorlar. - Hz. Mevlana
  • Bizim şekva ettiğimiz hayata gıpta ile bakanlar var.
  • Derdimi dinledim, derdimden iğrendim, / Onun derdini gördüm, derdime imrendim.
  • Eşini öyle karşılaki; yanına geldiği zaman en doğru insana kavuştuğunu hissetsin. Zengini öyle karşılaki;gönlünü gördüğünde, kendi gönlünün fakirliğine kahretsin. Çocuğunu öyle karşılaki;eve geldiği zaman, en güzel yere geldiğini hissetsin.  Anneni öyle karşılaki;doğumundaki sancıları unutuversin. Babanı öyle karşılaki;ömür boyu bir başka çocuğa imrenmesin.
  • Gıptayla bakıp zaman zaman gökyüzüne / Rüzgârları hür, kuşları hür zannederiz. - Arif Nihat Asya
  • Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.
  • İnsanlar, ya korktukları, yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler. - Machiavelli
  • Ne dost gibi görünene imren, ne de düşman gibi görünenden iğren, dost düşman, düşman ise pişman olabilir.
  • Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim. / Ne saâdet, hani ondan bile mahrûmum ben. / Daha bir müddet emînım ki hayâtın yükünü, / Dizlerim titreyerek çekmeye mahkûmum ben. / Çöz de artık yükümüm kör düğüm olmuş bağını, / Bana çok görme, İlâhî, bir avuç toprağını.
Gıpta Etmek - İmrenmek - Risale-i Nur Külliyatı
Mâdem peder kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyâde iyi olmasını ister; ona mukabil, veled dahi pedere karşı hak dâvâ edemez. Demek vâlideyn ve veled ortasında fıtraten sebeb-i münâkaşa yok. Zîrâ münâkaşa, ya gıpta ve hasedden gelir. 
Sözler | Otuz İkinci Söz 

4. Daima mücerred kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alaka peyda etmemek. Bunun içindir ki, "Bütün malımı bir elimle kaldırıp götürebilmeliyim" demiştir. Bu halin sebebi sorulunca, "Bir zaman gelecek, herkes benim halime gıpta edecektir. Saniyen, mal ve servet bana lezzet vermiyor; dünyaya ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum" derdi.
Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı 

Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken, aynaya baktım; saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm.. 
Birden, esarette, Kosturma´daki camideki intibah-ı rûhî yine başladı. Onun eseri olarak, kalben merbût olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse, baktım ki, çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda, en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda, umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim: "Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki, hakîkat noktasında acınacak halimize, pekçok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Bütün bu insanlar dîvane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben dîvane mi oluyorum ki, bu dünyaperest insanları dîvane görüyorum?
Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı