Anlaşma - Anlaşmak - Ansiklopedik bilgi
Anlaşma - Anlaşmak

Anlaşma
1. (isim) Anlaşmak durumu
2. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon
3. Sözleşme

Anlaşmak
1. Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak
2. Sözleşmek, sözleşme imzalamak
Anlaşma - Anlaşmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 113. ayet:
Yahudiler dediler ki: "Hristiyanlar bir şey (herhangi bir temel) üzere değillerdir"; hristiyanlar da: "Yahudiler bir şey üzere değillerdir" dediler. Oysa onlar, Kitabı okuyorlar. Bilmeyenler (bilgisizler) de, onların söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Artık Allah, kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri şeyde aralarında hüküm verecektir.

Bakara (Sığır) Suresi 176. ayet:
Bu, Allah´ın Kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise uzak bir ayrılık içindedirler. 

Yunus Suresi 19. ayet:
İnsanlar, tek bir ümmetten başka değildi; sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu.

Hud Suresi 118. ayet:
Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Oysa, onlar, anlaşmazlığı sürdürmektedirler:

Zümer (Yığınlar) Suresi 46. ayet:
De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve müşahede edilebileni bilen Allah´ım. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde, kullarının arasında sen hüküm vereceksin."

Nebe (Haber) Suresi 3. ayet:
Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

Anlaşma - Anlaşmak - Kitap Tanıtım
Anlaşma Sanatı

Tuncer Elmacıoğlu
YAKAMOZ YAYINCILIK

İletişimin temel amacı, anlaşmaktır. Mutlu evliliklerin, güzel dostlukların, tüm iyi ilişkilerin sırrı anlaşmakta yatar. Birbirini seven kimselere nedenini sorduğunuzda “iyi anlaşıyoruz” derler, birbirinden nefret eden kimselere nedenini sorduğunuzda da “anlaşamıyoruz” derler. Anlaşmak, tarafların ortak çıkarlarda buluşmasıdır. 
Her anlaşma, tarafların kazançlı çıkmasıyla sonuçlanır.
Anlaşmanın sağlandığı ortamlarda anında pozitif enerjiyle dolu bir atmosfer oluşuverir. Aslında en kötü anlaşma bile anlaşmamaktan iyidir! 
Eğer insanlarla anlaşamıyorsanız iletişim becerileriniz yeterince gelişmemiş demektir. 
Günümüzde gerek bireysel anlaşmalar gerekse toplumsal anlaşmalar daha çok iletişim ustalığına dayanıyor.
İletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes mutlaka bu kitabı okumalıdır!

“DÜNYAMIZDA KAVGALARIN VE SAVAŞLARIN AZALMASI ANLAŞMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNE BAĞLIDIR” 
Anlaşma - Anlaşmak - Kitap Tanıtım
İletişim Becerileri 
Anlamak, Anlatmak, Anlaşmak


Prof. Dr. Demet Gürüz  / Arş. Gör. Ayşen Temel Eğinli
NOBEL YAYIN DAĞITIM

Anlamak için de anlatmak için de anlaşmak için de vazgeçemediğimiz bir şey iletişim. Anladıklarımızı anlatıklarımızı, anlaşmalarımızı sürdüren ve yanıtlayan kaçamadığımız bir döngü bizden bize, bizden size, sizden bize, kısaca insandan insana sürekli giden ve gelen. Bir yürüyen merdiven yaşamın temel bir taşı iletişim...

İç iletişim ve iç iletişim süreci, kendini tanımanın boyutları, empati, grup, ikna, aile, kurumsal iletişim, kişilerarası iletişim çatışması, dinleme konularının ele alındığı kitap "anlamak, anlatmak ve anlaşmak" kavramlarıyla özetlenebilecek bir süreci açık ve duru bir anlatımla ele almaktadır. 
Çalışma özellikle iletişim fakülteleri öğrenci ve akademisyenlerine temel kaynak olarak hizmet etmesinin yanı sıra iletişim sürecine katılan her bireyin etkin biçimde faydalanabileceği bir kitaptır.
Anlaşma - Anlaşmak - Muhtelif yazılar
ANLAŞMANIN YOLU 

Dünya nimetlerine önem vermeyen ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta, zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. 
İkisinden biri kenara çekilmeyince geçmek mümkün değildir... Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: 
"Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem" der.
Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir:
- Ben çekilirim!
Anlaşma - Anlaşmak - Özlü sözler
  • Yumruklarınızı sıkarak bana geldiğiniz takdirde, benim yumruklarımı iki misli sıkacağıma inanabilirsiniz. Fakat bana gelirde, gelin şu meseleyi birlikte konuşalım, anlaşmazlığın sebebini anlayalım derseniz, çok geçmeden aramızda ciddi bir ayrılık bulunmadığını bilakis anlaştığımız noktaların, ayrıldığımız noktalardan çok fazla olduğu belirir ve birlikte hareket etmemize hiçbir mani bulunmadığı derhal anlaşılır. - WILSON 
  • Tarih; insanların, geçmiş olayların üzerinde anlaşmaya vardıkları versiyonudur (halidir). - Napoleon Bonaparte
Anlaşma - Anlaşmak - Risale-i Nur Külliyatı
Mahkemenin reis ve aralarından ehemmiyetli bir hakkımı talep ederim. Şöyle ki: 
Bu meselede yalnız şahsım medar-ı bahis değil ki, siz beni tebrie etmekle ve hakîkat-i hale muttalî olmanızla mesele hallolsun. Çünkü, ehl-i ilim ve ehl-i takvanın şahs-ı manevîsi, bu meselede nazar-ı millette itham altına girdiği ve hükûmete dahi ehl-i takva ve ilme karşı bir emniyetsizlik geldiği ve ehl-i takva ve ilim, tehlikeli ve zararlı teşebbüslerden nasıl sakınacağını bilmesi lazım olduğu için, benim müdafaatımın kendim kaleme aldığı bu son kısmını, herhalde yeni huruf ile, matbaa vasıtasıyla intişarını isterim. Ta ki ehl-i takva ve ehl-i ilim, entrikalara kapılmayıp, zararlı, tehlikeli teşebbüslere yanaşmasınlar; ve hükûmetin şahs-ı manevîsi nazar-ı millette ithamdan kurtulsun; ve hükûmet dahi, ehl-i ilim hakkında emniyet etsin ve bu anlaşılmamazlık ortadan kalksın. Ve hükûmete ve millete ve vatana çok zararlı düşen bu gibi hadiseler ve anlaşmamazlık daha tekerrür etmesin. 

Tarihçe-i Hayat | Üçüncü Kısım : Eskişehir Hayatı

Yani Mustafa Kemal ve İsmet´in verdikleri karar, Türk milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır." 
Artık bunun üzerine herşey ap açık anlaşılıyor, değil mi? 

Gizli anlaşmanın entrikası 
Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun´î istiklâl işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile, Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum´dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvelâ Amerika´da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türkün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani, masonluk hasebiyle Kur´ân´ın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiş plânının zeminini Amerika´da hazırladıktan sonra İngiltere´ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur: 
"Siz Türkiye´nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve İslâmî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum." 

Emirdağ Lâhikası | Gizli Anlaşmanın Entrikası