Hesap - Hesap vermek - Ansiklopedik bilgi
Hesap - Hesap vermek

Hesap
1. (isim) Aritmetik
2. Matematiksel işlem
3. Alacaklı veya borçlu olma durumu
4. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon
5. Oranlama, tahmin
6. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
7. Tutum, durum, anlayış
8. (ekonomi) Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge
Hesap - Hesap vermek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 212. ayet:
İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 27. ayet:
"Geceyi gündüze bağlayıp-katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp-katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin."

Sad Suresi 16. ayet:
(Alaylı alaylı) Dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azabdan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştırıver."

Zümer (Yığınlar) Suresi 10. ayet:
De ki: "Ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah´ın arz´ı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir." 

Gafir (Bağışlayan) Suresi 27. ayet:
Musa dedi ki: "Gerçekten ben, hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığınırım."

Gafir (Bağışlayan) Suresi 40. ayet:
"Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza görmez; kim de -erkek olsun, dişi olsun- bir mü´min olarak salih bir amelde bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler."

Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi 12. ayet:
"Hesap ve ceza (din) günü ne zaman?" diye sorarlar.

Rahman (Merhametli) Suresi 5. ayet:
Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

İnşikak (Yarılma) Suresi 8. ayet:
O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

Hesap - Hesap vermek - Kitap Tanıtım
İpin Hesabı / Kıssalardan Dersler - 2

Zekeriye Ulaşlı
MUŞTU YAYINLARI

Zengin biri çocuklarına vasiyette bulunur.
Fakat çocukları vasiyeti yerine getirecek birini bulamazlar. 
Birgün bir hamal çıka gelir ve olay burada başlar. 

Bu kitapta okuyup ders alabileceğiniz bir çok güzel hikayeyle karşılaşacaksınız. 
Hızır´ı arayan padişah, ayağı olmayan adamın duası, her zaman doğruyu söyleyen çocuk, küçük yaşta hırsızlığa alışan birinin başına gelenler ve diğerleri bizlere doğruyu bulmamızı sağlayacak. 
Hesap - Hesap vermek - Muhtelif yazılar
Bu insanların da hesabını vereceksin 

Bir hac ibadeti sırasında Harun Reşid ve Behlül Dana hazretleri yüksekçe bir yere oturup oradan ibadet ve dua eden ve bu arada ağlayıp gözyaşı döken insan selini seyrediyorlardı. 
Behlül Dana hazretleri halifeyi uyarmak için yeni bir fırsat yakalamıştı. Dedi ki: 

- Ey Müslümanların halifesi, bütün bu ağlayıp sızlayan insanlar kendi nefislerinin günahlarının hesabını verip veremeyeceklerini bilmedikleri için ağlaşıyorlar. Halbuki sen kendi nefsinin hesabı yanında bütün bu insanların da hesabını vereceksin. 

Hesap - Hesap vermek - Özlü sözler
  • Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.    Georges Duhamel
  • Ahireti anan, hesap günü için amel eden, kendine yeten rızık ile kanaat eden ve Allah´tan hoşnut olan kişiye ne mutlu!
  • Cennetlik bedenlerin hareketlerini hesaplayabilirim, ama insanların deliliğini değil. - Isaac Newton
  • Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır inan. Ama kime "iki defa güveneceğini" hesaplamalı insan. - Victor Hugo
  • İnsan sadece dertlerini saymayı sever; hiç mutluluklarını hesaplamaz. - Fyodor Dostoyevski
  • Keser döner,sap döner, Gün gelir hesap döner.
  • Vefâ; sevgidir. Şartsız, hesapsız, sonu olmayan bir sevginin ta kendisidir.
  • Vicdanlı ve dürüst olmak, hesaplı olmaktan iyidir. Hesap, insanı makam sahibi yapar da, VİCDAN; daha önemli bir işe yarar: İnsanı insan yapar. - Friedrich Wilhelm Nietzsche

Hesap - Hesap vermek - Risale-i Nur Külliyatı
Acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gazyağı lazım olduğu hesap edilsin. Hergün yanması için -kozmoğrafyanın sözüne bakılırsa- bir milyon küre-i arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gazyağı gerektirir. Şimdi düşün. Onu odunsoz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadiri Zülcelalin haşmetine hikmetine, kudretine güneşin zerreleri adedince, "Sübhanallah, Maaşallah, Barekallah" de.

Lemalar | Otuzuncu Lem´a (Haşiye)

Rumuzat-ı Semaniyeyi yazdığım zaman hem çok acele telif edilmiş; hem benim eski mahfuzatıma itimad ederek, takribi iki mikyas yaptım. Onunla, hem eski ulemanın hesaplarına binaen hurufat-ı Kur´âniyenin i caz cihetinde esrarını yazdım. Sonra, meşhur Kamusü l-Lügat sahibi Mecedüddin-i Firuz Abadi nin, el-Mikyas namındaki tefsir-i meşhur u makbulünün hurufat ve kelimat-ı Kur´âniyeye dair beyanatına baktık, yüzde doksanı bizim hesabımıza tevafuk etmiş. Yalnız, beş on yerinde muhalefet gördük. Sonra tahkiki bir hesap yaptım. Bizimki doğru, onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azim yekunlardaki tevafuklarda küçük küsuratlar ve küçük farklar zarar vermez diye, daha tam tamına tahkiki bir tarzda bütün Kur´ân ı, bütün hurufatıyla ve kelam ve kelimatıyla hesap etmeye ve letaif-i i caziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribi mikyaslarımla ve mahfuzatımla ve eski ulemanın hesaplarına ve Kenzü l-Arş duasındaki adetlerime iktifa eyledim.

Emirdağ Lâhikası | Emirdağı Zabıtası İle Bir Hasb-i Haldir