Tartışma - Tartışmak - Ansiklopedik bilgi
Tartışma - Tartışmak

Tartışma
1. (isim) Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
2. Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, ağız dalaşı, dil dalaşı, dil kavgası, ağız kavgası, münakaşa
3. Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma

Tartışmak
1. Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak
2. Karşılıklı ağır sözler söyleyerek çekişmek, münakaşa etmek
3. (spor) Güreşte karşı karşıya durum alıp elle birbirini yoklayarak rakibin zayıf yanlarını aramak

Tartışma - Tartışmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 139. ayet:
De ki: "O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz iken, bizimle Allah hakkında (sözde kanıtlarla) tartışmalara mı giriyorsunuz? Bizim amellerimiz bizim, sizin de amelleriniz sizindir. Biz, O´na gönülden bağlanmış (muhlis) olanlarız."

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 65. ayet:
"Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?"

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 66. ayet:
İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp-duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz.

Şura (Danışma) Suresi 16. ayet:
O´na icabet olunduktan sonra, Allah hakkında (sözde) "deliller öne sürüp tartışanların" delilleri, Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazab vardır ve şiddetli azab onlaradır.

Zuhruf (Gösteriş) Suresi 9. ayet:
Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, tartışmasız: "Onları üstün ve güçlü (aziz) olan, bilen (Allah) yarattı" diyecekler.

Mücadile (Mücadeleci Kadın) Suresi 1. ayet:
Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah´a şikayette bulunan (kadın)ın sözünü işitti. Allah, aranızda geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Tartışma - Tartışmak - Kitap Tanıtım
Tartışma Sanatının İncelikleri

Arthur Schopenhauer
SAY YAYINLARI

Tanış olup tartışmaktan maksadın “işi kolay kılmak” olduğu söylenir. Fakat günümüzde en kolay işleri bile içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. Niye bütün tartışmalarımız sarpa sarıyor? Neden hakikati aramak dururken öne sürdüğümüz şeylerin lehine önyargıların bizi tutsak etmesine izin veriyoruz? Hatta izin vermekle kalmayıp davayı bile bile yokuşa sürmenin, dolayısıyla hakkı adaleti engellemenin yollarını arıyoruz? 
Schopenhauer Kitaplığı’nın bu onuncu kitabında düşünür bütün ömrünce çok çektiği ve çektiklerini yeri olsun olmasın, bulduğu her fırsatta dile getirmekten çekinmediği: “İnsan doğasının yetersizliklerinin üzerini örtmek için kullandığı eğri yolları”,  “inatçılık, kendini beğenmişlik ve namussuzlukla yakından akraba olan dar kafalılık ve yetersizliğin” sinip pusuya yattığı yerleri bir bir açığa çıkarıyor. 
İkbal avcısı siyasetçiler, servet ve şöhret peşindeki dava vekilleri, hülasa mugalatayı meslek, safsatayı meşrep haline getirenler… savulun: İpliğiniz pazara çıkıyor!
Tartışma - Tartışmak - Muhtelif yazılar
Tek kelime karşılık alamazsın 

Behlül-i Danâ hazretleri bir gün Bağdât sokaklarından birinde giderken, iki kişinin kıyasıya kavga ettiklerini gördü.
Biri diğerine ağza alınmayacak şeyler söylüyordu. 
Behlül-i Dânâ onun yanına yaklaşıp; 
"Sen bize gel ne söylersen söyle lâkin bizden bir tek kelime karşılık alamazsın." dedi. 
Öfkeden deliye dönmüş adam birden durdu ve; 
"Ey Behlül; Beni o mağlûb edemedi. Lâkin sen mağlûb ettin." dedi. 
Böylece kavgacılar dövüşü bırakarak hatâlarını anladılar.
Tartışma - Tartışmak - Özlü sözler
 • Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir.  (Anarchasis)
 • Asla aptal insanlarla tartışmayın, sizi kendi seviyelerine indirip tecrübeleriyle yenerler. - Mark Twain
 • Basit bir kimse en küçük bir eleştiriye çıldırır, akıllı adam ise kendini eleştirenlerin, kendisiyle tartışanların düşüncelerini kapmaya çalışır.
 • Bir kadın sizinle delice tartışabiliyorsa sevinin. Çünkü susmuş bir kadın için, bitmişsiniz demektir. - M. Longston
 • Büyük beyinler fikirleri tartışır; sıradan beyinler olayları; küçük beyinler insanları tartışır. - Eleanor Roosevelt
 • Cahil ile tartışırken ona verdiğin her kelime yanan ateşe attığın odun gibidir. - Tolstoy
 • Cahillerle tartışmaya girmeyin,  zira ben  onları hiç yenemedim. - Gazali
 • Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.    Bernard Shaw
 • Güçlü acı kelimelere, zayıf bir sebebe dayanır.     Victor HUGO
 • Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım.     Oscar WILDE
 • İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum. 
 • Kadın bir tartışmada her zaman son sözü söyler. Bu sözden sonra erkeğin söyleyeceği her şey; yeni bir tartışma konusudur.
 • Sakın sofrada tartışmaya kalkmayın; nasıl olsa aç olmayan kazanacaktır.  - Whately 
 • Tartışırken, doğruluk hep kaybolur.     SYRUS
 • Tartışma bitse bile söylenmeye devam eden canlıya anne, tartışma anında sırları dökene kardeş, tartışmayıp bağırana baba denir.
 • Tartışmak erkeklere, dedikodu yapmak kadınlara mahsustur.    Loisa May Alcott
 • Tartışmalarda yapılan benzetmeler, aşkta söylenen şarkılara benzerler. Hiçbir şeyi kanıtlamazlar.     PRIOR
 • Uzun bir tartışma her iki tarafın da haksız olduğunun delilidir. - Voltaire 
 • Üç şeyi asla insanlarla tartışmamayı öğrendim... Dini, siyaseti ve işimi. - Charles M. Schulz

Tartışma - Tartışmak - Risale-i Nur Külliyatı
İstanbul´da da ilim dünyasına kendisini kısa sürede kabul ettiren Bediüzzaman, çeşitli gazetelerde yazdığı makalelerle, o günlerde Osmanlıyı ve İstanbul´u çalkalayan hürriyet ve meşrûtiyet tartışmalarına katılmış; meşrütiyete İslâm nâmına sahip çıkmıştır.1909´da patlak veren 31 Mart Olayında yatıştırıcı bir rol oynamış; buna rağmen, haksız ithamlarla Sıkıyönetim Mahkemesine çıkarılmış, ancak beraat etmiştir. Bu hâdiseden sonra İstanbul´dan ayrılarak şarka dönmüştür.

Beyanat ve Tenvirler | Beyanat ve Tenvirler