Bağışlamak - Ansiklopedik bilgi
Bağışlamak

1. Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek
2. Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
3. Görevden çekmek, almak
4. Hoşgörmek

Bağışlamak - Ayet mealleri
İbrahim Suresi 10. ayet: 
Resulleri dedi ki: "Allah hakkında mı şüphe (ediyorsunuz)? O, gökleri ve yeri yaratandır; O, sizi, günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor." Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan birer beşerden başkası değilsiniz. Siz bizi, babalarımızın taptıklarından çevirip-engellemek istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir delil getirin." 

Bakara (Sığır) Suresi 52. ayet:
Bundan sonra, (artık) şükredesiniz diye sizi bağışladık.

Bakara (Sığır) Suresi 157. ayet:
Rablerinden bağışlanma (salat) ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır.

Sebe Suresi 2. ayet:
Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.

Şura (Danışma) Suresi 43. ayet:
Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

Mümtehine (Sorgulanan) Suresi 5. ayet:
"Rabbimiz, bizi inkâr edenler için bizi fitne (deneme konusu) kılma ve bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz Sen, üstün ve güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin."

Nuh Suresi 28. ayet:
"Rabbim, beni, annemi, babamı, mü´min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma." 

Buruc (Burçlar) Suresi 14. ayet:
O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

Bağışlamak - Hadisler
Ebû Abdurrahman Abdullah ibn Mes’ûd (Allah Ondan razı olsun) şöyle der: 
Şimdi ben Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in yüzüne bakıp görür gibiyim. 
O, peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki; kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o, yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor, hemde: 
- Ey Rabbim! Kavmimi yaptıklarından bağışla çünkü onlar onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar” diyordu. 
[Buhârî, Enbiyâ 54;]

Ebû Saîd ve Ebû Hureyre (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 
Herhangi bir müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebeb kılar. 
[Buhârî, Merda 1; Müslim, Birr 49]
Bağışlamak - Kitap Tanıtım
Bağışlamak / Kadın Gözüyle Bir Karşılıklı Özveri Eleştirisi

Genevieve Vaughan
KARAKUTU YAYINLARI

Feminist teorinin disiplinler arası çalışmasının bir ürünü olan BAĞIŞLAMAK, Genevieve Vaughan´ın ana, kız, dost ve sevgili olan toprağa armağan ettiği, satır aralarında tüm insanların onu ve birbirlerini daha çok sevmelerini dilediği bir kitap.

Tek bir kadından, bir başka deyişle yazardan, dünyanın her köşesindeki kadın hareketlerine (ve bilinçlenmiş erkeklere) armağan olan kitap, geniş bir kültürün ve insan yüreğinin en ince titreşimlerini yansıtan bir yapıt.
Bağışlamak - Muhtelif yazılar
Bağışlaması umudu 

Hasan bin Sehl anlatır:
Bir gün çocuklar, hazret-i Behlül´e taş atmağa başladılar.
Taşın birisi vücûdunu kanatınca,
"Ey çocuklar! Ben, Allahü teâlâya tevekkül ettim. O elbette bana kâfidir. O ne güzel vekildir. 
Ancak Allahü teâlâya yaklaşmak insana rahatlık verir. İnsanlara ezâ ve cefâ yapanlar hiç merhametli olur mu?" dedi. 
Ben dayanamadım. 
"Ey Behlül, çocuklar sana taşla vuruyorlar, sen onlara merhamet ediyorsun. Bu nasıl iştir?"dedim. 
O da, "Sus!.. Allahü teâlâ, benim üzüntü ve acımı, onların da sevincinin çokluğunu elbet biliyor. Bâzımızı, bâzımıza bağışlaması umulur." buyurdu. 

Bağışlamak - Özlü sözler
 • Affederim ama unutmam demek, affetmem demenin bir yoludur. Affetmek bir daha kimseye gösterilmemek üzere yırtılıp yakılan not parçası gibi olmalı.    HENRY WARD BEECGER
 • Affetmek geçmişi değiştirmez; ama geleceğin önünü açar.    Paule Boese
 • Affetmek için iki kişilik erdem lazım... Hem onu affetmek, hem onu affettiği için kendini affetmek...    Orson Welles
 • Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.    Friedrich Schiller
 • Affetmekten utanmayın. Cezalandırmakta acele etmeyin.    Hz. Ali (r.a.)
 • Allahü teâlâ baskasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.    Hz.Ömer ra.
 • Attığınız tokada karşılık vermeyen kişiden sakının: O hem sizi bağışlamaz hem de kendinizi bağışlamanıza olanak bırakmaz.
 • Bağışlama olmadan gelecek olmaz. - Desmond Tutu
 • Bağışlama olmasa yaşama bitmek bilmez bir kin ve intikam döngüsü hükmederdi.     Roberto ASSAGIOLI
 • Bağışlamak anlayışın meyvesidir.
 • Bağışlamak, büyüklüğün şanındandır.    Hz. Ali (r.a.)
 • Başkalarını affetmeyen kişi, kendi geçeceği köprüyü yıkar.     George HERBERT
 • Başkalarını hep bağışla, kendini hiç bağışlama. - Syrus
 • Bir annenin kalbi, dibinde her zaman bağışlamayı bulacağınız bir kuyudur — Honore de Balzac
 • Bir düşmanı bağışlamak, Bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.    DOROTHEE DELUZY
 • Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman, düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum.    İmam Şafii
 • Birini mevkiinden çıkarırsan, bir müddet geçtikten sonra suçunu affet. Ümit besleyen kimsenin muradını vermek, mahpusun bağını çözmekten bin kat iyidir.    Sadi
 • Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma, cezalandırdığın zaman da sevinme. - Hz. Ali (r.a.)
 • Cömertliğin üç belirtisi vardır: sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır.    IMMANUEL KANT
 • Dua etmeden önce bağışlayın.
 • Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. - Chilo
 • Düşmanını affetmemiş kişi, henüz yaşamın en yüce zevklerinden birini tatmamıştır.    JOHANN LAVATER
 • Düşmanını bağırlarsan düşmanın kalmaz, kötüyü bağışlarsan huzurun olmaz.    Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Düşmanlarınızı daima affedin; morallerini daha çok bozacak bir şey bulamazsınız.     Oscar WILDE
 • En anlamlı yemin söz vermektir, En büyük intikam affetmektir, En adi söz hiç sevmedim demek; Ve en güzel cevap gülüp geçmektir.     Victor Hugo
 • Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana. Güceniklik bize; gönül almak sana. Suçlamak bize; katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar uyumsuzluklar anlaşmazlıklar bize; adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana. Üşengeçlik bize; uyarmak gayretlendirmek şekillendirmek sana. - Şeyh Edebali
 • Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.    Hasan-ı Basri
 • Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. (Mevlana)
 • Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.    Goethe
 • İnsanların en asili intikâma gücü yeterken bağışlayandır..! - Hz. Hüseyin (r.a)
 • İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir.    Cafer b. Muhammed
 • İyi hasletlerin en üstünü; kızgınlık hâlinde doğruluk, sıkıntı hâlinde cömertlik, cezâ vermeye gücü yettiği hâlde affetmektir.    İdris (a.s.)
 • Karşılıklı Olarak Birbirimizin Hata Ve Eksiklerini Bağışlayalım, Çünkü, Hoşgörü Doğanın İlk Yasasıdır.    Voltaire
 • Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir.    Konfiçyus
 • Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır. - Nietzsche
 • Öfkelenmek beşeri bir olaydır, fakat bilahere sakinleşmemek ve affetmemek ayıplanacak iğrenç bir harekettir.    Sales
 • Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle, eziyeti bağışlamakla, yalanı doğruyla cevapla.
 • Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa erdemdir. (Molla Cami)
 • Suçu bağışlayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir. - Alphons Daudet
 • Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Yalnızca cesurlar affetmeyi bilir. Korkaklar hiç bir zaman affetmezler, af onların tabiatında yoktur.     LAURENCE STERNE
 • Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.    Alexander Pope
 • Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır.    Sadi
 • Zihninden zararsızca geçip gidebiliyorsa, o insanı affetmişsin demektir.     Karyl HUNTLEY

Bağışlamak - Risale-i Nur Külliyatı
Üçüncüsü: Ehl-i imandan bütün gelenler, mâziye gidenlere mağfiret dualarıyla ve hasenatlarını onların ruhlarına bağışlamalarıyla yardımlarına binaen Denizli Mahkemesinde demiştim: 
"Mahkeme-i kübrâda, milyarlar ehl-i İmân olan dâvâcılar tarafından, Kur´ân hakikatlerine hizmet eden Nur talebelerini mahkûm ve perişan etmek isteyenlerden ve sizlerden sorulsa ki, ´Serbestiyet kanunuyla dinsizlerin, komünistlerin neşriyatlarına ve anarşiliğe yetiştiren cemiyetlerine müsamahakârâne bakıp ilişmediğiniz halde, vatanı ve milleti anarşistlikten ve dinsizlik ve ahlâksızlıktan ve vatandaşlarını ölümün idam-ı ebedîsinden kurtarmaya çalışan Risale-i Nur ve talebelerini hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz´ diye sizlerden sorulsa ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz." Onlara demiştim. O zaman o insaflı, adaletli zatlar bizi beraat ettirdiler, adliyenin adaletini gösterdiler. 

Şualar | On Dördüncü Şuâ 

Saniyen: Bu kahraman kardeşimizin, hayatta kaldığı gibi, defter-i hasenatına herbirimiz, manevi kazançlarımızı, umumda olduğu gibi, hususi bir surette dahi o kardeşimize hediye etmeliyiz. Ben, kendim, onu da, Hafız Ali, Hafız Mehmed ve Savalı Ahmed ve Mehmed Zühtü nün beşincisi olarak evliya-i azimenin has dairesinde, manevi kazançlarımı ona da bağışlamaya karar verdim. O zatın ağır şerait altında Nurların intişarına büyük hizmetler eden Nur hakkındaki fıkraları,
Her musibet karşısında deriz ki: "Biz Allah ın kullarıyız; sonunda yine Ona döneceğiz." (Bakara Sûresi: 156.)

Emirdağ Lâhikası | Emirdağı Zabıtası İle Bir Hasb-i Haldir