Cimri - Cimrilik etmek - Ansiklopedik bilgi
Cimri - Cimrilik etmek

Cimri
1. (sıfat) Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez

Cimrilik etmek
1. cimrice davranmak, pintileşmek
2. esirgemek
Cimri - Cimrilik etmek - Ayet mealleri
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi 180. ayet:
Allah´ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır; bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah´ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.

Nisa (Kadınlar) Suresi 37. ayet:
Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler. Allah´ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.

Tevbe (Tövbe) Suresi 76. ayet:
Onlara kendi bol ihsanından verince ise, onunla cimrilik yaptılar ve yüz çevirdiler; onlar böyle sırt dönenlerdir.

Ahzab (Gruplar) Suresi 19. ayet:
(Geldiklerinde de) Size karşı "cimri ve bencildirler." Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir; böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah´a göre pek kolaydır.

Muhammed Suresi 37. ayet:
Eğer sizden onları(n tümünü) isteyip sizi çıplak bırakacak olursa, cimrilik edersiniz ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış olur.

Muhammed Suresi 38. ayet:
İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz; buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, artık o, ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır; fakir olan sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız, sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir. Sonra onlar, sizin benzeriniz de olmazlar.

Hadid (Demir) Suresi 24. ayet:
Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emr (tavsiye) ederler. Her kim yüz çevirirse, artık şüphesiz Allah, Ğaniy (hiç bir şeye muhtaç olmayan), Hamid (övülmeye layık olan) O´dur.

Haşr (Toplanma) Suresi 9. ayet:
Kendilerinden önce o yurdu (Medine´yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin "cimri ve bencil tutkularından" korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.

Leyl (Gece) Suresi 8. ayet:
Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,
Cimri - Cimrilik etmek - Hadisler
Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Kâbe´nin gölgesinde otururken yanına geldim. Beni görünce: 

"Kâbe´nin Rabbine kasem olsun onlar zararda" buyurdu. Ben:

- Ey Allah´ın Resûlü, annem babam sana feda olsun, onlar kimlerdir? dedim. Buyurdu ki:- 

"Onlar malca çok olanlardır. Ancak -eliyle ön, arka, sağ ve sol taraflarını göstererek- şöyle şöyle bol bol vermelerini emredenler müstesna" dedi ve hemen ilâve etti:- 

"Böyleleri ne kadar az! Şunu bilin ki, devesi, sığırı, davarı olup da zekâtını vermeyen her insan kıyamet günü, o malları, mümkün olan en iri ve en semiz şekilde karşısına çıkıp, sırayla boynuzlarıyla toslayacak, ayaklarıyla çiğneyecek. Sonuncusu da bu muameleyi yapınca birinci tekrar başlayacak. Bu hal, insanlar arasındaki hüküm bitinceye kadar devam edecek."[
Müslim, Zekât: 301, (590); Buhârî, Eymân: 3, Zekât: 43; Tirmizî, Zekât: 1, (617); Nesâî, Zekât: 2, (5, 10-11)


Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 

"İki haslet vardır ki bir mü´minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk."
Tirmizî, Bir: 41, (1963)

Ka´b İbnu İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor; "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ı şöyle derken işittim: 

"Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır."
Tirmizî, Zühd: 26, (2337)

Abdullah İbnu´ş-Şihhîr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Elhâkümü´ttekâsür sûresini okurken yanına geldim. Bana: 

"İnsanoğlu malım malım der. Halbuki âdem-oğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? (Gerisini ölümle terkeder ve insanlara bırakır.)"
Müslim, Zühd: 3, 4, (2958); Nesâî, Vesâya: 1 (6, 238); Tirmizî, Tefsîr, Tekâsür: (3351)


İbnu Mes´ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir keresinde, 

"Hanginiz, vârisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Cemaat: 

"Ey Allah´ın Resûlü, içimizde, herkes kendi malını vârisinin malından daha çok sever" dediler. Bunun üzerine: 

"Öyleyse şunu bilin: Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da vârislerinin malıdır."
 Buhârî, Rikak: 12; Nesâî, Vesâyâ: 1, (6, 237-238)


 Ebû Vâil anlatıyor: "Hz. Muâviye (radıyallahu anh) bir gün Ebu Hâşim İbnu Utbe´ye uğradı. Maksadı geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaktı, çünkü Ebu Hâşim hastaydı. Yanına varınca ağlar buldu. 

"Ey dayıcığım niye ağlıorsun? Dayanamadığın bir ağrı veya dünyaya karşı bir hırs mı seni  böyle ağlatıyor?" diye sordu. Ebu Vâil:

- Hayır, asla bu sebeplerle ağlamıyorum. Ne var ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizden bir söz almıştı, onu tutamadım (bu sebeple ağlıyorum) dedi. Hz. Muâviye:

- Neydi o? diye sordu.

- Ben, dedi, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ı şöyle söylerken dinlemiştim: 

"Sizden birine, dünyalık olarak bir hizmetçi ve Allah yolunda cihadda kullanacağı bir binek edinecek kadar mal toplaması yeterlidir." Halbuki bugün ben kendimi bundan daha çok mal toplamış görüyorum.

Tirmizî, Zühd: 19, (2328); Nesâî, Zînet: 119, (8, 218-219); İbnu Mâce, Zühd: 1, (4103)
Cimri - Cimrilik etmek - Kitap Tanıtım
Cimri

Moliere
REMZİ KİTABEVİ

Moliere’in ünlü yapıtlarından olan Cimri, ülkemizde 100 yılı aşkın bir süreden beri tanınmakta, okurların beğenisiyle karşılanmaktadır. 
Seyircinin ve okurun yer yer geleneksel tiyatromuzla da bağ kurabildiği bu klasik yapıtta, ünlü tiyatro eleştirmenimiz Dikmen Gürün’ün açıklayıcı önsözüne de yer veriyoruz. Cimri’nin bu eksiksiz çevirisini, dönemin özelliklerini yansıtan vurgulamalarla ve aslına sadık yorumlarla sunuyoruz.
Cimri - Cimrilik etmek - Kitap Tanıtım
Hadislerde Cimrilik ve Cimriler

El-Hatibu´l-Bağdadi
OCAK YAYINCILIK

Elinizdeki eser el-Hatibu´l Bağdadi´nin Arap edebiyatı alanındaki ilgisne ışık tutmaktadır. 
Bu kitapta, cimrilik hakkındaki hadisi şerifler ve büyüklerin sözleri yanı sıra, Arap edebiyatı tarihinde cimrilikle ünlenmiş meşhurların haberleri ve şairlerin cimrilik ve cimriler hakkındaki hicvedici şiirlerini bulacaksınız. 
Cimri - Cimrilik etmek - Kitap Tanıtım
Cimrilik ve Mal Tutkusundan Korunmak
İmam Gazali
Cimri - Cimrilik etmek - Muhtelif yazılar
Cimrinin böylesi

Cimri bir adam hizmetçilik yapması için biriyle pazarlık yapıyordu. Ona:
- Kaça çalışıyorsun, ücretin ne kadar? dedi. O da:
- Karın tokluğu diye cevap verdi. Cimri adam:
- Benim için biraz indirim yapsana dedi. Adam:
- O halde pazartesi ve perşembe günleri oruç tutacağım.  dedi. 

Cimri - Cimrilik etmek - Muhtelif yazılar
Cimrilik
 
Cimriliğiyle ünlü Feyzi Efendi bir dönemde Edirne valiliğinden kazaskerliğe terfi eder ve bir sonraki ilmiye basamağı olan şeyhülislamlığa özenmeye başlar.Bir gün Fatih Camii´nden çıkarken pejmürde kıyafetli ihtiyar bir derviş yanına sokularak,
-Efendimiz, inşallah şeyhülislam olursunuz, diye dua eder. Feyzi Efendi de çıkarıp kendisine on para verir. Fakir derviş Feyzi Efendi´nin yüzüne istihza ile baktıktan sonra;
- Sende bu cimrilik varken, zor şeyhülislam olursun. 
Cimri - Cimrilik etmek - Özlü sözler
 • Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir.    Sadi
 • Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez    Mevlana
 • Cimri malı götürür, kendini bitirir.    Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.    Hz. Ali (r.a.)
 • Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiği bir fersah öteden görür.    Alain
 • Cimriler, kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir.    Stanislaw Leszecnski
 • Cimrilik, aşırı zayıflık, israfçılık aşırı şişmanlık gibidir.    Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür.    Montaigne
 • Cimrilikle zenginlik olsaydı, cömertler açlıktan ölürdü.    Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Cimrilikten kimse bezirgan olmaz.    Karacaoğlan
 • Cimrinin dostu bulunmaz.    Hz.Ali (r.a.)
 • Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar.    Şeyh Sadi
 • Cimrinin mukaddesi olmaz, malı olur.    Eyyüp Sabri OSMANOĞLU
 • Cömertlik zekanın cimrilik ise gafleti alametidir.    Caferi Sadık
 • Edindiği bilgileri dağıtmaya yanaşmayan cimrilerin en cimrisidir.    Semih Yaşar
 • Esir, bir kişinin; cimri ise, fayda umduğu insanların hepsinin esiridir.    La Bruyere
 • Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına.    Neyzen Tevfik
 • İnsanların malca en cimrisi, namusca en cömertidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayak altı olmasına sebep olur.    İbn-i Mu’tez
 • Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez.     Konfucyus
 • Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.    Benjamin Franklin
 • Nekeslikten kimse bezirgân olmaz.    Karacaoğlan
 • Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir.    La Fontaine
 • Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, Kibirden uzaklaşan saygınlığa, Cimrilikten uzaklaşan da şerefe.    Caferi Sadık
 • Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere ise cimrilik.    Molla Cami
 • Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz.    Montaigne
 • Yoksul, dünyanın bazı nimetlerinden, cimri ise bütün nimetlerinden mahrumdur.    La Bruyere
 • Zenginlik insanı cimriliğe mahkum etmez. Cimrilik insanın kişisel tercihidir.    Muhammed BOZDAĞ

Cimri - Cimrilik etmek - Risale-i Nur Külliyatı
Herbir zîhayat, senin şakirtlerin nazarında, zalimlerin hücumuna mâruz, miskin birer musibetzededirler. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sadâlar ölümlerden, elemlerden gelen vâveylâlardır. Senden tam ders alan şakirdin, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü herşeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir.
Hem senin şakirdin mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir.

Mesnevi-i Nuriye | Zühre 

Vehim ve tenbih 
İnsanın zihni ve lisanı ve sem´i, cüz´î ve teâkubî oldukları gibi, fikri ve himmeti dahi cüz´îdir. Ve teâkub tarikiyle yalnız birşeye taallûk eder ve meşgul kalır. Hem de insanın kıymet ve mahiyeti, himmeti nispetindedir. Himmetin derecesi ise, maksat ve iştigal ettiği şeyin nispetindedir. Hem de insan teveccüh ve kastettiği şeyde, güya fena fi´l-maksat oluyor. İşte şu noktaya binaen, hasis bir emir veya pek cüz´î birşey, büyük bir adama isnat olunmaz. Zira tenezzül etmez. Ve himmetini o küçük şeye sığıştıramaz. Himmeti ağır, o şey gayet hafif olduğundan, güya muvazenet bozulur. 

Muhakemat | Birinci Maksat