Bereket - Ansiklopedik bilgi
Bereket

1. (isim) Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan
2. Yağmur
3. (zarf) İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda
Bereket - Ayet mealleri
Araf (Orta Yer) Suresi 137. ayet:
Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz´afları) mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı (yerine geldi). Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükselttiklerini (köşklerini, saraylarını) da yerle bir ettik.

Hud Suresi 48. ayet:
"Ey Nuh" denildi. "Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in. (Sizden türeyecek diğer kâfir) Ümmetleri de yararlandıracağız, sonra onlara bizden acı bir azab dokunacaktır."

Hud Suresi 73. ayet:
Dediler ki: "Allah´ın emrine mi şaşıyorsun? Allah´ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O, övülmeye layık olandır, Mecid´tir."

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi 1. ayet:
Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram´dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa´ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 71. ayet:
Onu ve Lut´u kurtarıp içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye) çıkardık.

Enbiya (Peygamberler) Suresi 81. ayet:
Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz.

Sebe Suresi 18. ayet:
Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın" (dedik).

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi 113. ayet:
Ona ve İshak´a bereketler verdik. İkisinin soyundan, ihsanda bulunan (muhsin olan) da var, açıkça kendi nefsine zulmeden de.

Fussilet (Ayrıntılı) Suresi 10. ayet:
Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti.
Bereket - Kitap Tanıtım
Başaklardaki Bereket / Güzel Davranış Hikayeleri 2

Ruhi Demirel
MUŞTU YAYINLARI

Sevgi ve şefkat en büyük sıkıntıları çözebilir. Kin ve nefret ise en küçük meseleleri çözümsüz problemler hâline getirir. "Başaklardaki Bereket", sizi; iyiliğin, doğruluğun, sevginin, yardımseverliğin yamaçlarında dolaştıran bir eser...
Bereket - Muhtelif yazılar
Halil İbrahim Bereketi

Büyük din ve bilim adamlarından Ulu Arif çelebi anlatıyor :

Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış….
Büyüğü Halil.
Küçüğü ise İbrahim…

Halil, evli çocuklu.
İbrahim ise bekarmış…
Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin.
Ne mahsul çıkarsa, iki pay ederlermiş..
Bununla geçinip giderlermiş.

Bir yıl, yine harman yapmışlar buğdayı.
İkiye ayırmışlar.
İş kalmış taşımaya.
Halil, bir teklif yapmış :

- İbrahim kardeşim ; Ben gidip çuvalları getireyim. Sen buğdayı bekle.

- Peki abi demiş İbrahim…

Ve Halil gitmiş çuval getirmeye….
O gidince, düşünmüş İbrahim:

- Abim evli, çocuklu. Daha çok buğday lazım onun evine

Böyle demiş ve,
Kendi payından bir miktar atmış onunkine.

Az sonra Halil çıkagelmiş.

- Haydi İbrahim…! Demiş, önce sen doldur da taşı ambara.

- Peki abi…!

İbrahim, kendi yığınından bir çuval doldurup düşer yola.

O gidince, Halil’i düşünür bu defa:
Der ki:

- çok şükür, ben evliyim, kurulu bir düzenim de var.

Ama kardeşim bekar.
O daha çalışıp, para biriktirecek. Ev kurup evlenecek.
Böyle düşünerek,
Kendi payından atar onunkine birkaç kürek.
Velhasıl , biri gittiğinde, öbürü, kendi payından atar onunkine.
Bu, böyle sürüp gider.
Ama birbirlerinden habersizdirler.
Nihayet akşam olur.
Karanlık basar.
Görürler ki, bitmiyor buğdaylar.
Hatta azalmıyor bile.

Hak teala bu hali çok beğenir.
Buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket verir ki .
Günlerce taşır iki kardeş , bitiremezler.
Şaşarlar bu işe…
Aksine çoğalır buğdayları.
Dolar taşar ambarları.
Bugün “Bereket” denilince, bu kardeşler akla gelir.
Bu bereketin adı : Halil İbrahim bereketidir
Bereket - Muhtelif yazılar
Bereket örneği

Köpeklerin cinsel olgunluğa ulaşması 6-12 aydır.
Avrupa ve Amerika´daki köpeklerin ortalama yaşam beklentisi 12,8 yıldır.
Küçük köpekler bir batında 2-3 enik doğururlar. 
Büyük ırklar bir batında 10-12 enik doğurabilirler.
Gebelik 63 gün sürer. 

Koyunlar yılda 2 kez ve her defasında 1-3 yavru doğururlar. 
Gebelik süreleri 5-11 aydır. 
Koyunların ömürleri 10 ila 12 yıl arasıdır.

Bir çok ülkede koyun eti besin olarak değerlendirilmektedir.
İslam ülkelerinde Kurban bayramında kurban kesilmesi vaciptir. 
Bu uygulama, ibadet olduğunun bilincinde olmayanlar tarafından katliam olarak isimlendirilir.

Köpeklerin besin olarak değerlendirildiği ülke sayısı nadirdir.

Bu bilgiler dikkate alındığında dünyanın her tarafında sürüler halinde köpekler olması gerekir.
Fakat köpek sürüleri değil, koyun sürüleri görülmektedir.

Bu durum ancak şu menkıbe ile açıklanabilir :

İtibarlı emirlerden biri Hz.Mevlâna’yı ziyarete gelmişti. 
Şöyle bir soru sordu:
- Dişi köpeğin yavruları çok, koyunun bir veya en fazla iki tane oluyor. Bütün bir sene koyunlar kesilip yeniyor. Ayrıca koyunun bir çok da faydaları vardır. Köpek çok fazla yavruladığı ve hiç kimse de onları öldürmediği halde, koyunların daha fazla olmasının hikmeti nedir?
Mevlanâ Hazretleri:
- Koyun seher vakti uyanır, köpek ise uyur. Bundan dolayı koyunun bereketi çok, köpeğin ise yoktur.
Bereket - Risale-i Nur Külliyatı
4- Allahım, ümmî peygamber, elçin, peygamberin ve kulun olan Efendimiz ve Dostumuz Muhammed´e, onun âline, Ashâbına, hanımlarına, nesline; peygamber ve resûllere, kendine mânen yaklaştırdığın meleklere, dostlarına ve sâlih insanlara salât, selâm bereket ve kerem ihsan eyle. Bu Kur´ân´ın sûreleri, âyetleri, harfleri, kelimeleri, mânâları, işaretleri, remizleri ve delâletleri adedince en üstün salât, en bol selâm, en büyük bereketler halinde olsun. Ey İlâhımız, ey Yaratıcımız, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Bu salâvâtlardan her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et, bize lûtufta bulun. âlemlerin Rabbi olan Allah´a hamd olsun. âmin.

Sözler | Yirminci Söz

"Öyleyse nasıl idare edersin?" denilse, derim:
Bereket ve ikram-ı İlâhî ile yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her ihanete müstehak ise de, fakat Kur´ân hizmetinin kerameti olarak, erzak hususunda, ikram-ı İlâhî olan berekete mazhar oluyorum. 

Mektubat | On Altıncı Mektup