Güven - Güvenmek - Ansiklopedik bilgi
Güven - Güvenmek

Güven
1. (isim) Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
2. Yüreklilik, cesaret

Güvenmek; Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek
Güven - Güvenmek - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 208. ayet:
Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm´e, İslam´a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.

Kureyş (Kureyş Toplumu) Suresi 4. ayet:
Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Fetih (Fethetmek) Suresi 4. ayet: 
Mü´minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp-arttırsınlar diye, "güven duygusu ve huzur" indiren O´dur. Göklerin ve yerin orduları Allah´ındır: Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Fetih (Fethetmek) Suresi 18. ayet:
Andolsun, Allah, sana o ağacın altında biat ederlerken mü´minlerden razı olmuştur, kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine "güven duygusu ve huzur" indirmiştir ve onlara yakın bir fethi sevap (karşılık) olarak vermiştir.

Duhan (Duman) Suresi 51. ayet:
Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.

Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi 26. ayet:
O (kadın)lardan biri dedi ki: "Ey babacığım, onu ücretli olarak tut; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli, güvenilir (biri)dir."

Şuara (Şairler) Suresi 178. ayet:
"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

Güven - Güvenmek - Bağlantılar
İnsan İlişkilerinde En Güçlü Duygu: Güven

İSLÂM´IN SAĞLADIĞI SOSYAL GÜVENLİK

İSLÂM´DA SOSYAL GÜVENLİK 

Mü´min "Güvenilen" İnsandır 
Güven - Güvenmek - Hadisler
Abdullah ibn Abbâs (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle dua ederdi: 
Allah’ım sana teslim olup hükmüne razı oldum, sana inandım, sana dayanıp güvendim, yüzümü ve gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. 
Allah’ım beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki; senden başka gerçek ilah yoktur.
Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.
[Buhârî, teheccüd 1; Müslim, Zikir 67]

Ebû Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den nakledildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 
Cennete girecek bir takım insanlar var ki; onların kalpleri tevekkül ve Allah’a güvenmede kuşların kalpleri gibidir.
[Müslim, Cennet 27]
Güven - Güvenmek - Kitap Tanıtım
Güven Bana
Jeff Abbott
MARTI YAYINLARI
Luke Dantry ergenlik çağındayken bir yolculuğa uğurladığı babasının beklenmedik ölümüyle sarsılmıştır ve bu olay kişiliğinde derin izler bırakarak, bir profesör olan babasının bindiği uçağı sabote eden teröristlerin psikolojik yapısını anlamayı hedef haline getirmesine neden olmuştur. 

Henüz üniversite eğitimine devam eden ve başarılı bir psikolog olacağının işaretlerini veren Luke, babasının yakın dostlarından biri olan ve zaman içinde annesiyle evlenerek üvey babası haline gelen Henry Shawcross’tan, internet üzerinde sosyal ağları kullanan potansiyel teröristlerin psikolojik profillerini çıkarması ve veri toplaması için teklif alır. Amaç, bu tür insanların sunabileceği veriler sayesinde, Henry’nin politik düşünce grubunun daha tutarlı terör tehdidi analizleri yapmasını sağlamaktır.

Luke, veri topladığı ve iletişim kurduğu profilleri Gece Yolu adı altında birleştirir ve bulgularını Henry’ye sunar. Daha önceki terör tehdidi uyarılarının ciddiye alınmamasından yakınan Henry’nin niyeti gerçekte farklıdır: Bu verileri ve çok zengin bir Arap prensinden aldığı fonu kullanarak, en büyük vahşeti ve yıkımı yaratabilecek teröristleri bulup, sanal bir yapısı olan ama somut hasarlar yaratan bir organizasyon kurmaktır. Ne var ki Jane adında bir İngiliz kadın bu olayı haber alınca, işler fena halde karışır. 

“Temelde modern teknolojinin ve sosyoekonomik şartların, ideolojik amaçlar için nasıl imkânlar sunabileceğini işleyen etkileyici bir iyiler-kötüler savaşı senaryosu… Beklenmedik açılımlara götüren sırlar zinciri hoş bir etki ve sürükleyicilik yaratıyor. Kesinlikle okunacak kitaplar listesinin en başında olmalı. ”
-GOODREADS

            “Abbott yine maceranın üstadı olduğunu kanıtlamış. Bu kitap sizi peşinden sürükleyecek!”
       -OBSERVER

            “Sırların iç içe geçtiği, akıl almaz bir maceraya davetlisiniz. Huzurlarınızda Jeff Abbott…”
       -PUBLISHERS WEEKLY

     “Jeff Abbott bu hikâyeyle yeniden aklınıza kazınacak ve uzun süre çıkmayacak. Yine aynı aksiyon, gerilim ve maceranın uyum içinde okuyuculara sunulduğu Güven Bana’ da karşınıza çıkan hiçbir karaktere kolay kolay güvenemeyeceksiniz…”

       -THE NEW YORK TIMES
Güven - Güvenmek - Muhtelif yazılar
KENDİNE GÜVEN

Bir varmış, bir yokmuş, uzak bir ülkede eşek çokmuş, her şey bokmuş, her yan kokmuş...
Eşeklerden biri :
- Ey eşekler, diye nutuk atmaya başlamış, bizim düşmanımız çoktur, önlem almalıyız.
Öteki eşekler sormuşlar :
- Düşmanımız kim ?
Nutuk atan eşek :
- Ohooo, demiş herkes düşmanımız; kurt, çakal, yılan, sırtlan, domuz, köpek, timsah, kaplan, kartal, gergedan; her yanımızda düşman var...
Ortalığı korku sarmış.
- Peki ne yapalım ?
Nutuk atan eşek, eşşeoğlu eşekliğini kanıtlamak için ortaya bir öneri atmış :
- Geyiklerden boynuz alalım...
- Boynuzu ne yapacağız ?
- Herkes güvenlik için boynuz taksın...
Birisi karşı koyacak olmuş :
- Ey eşek kardeşler, bizim çiftelerimiz var, boynuz takarsak sonu kötü olur...
Eşekler bir ağızdan :
- Sus, vatan haini, satılmış, namussuz, senin aklın ermez, gücün yetmez...
Eşekler ülkesinde herkes yemeyip içmeyip boynuz toplamaya başlamış. Geyiklerde ne kadar eski boynuz varsa, eşeklerin kafasına takılmış. Zengin eşekler çok süslü boynuzlar satın alıp taktıkça yanlarına kimse yaklaşamıyormuş.
Ülkede boynuzdan geçilmez olmuş.
Ancak gel zaman, git zaman, işler bozulmuş, boynuzlar pahalandıkça pahalanıyormuş, yakınmalar başlamış, anırmalar çoğalmış, bir eşek ortaya atılmış :
- Ey eşek kardeşlerim...
Eşekler toplanmışlar...
- Ülkede ahlak kalmadı..
- Neden?
- Neden olacak!.. Elinize birer ayna alıp baksanıza, hepimiz boynuzlu olduk...
Eşekler doğru yakındaki göle koşmuşlar, durgun suya bakınca boynuzlarını görmüşler:
- Eyvah, mahvolduk...
- Bizi boynuzladılar...
- Kim yaptı bunu?
- Rezil olduk...
Ne var ki eşeklerden kimileri diretiyorlarmış:
- Eğer boynuzlarımızdan vazgeçersek,düşmanlarımız hepimizi yok ederler...
Tartışma başlamış...
Eşeklerin yüreğine kurt düşmüş, doluya koyuyorlar almıyor, boşa koyuyorlar dolmuyor...
Boynuzlanmayı da içlerine sindiremiyorlar, kendi kendilerine sık sık soruyorlar :
- Biz babadan, dededen soylu birer eşek iken nasıl birer boynuzlu geyik olduk.
Sonunda biri demiş ki:
- Kardeşler, bu sorunun yanıtını bilse bilse at bilir, o hala çiftesini kullanıyor.
Toplanıp ata gitmişler, durumu anlatmışlar.
At eşeklere bakmış ve şöyle demiş :
- Kendi çiftesine güvenmeyip de geyiğin boynuzuna özenen eşek, geyik olmaz, olsa olsa boynuzlu merkep olur...
Güven - Güvenmek - Muhtelif yazılar
TİTİZLİĞİN BÖYLESİ 

İslâm dünyasında Kur´an´dan sonra en güvenilir kaynak Sahih-i Buhari adındaki hadis kitabıdır. 
İsmail El-Buhari´nin Hz. Peygamberin hadislerini toplamaya kendini vakfettiği, yeni bir hadis duymak ve almak için dere tepe dolaştığı, günlerce, haftalarca yol kat ettiği sıralardaydı. 
Kendisine birçok sahabi ile görüştüğü bilinen birinden söz edildi. 
Çok zaman yaptığı gibi uzun bir yol kat ederek bahsedilen adamı buldu. 
Fakat adamı bulduğu sırada kazığından boşanmış olan devesini boş torba ile aldatarak yakalamaya çalıştığına şahit oldu. 
Bu halde hiçbir şey sormadan geri döndü. 
Niçin boş döndüğünü, birkaç hadis not etmediğini soranlara şöyle cevap verdi:  
- Ben devesini aldatarak yakalamaya çalışan adamın rivayet edeceği hadise güvenmem. 

Güven - Güvenmek - Muhtelif yazılar
GÜVENE LÂYIK OLMAK 

Tasavvuf tarihinin önemli simalarından Zünnun Mısri (IX. y.yıl) kendisine bir yıl mürid olup hizmet ettikten sonra İsm-i Azam´ı (Allah´ın bütün vasıflarını ifade eden en yüce adı) öğrenmek isteyen Yusuf bin Hüseyin´in arzusunu yerine getirmedi.
Bu isteğe gülüp geçti. Aradan tam altı ay daha geçti. Yusuf bin Hüseyin sabırla hizmete devam etti. 
Bir fırsatını bulup isteğini yine tekrarladı. Zünnun Mısri bu defa Yusuf bin Hüseyin´e ağzı bir bezle bağlanmış bir testi vererek,
"Bunun içindeki hediyeyi falan yerdeki filan zata götür" dedi. 
Dikkatle götürmesini, içindekine bir zarar gelmemesini de ayrıca hatırlattı. 
Yusuf, hediyeyi aldı ve yola koyuldu. Yolda kendi kendine söyleniyordu: 
"Bir buçuk yıldır hizmetindeyim, benim bir dileğimi yerine getirmeyen şeyhim, hizmetinde bulunduğum bir buçuk yıldır bir defa ziyaretine bile gelmemiş olan bir dostunu hediye ile taltif ediyor..." 
Yolculuğu sırasında bir yerde dinlenirken, içini, özenle götürülmesi istenen bu hediye nedir diye şiddetli bir merak sardı.
Merakına mağlup olarak testinin ağzandıki bezi çözdü ve açtı. 
Açmasıyla birlikte bir fare fırt diye atladı ve çalılıkların, arasında kayboldu. 
Yusuf bin Hüseyin çok üzüldü, pişman oldu. Emanete hiyanet etmişti. 
Artık götürülecek hediye kalmadığına göre yoluna devam etmesi gereksizdi. 
Çaresiz üzüntülü ve mahcup bir halde geri döndü. Olacağı kalbine malum olan Zünnun Mısri 
"Sıradan bir hediyenin bile güvenilemeyeceği bir kimseye İsm-i Azam nasıl emanet edilir?
diyerek her isteyene her şeyin emanet edilemeyeceğini anlatmak istedi. 
Güven - Güvenmek - Muhtelif yazılar

Güven çok ince bir çizgidir

İngiltere´de yargıçların maaşı yoktur. Onun yerine ihtiyaçları oldukça kullandıkları kredisi sınırsız çek defterleri vardır.
İngiliz devleti hakimlerine o kadar güveniyor yani.
Bir gün hakimin biri bir bankaya gidip 1.000.000 poundluk bir çek bozdurmak istediğini söylemiş. Tabi ortalık birbirine girmiş.
Banka yöneticileri en üst makamdan onay almadan bu kadar parayı veremeyeceklerini söyleyip hemen İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlığa falan telefon etmişler.
Ancak aradıkları yerden gelen cevap aynıymış: ÖDEYİN!
Gel gelelim bankada o kadar nakit yokmuş. Hakimden ertesi gün gelmesi rica edilmiş.
Ertesi gün para bir bavul içinde hazırmış. Aradan birkaç gün geçmiş.
Hakim çıkagelmiş. Parayı bankaya geri vermek istiyormuş. Banka yönetimi şaşırıp kalmış.
Hemen Adalet Bakanlığını aramışlar.
Derhal bakanlık müfettişleri devreye girmiş ve hakime hareketinin sebebini sormuşlar.
Hakim:
"Kraliçenin hükümeti bize gerçekten bu kadar güveniyor mu? Onu sınadım" cevabını vermiş.
Raporlar bakanlığa iletilmiş. Ve aynı gün hakim azledilmiş. Adalet Bakanlığı hakime gönderdiği yazıda gerekçeyi şöyle açıklamış:
"Kraliçenin hükümetinin saygın bir hakimi, devletine güvenmiyor ve onu sınıyorsa, devlet ona asla güvenmez."
Güven çok ince bir çizgidir. Onu kalınlaştırarak kırılmasını engelleyen tek şey iki taraflı olmasıdır.

Güven - Güvenmek - Özlü sözler
 • Aptallara büyük güvenim var; arkadaşlarım buna özgüven diyorlar. - Edgar Allan Poe  
 • Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. - Albert Einstein
 • Başkalarına karşı beslediğimiz güvenin en büyük kısmını doğuran, kendimize olan güvenimizdir. - François de La Rochefoucauld
 • Bize tam güven duyan insanlar böylelikle bizim de onlara tamamen güvenmemiz hakkını kazandıklarına inanırlar. Bu yanlış bir sonuçtur, armağan vererek hiçbir hak kazanamayız. - Friedrich Nietzsche
 • Bizi hiç aldatmadıkları için, tanımadıklarımıza güven eğilimi gösteririz. - Samuel Johnson
 • Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olması. - Charles Bukowski
 • Erkek olmak; Geniş omuzlara sahip olmak değil, önemli olan, kaç kadına o omuzlara yaslanacak kadar güven verdiğidir. 
 • Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar. - Freud
 • Güven bir karaca kadar çekingendir; insan onu bir kovdu mu, tekrar bulması uzun zamana bağlıdır. - Kurt Bieden Kopf
 • Güven ve irade, ne yazık, pratikten ve dıştan geliyor. - Yalçın Küçük
 • Güvensizliğin üç mahzuru vardır: Can sıkıntısı, sabırsızlık, vakit öldürme. - Pascal
 • Hayatta hiç kimseye tam anlamıyla güvenme! Unutma ki; beyaz gülün bile gölgesi siyahtır.  - Maksim Gorki
 • Her zaman seni üzecek birileri olacaktır, yapman gereken insanlara güvenmeye devam etmek, kime iki defa güveneceğine daha fazla dikkat etmektir.  - Gabriel García Márquez
 • Herkesi sev, bir kaçına güven, hiçbirine yanlış yapma. - William Shakespeare
 • İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir. - Richard Bernedici
 • İnsanlar, kendisini herhangi bir zarardan korumak için aklını çokta kullanması gerekmediğini düşündükleri kişilere güvenirler. - Anonim
 • Kendine güvenen bir adamı avlamak ne kadar kolaydır. - Patrizzi
 • Kendine güvenir güvenmez, nasıl yaşanacağını öğreneceksin. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Kişinin çok derdini paylaşaca arkadaşı olmasın güveneceği birkişi ona yeter. 
 • Kötü insanlara güvenilir Çünkü değişmezler.  - W.Faulkner
 • Sana güvenmekte zorluk çekmemin tek sebebi, yalan söylemenin benim için ne kadar kolay hale geldiğini bilmem. - Charles Bukowski
 • Sırtından vurana kızma, ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma, onu insan yerine koyan yine sensin! - Ömer Hayyam
 • Tanrı´nın bana taşıyamayacağım yükü vermeyeceğini biliyorum.Sadece keşke bana bu kadar güvenmeseydi. - Rahibe Teresa  
 • Tekne limanda güvendedir.Ama teknenin amacı bu değildir. - Paulo Coelho  
 • Varoluşun sırrı korkusuz olmaktır.Ne olacağınızdan korkmayın, kimseye güvenmeyin.Yalnız tüm yardımı reddettiğiniz an özgürsünüzdür. - Buddha
 • Yalanlara inanırsın ve sonunda kendin hariç kimseye güvenmemeyi öğrenirsin. - Marilyn Monroe
Güven - Güvenmek - Risale-i Nur Külliyatı
Mâdem hakikat böyledir; gel, ey hayata çok müştak ve ömre çok tâlip ve dünyaya çok âşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle mübtelâ bedbaht nefsim! Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği, kendi ışıkçığına itimad eder, gecenin hadsiz zulümâtında kalır; bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur, bütün dostları olan çiçekleri, güneşin ziyâsıyla yaldızlanmış müşâhede eder; öyle de, kendine, vücuduna ve enâniyetine dayansan, yıldızböceği gibi olursun. Eğer sen, fânî vücudunu, o vücudu sana veren Hâlıkın yolunda fedâ etsen, bal arısı gibi olursun, hadsiz bir nur-u vücud bulursun. Hem, fedâ et; çünkü, şu vücud sende vedîa ve emânettir.

Sözler | On Yedinci Söz

İşte ey insan! Eğer yalnız Ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevkî kazanırsın. Eğer ubûdiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelîl bir abd olursun. Eğer enâniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duâyı bırakıp, tekebbür ve dâvâya sapsan, o vakit, iyilik ve icad cihetinde, arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin; şer ve tahrip cihetinde, dağdan daha ağır, tâundan daha muzır olursun.

Sözler | Yirmi Üçüncü Söz