Kazanmak - Ansiklopedik bilgi
Kazanmak

1. Kazanç sağlamak
2. iyi bir sonuç elde etmek
3. Çıkmak, isabet etmek
4. Edinmek, sahip olmak
5. Tutulmak, yakalanmak
6. Kendinden yana çekmek
7. Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak
8. Yenmek, galip gelmek
Kazanmak - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 79. ayet:
Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere. Artık vay, elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına.

Enam (Davar) Suresi 60. ayet:
Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün "güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı" bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O´dur. Sonra "en son dönüşünüz" O´nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.

Tevbe (Tövbe) Suresi 95. ayet:
Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah´a and içecekler. Artık siz onlara sırt çevirin. Onlar gerçekten pistirler. Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak, barınma yerleri cehennemdir.

Münafikun (İkiyüzlüler) Suresi 4. ayet:
Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar. 

Kazanmak - Kitap Tanıtım
Potansiyelinizi Arttırın - Özgüven Ve Özsaygı Kazanmak
Joseph Murphy
Ruh ve Düşünce Dizisi

Sağlıklı ve zinde bir yaşam için bilinçaltınızın gücüyle potansiyelinizi arttırın. 
Yeni Düşünce Hareketi´nin önde gelen düşünürlerinden biri olan ve kişisel gelişim alanında mihenk taşı niteliğindeki kitapların yazarı Dr. Joseph Murphy (1898-1981), yaşamı boyunca dünyanın her köşesinde binlerce insana konferans vermiştir ve radyo programı milyonlar tarafından takip edilmiştir. 
Bu çabaları sırasında Dr. Murphy´nin üzerinde durduğu temel konu ise bilinçaltının gücünü fark eden her bireyin hayatta huzura, uyuma, başarıya, sağlığa ve mutluluğa erişebileceğidir. 
Serinin Özgüven ve Özsaygı Kazanmak adlı kitabı, öncelikle kendimize ve değerli olduğumuza inanmamız gerektiğini salık veriyor. 
Kitapta, özgüven kazanmak için ne yapmalıyız, özsaygı hayatımızın neresinde duruyor, başkalarıyla iletişimimizde dikkat etmemiz gerekenler nedir gibi temel soru ve sorunlara, gerçek yaşam öykülerinden yola çıkılarak gerçek cevaplar ve çözümler getiriliyor. 
Dr. Murphy´nin öğretilerini 21. yüzyılın koşullarına göre yeniden düzenleyerek 6 kitapta bir araya getiren Potansiyelinizi Arttırın serisi, hayatın her alanı için bilinçaltını kolaylıkla yeniden programlamanın yollarını sunuyor. 

Serinin diğer kitapları: Korku ve Endişeyi Yenmek, Refah ve Başarıya Ulaşmak, Sağlıklı ve Zinde Bir Yaşam, Manevi Bir Yaşam, Yaşamı Zenginleştirmek.
Kazanmak - Kitap Tanıtım
Düşman Kazanmak Sanatı
Tarık Buğra
Kategori: Deneme 

Elinizdeki kitap Tarık Buğra´nın Türk Edebiyatı ile Türkçe üzerindeki düşünce ve görüşlerini vermektedir. 
Yazıları yayımlandıkları tarihlere dikkat ederek okuyacak olanlar, Buğra´nın meseleleri bulan, onları tartışmaya açan, düşüncelere sunan bir yazar olduğunu da göreceklerdir. 
Romanlarında, hikayelerinde, piyeslerinde alışılmışlardan, bilinenlerden, beylik´ten titizlikle kaçan yazarın, bu kişiliğini denemelerinde de koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Kazanmak - Muhtelif yazılar
Kazanmak ya da kaybetmek

Yıllar önce, Seattle’da düzenlenen Engelliler Olimpiyatında, sıra 100 metre finallerine gelmişti.
Finale kalan dokuz yarışmacıdan her biri ya fiziksel açıdan engelliydi yahut zihinsel açıdan.
Yarışmacılar, başlama çizgisindeki yerlerini aldırlar ve başlama işareti verilir verilmez var güçleriyle ileri atıldılar. Hiçbir, atletizm yarışmalarında görmeye alışık olduğumuz türden bir hamle gerçekleştiremedi elbette. Ama hepsi de bu yarışı kazanmaya istekliydi ve yapabildikleri en iyi koşuyu yapmaya çalışıyorlardı.
Biri hariç!
O, daha ilk birkaç metrede tökezleyip yere yuvarlanmış, dengesini koruyamadığı için yerde iki kere takla atmış, sonra da hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı.
O kadar yüksek sesle ağlıyordu ki, öndeki sekiz yarışmacı da onun hıçkırırlarını işitip önce yavaşladılar, sonra başlarını geriye çevirdiler, sonra da bitiş çizgisine doğru koşmayı bırakıp yerdeki bu sakat gencin yardımına koştular. İçlerinden biri, Down Sendromu’ndan muzdarip bir kızcağız eğildi, gözyaşları içinde yerde oturan genci öptü, ve elinden tutup onu kaldırmaya çalıştı. Diğerleri de yardımcı oldular kendisine. Sonra, dokuz yarışmacı el ele tutuşup bitiş çizgisine doğru beraberce koşmaya başladılar.
Yarış pistindeki bu tablo karşısında bütün stadyum ayağa kalkmıştı. Seyirciler dokuz yarışmacıyı da ayakta alkışlıyor; kimisi de, bir duygu seli içerisinde, gözyaşlarını silmeye çalışıyordu. Alkışlar yarışmacılar el ele bitiş çizgisini geçtikten sonra dahi bitmek bilmedi.
O gün o stadyumda bulunanlar, bu olayı hâlâ anlatırlar. Zira o an, hayatları boyu unutamayacakları bir şey öğrenmişlerdir: Hayatta gerçekten değerli olan, her Hâlükârda kazanıp birinci olmak değildir; başkalarının da kazanmasına yardım etmek çok daha değerlidir bu, bizi bir derece yavaşlatsa, hatta yürüdüğümüz istikameti bir parça değiştirmemizi gerekli kılsa bile...
Diane BERKE

Kazanmak - Muhtelif yazılar
Kazanan - Kaybeden

Kazanan: Her zaman çözümün bir parçasıdır
Kaybeden: Her zaman sorunun bir parçasıdır.

Kazanan:Her zaman bir programı vardır
Kaybeden:Her zaman bir özürü vardır

Kazanan: "Bu işi senin için yaparım" der
Kaybeden:"Benim işim değil ki " der

Kazanan:Her sorunda bir çözüm bulur
Kaybeden: Her çözüm de bir sorun görür

Kazanan:"Uzak ama yolu biliyorum" der
Kaybeden:"Yakın ama yolu bilmiyorum" der

Kazanan:Çalıların yanındaki çimenleri görür
Kaybeden:Çimenlerin yanındaki çalıları görür

Kazanan:"Zor olabilir ama mümkün" der
Kaybeden:"mümkün ama çok zor "der

Kazanan:Konuşmak yerine yapar.
Kaybeden:Yapmak yerine konuşur

Kazanan:Ağlamak yerine çalışır
Kaybeden:Çalışmak yerine ağlar

Kazanan:Beynini çalıştırır
Kaybeden:Çenesini çalıştırır
Kazanmak - Özlü sözler
  • Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra senle dövüşürler ve sonra sen kazanırsın. - Mohandas Gandhi 
  • Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir! Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir! Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir! (Francis Bacon)
  • Kaybettiklerini boşver, kendini kazan. (Sınıf 2010 TV programı)
  • Kaybedenleri dinleyen insanlar kaybederler. Kazananları dinleyen insanlar kazanırlar.
  • Kabul edilen bir yanlışlık kazanılmış bir zaferdir.
  • Küçük kazançlar servet getirir. JAMAİKA atasözü
  • Her deneyen kazanamaz, ama kazananlar yalnız deneyenlerdir.
Kazanmak - Risale-i Nur Külliyatı
Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. "Şu maaşı hazîne-i hâssadan filân tarihte alacaksın" yazılıdır. Halbuki o tarih, çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise; şu muvakkat meydana göre değil, belki padişahın kurbünde dâimî bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu matlûbât ise, birkaç günlük bu misafirhânede geçinmek için olamaz; belki, uzun ve mesûdâne bir hayat için olabilir. Şu düstur ise, bütün bütün açığa verir ki, cüzdan sahibi başka yere namzeddir, başka âleme çalışır.

Sözler | Onuncu Söz

Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâki umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hâkezâ şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fâni umur-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve kırılacak şişelere bâki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş; söyleyeceğim. Şöyle ki:

Mektubat | Dokuzuncu Mektup