Ağlamak - Ansiklopedik bilgi
Ağlamak

1. Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek
2. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak
3. Sızlanmak, yakınmak
4. Bir duruma üzülmek

Ağlamak - Ayet mealleri
Tevbe (Tövbe) Suresi 82. ayet:
Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar.

Yusuf Suresi 16. ayet:
Akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler.

Meryem Suresi 58. ayet:
İşte bunlar; kendilerine Allah´ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem´in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah´)ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.

Duhan (Duman) Suresi 29. ayet:
Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar (ın azabı) ertelenmedi.

Necm (Yıldız) Suresi 43. ayet:
Doğrusu, güldüren ve ağlatan O´dur.

Necm (Yıldız) Suresi 60. ayet:
(Alayla) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.
Ağlamak - Kitap Tanıtım
Kuran´la Gülmek Kuran´la Ağlamak

Hasan Taşdelen
TİMAŞ YAYINLARI

Gülmek ve ağlamak. İnsanoğlunun olmazsa olmaz özellikleri; görünenin dışında, insan ruhunun derinlikleriyle irtibatlı iki eylem. 
Ve hayatımıza yön veren yüce kitabımız Kuran-ı Kerim.

"Kuranla Gülmek Kuranla Ağlamak" derken insanı tebessümle birlikte düşünmeye sevk eden Süleymanvari (as) bir gülüşten söz ediyoruz. 
Ağlamak derken de kuran ışığında ahvalimizi anlamaya Rabbimize yakınlığa vesile olan bir hüznü kastediyoruz. 
Hasan Taşdelen titiz çalışmasıyla bizlere Kuran-ı Kerim’in sahabe devrinden itibaren inanan insanların ruhlarında ne derin izler bıraktığını gösteriyor. 
Hem gülerken hem de ağlarken daima Kuran-ı Kerim’le iç içe olduğumuzu hissettiriyor.

"Kuran’la Gülmek, Kuran’la Ağlamak" okuyanı duaya tefekküre, şükre, kurbiyete davet eden bir kitap… 
Ağlamak - Muhtelif yazılar
Resulullah (s.a.v.)’in Ağlaması 

Resulullah (s.a.v) bir gece zevcesi Ümmü Seleme’nin evinde idi. 
Gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla (Allah’a yalvarıp yakarmakla) meşgul oldu. 
Ümmü Seleme, Resulullah (s.a.v)’ı yatağında görmeyince kalkıp onu aramaya koyuldu. 
Bir de baktı ki Resulullah (s.a.v) evin karanlık bir köşesinde durup ellerini göğe kaldırmış, ağlayarak Allah’a şöyle yalvarıp yakarıyor:  
“Allah’ım! Bağışladığın nimetleri benden esirgeme. 
Beni, düşmanların bana gülme vesilesi kılma, kıskançları bana musallat etme. 
Allah’ım! Beni kurtardığın kötülük ve çirkinliklere geri çevirme. 
Allah’ım! Beni hiçbir zaman ve hiçbir an kendi başıma bırakma; kendin beni her şeyden ve her afetten (beladan) koru.”
Ümmü Seleme Resulullah (s.a.v)’in bu durumunu görünce ağlayarak kendi yerine döndü. 
Resulullah (s.a.v) Ümmü Seleme’nin ağlama sesini duyunca, ona doğru gidip ağlamasının sebebini sordu. 
Ümmü Seleme şöyle dedi: 
“Ya Resulellah! Senin ağlaman beni ağlattı. Sen neden ağlıyorsun? 
Siz Allah katında olan onca büyük makam ve yakınlığınıza rağmen Allah’tan böyle korkuyorsunuz, 
Allah’tan bir an bile sizi kendi başınıza bırakmamasını istiyorsunuz, o halde vay bizim halimize!” 
Resulullah (s.a.v) onun sözüne karşılık şöyle buyurdular:
“Nasıl korkmayayım, nasıl ağlamayayım, nasıl kendi akıbetimden korkmayayım, nasıl kendi makam ve mevkime güveneyim! Oysa ki Allah Teala, Hz. Yunus’u bir an kendi haline bıraktı ve onun başına gelmemesi gereken şey geldi!” 
Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı mübarek Peygamberimiz(sav) bile ağlıyor ise bizim halimiz ne ola ki...

Ağlamak - Muhtelif yazılar
Hatalarımı hatırlayınca
 
 Hz. İbrahim (a.s) cehennemi her hatırlayışında ağlardı. Hatta, bu esnada kalbinin atışı bile duyulurdu.
Bir gün Cebrail (a.s.) gelip ona:
"Ya İbrahim! Sen hiç dostun azap verdiğini gördün mü? Sen Allah’ın dostusun. O halde Allah’ın azabı olan cehennemden korkup ağlaman niyedir?" diye sordu.
Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s.) cevaben şöyle buyurdular:
"Ya Cebrail, hatalarımı hatırlayınca, dostluğumu unutuveriyorum."
Ağlamak - Özlü sözler
  • Hayatta bazı güzel şeyler görünmez; bu yüzden öpüşürken, ağlarken veya hayal kurarken gözlerimizi kapatırız.
  • Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan arkadaş istemem; zaten sudaki gölgem bile bundan iyisini yapar. - Konfüçyüs
  • Ağlama ölü için, ağla diri için.
  • Kadınlar gülebildikleri zaman gülerler, istedikleri zaman ağlarlar.VENEZUELA atasözü
  • Doğduğunda sen ağlarken herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın sen bayram et.
Ağlamak - Risale-i Nur Külliyatı
İşte bu asırda, İslâm ve Türk gençleri, kahramanâne davranıp, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risâle-i Nur´un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa, o bîçare genç, hem dünya istikbâlini, hem mesud hayatını, hem âhiretteki saadetini ve hayat-ı bâkiyesini azablara, elemlere çevirip mahveder. Ve sû-i istimâl ve sefâhetle hastahânelere ve hayatın taşkınlıkları ile hapishânelere düşer. Eyvahlar, esefler ile, ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye-i Kur´âniye ve Nurun hakikatleriyle kendini muhâfaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesud bir Müslüman ve sâir zîhayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur.

Sözler | On Üçüncü Söz

Evet, herkes kâinatı kendi aynasıyla görür. Cenâb-ı Hak, insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem vermiş; o âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor. Meselâ, gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemâl-i neşesinden gülen bir adam, kâinatı neşeli, güler gördüğü gibi; mütefekkirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkârla ibadeti terk eden adam, mevcudatı, hakikat-i kemâlâtına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve mânen onların hukukuna tecavüz eder.

Lemalar | Yirmi Üçüncü Lem´a 
Ağlamak - Şiir türü
Ağlamak için verilmedi bu ömür

Gözlerini açabildiğin her sabaha
Umut ekle ve söyle binlerce şükür
Güzellik serp yaşadığın her âna
Ağlamak için verilmedi bu ömür.