Kur an-ı Kerim - Ansiklopedik bilgi
Kur'an veya Kur'an-ı Kerim
İslam inancına göre ayetleri vahiyler şeklinde Allah tarafından Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah a indirilen İslam dininin kutsal kitabıdır.
İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa ve cinlere ilahi bir mesaj olarak Allah tarafından gönderilmiştir.
İlk halife Ebubekir (R.a.)(632-634) zamanında bir araya getirtilen Kur'an nüshaları, üçüncü halife Osman bin Affan (R.a.) döneminde çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir.
Kur an-ı Kerim - Ayet mealleri
Maide suresi 101. ayet:
Ey iman edenler, size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın; Kur'an indirildiği zaman sorarsanız, size açıklanır. 
Allah onu affetti. Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak olandır.

En'am suresi 19. ayet:
De ki: "Şahidlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" 
De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahiddir. 
Sizi -ve kime ulaşırsa- kendisiyle uyarmam için bana şu Kur'an vahyedildi. 
Gerçekten Allah la beraber başka ilahların da bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsunuz?" 
De ki: "Ben şehadet etmem." 
De ki: O, ancak bir tek olan ilahtır ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım.

A'raf suresi 204. ayet:
Kur'an okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki esirgenmiş olursunuz.