Dost - Arkadaş - Ansiklopedik bilgi
Dost - Arkadaş

Dost
1. (isim) Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı
2. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo
3. Sahibine sevgi gösteren hayvan
4. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse
5. (sıfat) İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan

Arkadaş
1. (isim) Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş
2. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik
Dost - Arkadaş - Ayet mealleri
Bakara (Sığır) Suresi 120. ayet:
Sen onların dinlerine uymadıkça, yahudi ve hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki: "Şüphesiz doğru yol, Allah (c.c.) ın (gösterdiği) yoludur." Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva (arzu ve tutku)larına uyacak olursan, senin için Allah (c.c.) tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

Bakara (Sığır) Suresi 254. ayet:
Ey iman edenler, hiç bir alış-verişin, hiç bir dostluğun ve hiç bir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kâfirler... Onlar zulmedenlerdir.

Hakka (Gerçekleşen) Suresi 35. ayet:
"Bundan dolayı bugün, kendisine hiç bir sıcak dost yoktur."

Mearic (Yükseliş Yolları) Suresi 10. ayet:
(Böyle bir günde) Hiç bir yakın dost bir yakın dostu sormaz.

Mümtehine (Sorgulanan) Suresi 9. ayet:
Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir.

Zuhruf (Gösteriş) Suresi 67. ayet:
Muttakiler hariç olmak üzere, o gün, dostların kimi kimine düşmandır.

Furkan (Ayırıcı) Suresi 28. ayet:
"Vah yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim."

Nisa (Kadınlar) Suresi 38. ayet:
Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah (c.c.) a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaştır o.

Yusuf Suresi 41. ayet:
"Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş (artık) olup bitmiştir."
Dost - Arkadaş - Bağlantılar
Merhaba Ey Dost

Dost Kazanma ve İnsanların Gönlünü Fethetme Sanatı

Ey Arkadaş
Dost - Arkadaş - Kitap Tanıtım
Dostluk Üzerine 
Önce Selam Sonra Kelam
Fethi Gemuhluoğlu

Hekimoğlu İsmail Fethi Gemuhluoğlu için, “Kitap gibi bir adamdı. Onu okuyanlar devleşiyordu” dedi. Hilmi Yavuz, “onun söz ile sema yaptığını” söyledi. Rasim Özdenören, onu “bir derviş” olarak, Nabi Avcı ise “sürgünde kurulmuş bir Osmanlı divanı olarak” tanımladı. 
Yakın tarihimize bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, ülkesinin selameti adına geniş ufuklu, erdemli ve bilgili insanlara ihtiyaç olduğuna inanan ve hayatını bu insanları ortaya çıkaracak şartları oluşturmaya adayan, dost zengini bir Anadolu bilgesiydi. Özellikle Türk Petrol Vakfı genel sekreteri iken, kendilerinde bilgi, zeka ve sanat parıltısı gördüğü yüzlerce genci yetenekleri doğrultusunda yüreklendirmekle kalmadı, yüksek öğrenim görmeleri için onlara destekte bulundu, pek çok gence burs verdi. Ömrünün sonuna kadar sürdürdüğü bu çabalar, Türkiye’nin bugünkü akademik hayatının yanı sıra; kültür, sanat ve düşünce hayatı üzerinde de büyük oranda etkili oldu.

Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
Dostlarımızı tanıyalım

-Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar
Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. 
Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez. (Maide Suresi, 51.ayet)
-Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. 
De ki: "Şüphesiz doğru yol, Allah (c.c.) ın (gösterdiği) yoludur." 
Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva (arzu ve tutku)larına uyacak olursan, senin için Allah (c.c.) tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. (Bakara Suresi, 120.ayet)
Yukarıdaki ayet meallerinin tefsiri niteliğinde bir hikaye :
Bir balıkçıl kuşu, göl kenarında,her gün tutabildiği birkaç balıkla geçinip gidiyormuş. 
Gitgide ihtiyarlamış, artık balık tutamaz olmuş.
Bu gidişle artık açlıktan öleceği muhakkakmış.
Nihayet gıdasını temin edebilmek için, kurnazca bir çareye başvurmuş. 
Göldeki bir yengece giderek demiş ki;
"Geçen gün buraya avcılar geldi.
Göle ağ atacaklarını ve ne kadar balık varsa,hepsini tutacaklarını söylediler.
Zavallı balıklara yüreğim acıdı. 
Gölde nesilleri kuruyup gidecek"
Yengeç balıklarla beraber kendisinin de avlanacağını sezerek pür-telaş balıkları tehlikeden haberdar edince, cümlesinin aklı başlarından gitmiş. 
Kendilerini kurtarmak için, bir çare aramışlarsa da bulamamışlar. 

Düşmanlarından fikir almak gibi aşağılık bir düşünceyle, 
Balıkçıl kuşunun yanına gelmişler. 

Kendilerini, bu akıbetten kurtarabilmek için neler düşündüğünü sormuşlar.
Balıkçıl kuşunun "Şurada bir nehir var. 
Oraya taşınırsanız kurtulursunuz." demesi üzerine, geniş nehirde avcıların ağlarından kurtulabileceklerine balıkların aklı yatmış.
Lakin oraya nasıl gidebileceklerdi? 
Bu meselede de bir yol göstermesini düşmanları kuştan rica etmişler.
Balıkçıl kuşu: 
"Ah, keşke genç olsaydım. Sizi oraya pek kolay taşırdım. Şimdi ihtiyarladım.
Ne kadar gayret etsem, bir gün de ancak birkaçınızı taşıyabilirim" demiş.
Balıklar, bu yardımı kendilerinden esirgememesini kendisinden tekrar, tekrar rica etmişler.
İşi bu raddeye getiren Balıkçıl, her gün birkaç balığı alıyor, nehire diye ormana götürüp afiyetle yiyormuş. 
Göldeki balıklar ise giden arkadaşlarının o büyük nehirde rahat bir şekilde yaşadıklarına dair Balıkçılın verdiği haberi alıyorlar ve çok seviniyorlarmış!.
Kaynak : Kelile ve Dimme 
Yazan : Beydeba
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
AYININ DOSTLUĞU

Oduncu, ormanda ağaç keserken bir gürültü duyup koşmuş; boğa yılanı, ayıyı yakalamış belinden, sıkıyor... 
Oduncu hemen baltayla yılanı ikiye bölmüş, ayıyı kurtarmış...
Ayı, oduncunun bu iyiliğini hiç unutmamış, peşine takılmış, nereye gitse onun yanında...
Ayının ayılığını bilenler ve de ayıların ne zaman ne yapacaklarının belli olmadığını bilenler, oduncuyu uyarmışlar :
- Sen bu ayıyı yanından uzaklaştır, kovala!
Oduncu nasihat dinlememiş, bir gün ormanda sıcak bastırınca, çekilip bir ağacın altına uyumaya başlamış, ayı da yanında...
O sırada bir sinek peyda olmuş, gelmiş oduncunun yüzüne konmuş...
Ayı, oduncu rahat uyusun diye sineği kovalamış, sinek biraz sonra yine gelmiş konmuş...
Bir, üç, beş.. Ayı kovalıyor, sinek kaçıyor, sonra tekrar gelip, oduncunun yüzüne konuyor.
Ayı, bakmış olacak gibi değil, gidip kocaman değirmentaşı gibi bir taşı kapıp gelmiş, oduncunun yüzündeki sineğin tepesine indirmiş. 

Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
DOSTLUĞUN ÖLÇÜSÜ

Şemsi Tebrizi ve Mevlana Celaleddin Rumi iki büyük dosttur.
Aralarındaki dostluk asırları aşarak günümüze kadar ulaştı. Gerçek dostluğun ne olduğuna dair kıymetli ölçüler verdi. Çeşitli defalar ayrıldılar, kavuştular. Ayrılığın acısını, kavuşmanın sevincini yaşadılar.
Bir gün Şems Tebriz´dedir. Bir Yahudi koşarak gelir ve bağırır :
- Müjde ! Mevlana geliyor.
Şems mütebessim. Hemen bütün varını yoğunu yahudiye bağışlar. Yahudi gittikten sonra olaya şahid olan birisi Şems´e :
- Bu yahudi seni aldattı. Yolda kimse yok, Mevlana gelmiyor der.
Şems tebessümünü bozmaz ve dostluğun o müthiş ölçüsünü verir :
-Biliyorum. Bu sözün yalanına malımı mülkümü verdim. Doğru olsaydı canımı vermem gerekirdi.
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
Gerçek dostluk

Bir gün, bir bilge, kendi türleriyle uçmayı reddeden iki ayrı cins kuşa rastlar yol kenarında.
Hayli merak eder bu iki farklı yaratığın nasıl olup da kendi aileleriyle, ait oldukları yerlerde yaşamak istemediklerini, nasıl olup da bir "yabancı" yı kendi kardeşlerine yeğlediklerini.
 Biri karga, biri leylek...
O kadar farklıdır ki kuşlar ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerine, türdeşleriyle değil de birbirleriyle uçmayı yeğlediklerine.
Öyle ya, karga dediğin kargalarla uçmalıdır, leylek dediğinse leyleklerle. Yaklaşır ve merakla inceler kuşları.
Ta ki her ikisinin de topal olduğunu keşfedinceye kadar.
O zaman anlar ki, birlikte kaçar, birlikte uçar, birlikte yaşarlar beklenenlerin yanında tutunamayanlar.
O zaman anlar ki, sahip oldukları değil, sahip olmadıklarıdır kimilerini birbirlerine yakın kılan.
Topal kuşlar birbirlerinin "arıza"larını bilir ve sömürmek ya da örtmek yerine kabullenirler öylesine.
En sahici dostluklar ortak varlıklar üzerine değil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardır.
Ayni şekilde zengin, ayni şekilde mesut olanların ortak paydaları sabun köpüğü gibidir uçar, söner.
Ortak acı, ortak hüzün, ortak pürüzdür esas yakınlaştıran, yaklaştıran. (Mesnevi´den)
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
Benim oğlum

Dört arkadaş parkta muhabbete dalmıştır. İçlerinden biri büfeye gider. Üç arkadaş sohbetlerine devam ederler. Birinci adam oğlundan söz eder:
- Benim oğlan araba yıkamakla işe başladı. Bir baltaya sap olamayacağından korkuyordum ama bir gün arabasını yıkadığı adamlardan biri ona iş teklif etmiş. Sonra iyi bir araba satıcısı oldu. Hatta o kadar iyi para kazandı ki, geçenlerde bir arkadaşının doğum gününde ona Mercedes aldı!
İkinci adam da mevzuya girer:
- Benim oğlum da biraz problemliydi. Büyük bir emlak şirketinde çalışırken inanılmaz bir iş kaptı ve ondan sonra ilerledi. Acayip zengin oldu. Çalıştığı şirketi de satın aldı. Bir arkadaşının doğum gününde ona bir ev bile hediye etti.
Diğerlerini dinleyen üçüncü adam da heyecanla söz alır:
- Aynen benimki de öyle. İşe bir borsa şirketinde temizlik elemanı olarak başladı. Bir gün kendi kendine hesaplar yaparken patron tarafından fark edilince broker oldu ve büyük başarılarla inanılmaz bir servete sahip oldu. Üstelik de en iyi arkadaşına bir milyon dolarlık hisse senedi armağan etti!
Bu sırada dördüncü adam büfeden çıkmış ve sohbete katılmıştır. Diğerleri ona çocuklarından bahsettiklerini söyleyince adam içini çekerek konuşmaya başlar:
- Ehh... Benim oğlumun iyi bir iş yönünden biraz hayal kırıklığı olduğunu itiraf etmeliyim. Doğru düzgün bir işte dikiş tutturamadı. Ama oğlumun öyle arkadaşları var ki, geçen doğum gününde ona bir Mercedes, bir ev ve bir milyon dolarlık hisse senedi hediye etmişler!
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
BİR DOST

Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın...
“Nereden çıktın bu vakitte” dememeli,
Bir gece yarısı telaşla yataktan fırladığında;
Gözünün dilini bilmeli, dinlemeli, somadan söylemeden anlamalı...
Arka bahçede varlığını sezdirmeden,
Mütemadiyen dikilen vefalı bir ağaç gibi köklenmeli hayatında;
Sen her daim onun orada olduğunu hissetmelisin
İhtiyaç duyduğunda gidip müşfik gövdesine yaslanabilmeli,
Kavuklarına saklanabilmelisin
Kucaklamalı seni güvenli kollarıyla,
Dalları bitkin başına omuz,
Yaprakları kanayan ruhuna merhem olmalı...
En mahrem sırlarını verebilmeli,
En derin yaralarını açıp gösterebilmelisin;
Gölgesinde serinlemelisin sorgusuz sualsiz.
Onca dalkavuk arasında bir tek o,
Sözünü eğip bükmeden söylemeli,
Yanlış anlaşılmayacağını bilmeli
Alkışlandığında değil sadece;
Asıl yuhalandığın da yanında durup koluna girebilmeli
Övmeli alem içinde, baş başayken sövmeli
Ve sen, öyle güvenmelisin ki ona övdüğünde de sövdüğünde de
Bunun iyilikten olduğunu bilmelisin.
Teklifsiz kefili olmalı hatalarının;
Günahlarının yegane sahibi.
Seni senden iyi bilen sana senden çok güvenen bir sırdaş,
Göz bebekleri bulutlandığında, fırtınayı sezebilmelisin.
Ve sen ağladığında onun gözlerinden gelmeli yaş...
Yıllarca aynı ip üstünde çalışmış,
İki trapezci gibi güvenle kenetlenmeli elleri...
Parkurun bütün zorluklarına rağmen
Dostluğumuzu koruyabildik,
Acıları birlikte göğüsledik ya;
Yenildik sayılmayız diyebilmeli...
Issızlığın yalnızlığın en koyulaştığı anda,
Küçücük bir kağıda yazdığımız
Kısa ama ümit var bir yazıyı
Yüreğe benzer bir taşa bağlayıp
Birbirimizin camından içeri atabilmeliyiz:
"Bunu da aşacağız!
 İmza: Bir Dost..."
               
                                   Can DÜNDAR
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
Ada sahibi ya da ada olmak

Tanınmış gezgin Thomas Cook, bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu´nun ıssız bir yerinde, çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu gördü. Kulakları sağır edecek denli yüksek sesle çığlıklar atan kuşların kimileri yoruldukça, kendilerini okyanusun dev dalgaları arasına atıyorlardı. Onlar bu son hareketleriyle yaşamlarına son veriyorlar, kendilerini okyanusun dalgalarına bırakırken, çaresizlikten ölüme teslim oluyorlardı.

Bu olaya yalnızca Thomas Cook değil, o bölgede ki balıkçılarda yıllardır tanık olmuşlardı. Kuş bilimcileri ise, yaptıkları araştırmalarda göçmen kuşların farklı yönlerden gelerek okyanusta bu noktada birleştiklerini keşfediyorlar, fakat onların, birbirleri peşi sıra kendilerini ölümün kucağına atmalarının nedenini bir türlü çözemiyorlardı.

Gerçek, geçtiğimiz yüzyılın ortalarında anlaşıldı. Bu trajik olayın yaşandığı yerde bir zamanlar bir ada vardı. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan bu ada, bir deprem sonunda, okyanusa gömülmüştü. İnsanların, yok olduğunun bile ayırdına varamadıkları ada, göç yollarının ortasında kuşlar için vazgeçilmez "dinlenme" durağıydı. Kuşlar binlerce yıllık kalıtımsal alışkanlıklarıyla adanın yerini bilmekteydiler ve yıpratıcı, uzun yolculuklarının ortasında, biraz dinlenebilmek ve toparlanabilmek için, yine binlerce yıllık kalıtımsal güdüleriyle, okyanusun ortasındaki adaya geliyorlardı ama... Olması gereken yerde adayı bulamayınca, yorgunluktan bitkin bedenlerini çığlık çığlığa okyanusun sularına bırakmak zorunda kalıyorlardı.

Söz kendini toparlamaktan açılmışken soralım. Sizin hiç "kendinizi toparlayacağınız" bir adanız oldu mu? Yaşamın uzun "göç yolları"nda acaba, sizinde bir yudum taze soluk alabileceğiniz, yolunuzun kalan bölümüne dinç olarak devam etmenizi sağlayabileceğiniz bir adaya sahip olabildiniz mi? Bir gün yerinde bulamadığınızda ise, ona ille de ulaşmak ve sığınmak için başınız dönercesine, dengeniz bozulurcasına çırpınıp kanat çırptığınız bir ada yaratabildiniz mi yaşamınızda kendinize?

Her şeyi sınırsızca paylaşabildiğiniz bir dost, yola birlikte çıkacak denli güven duyduğunuz bir arkadaş, size her zaman huzur verecek bir eş, ulaşmak için yıllardır uğraş verdiğiniz bir amaç edinebildiniz mi? Şöyle daha bir iyi bakın çevrenize... Size gelen, size sığınan...Sizin gittiğiniz, sizin sığındığınız...Sizin bulduğunuz dostlarınızı bir düşünüverin. Sonra da bir gerçeği görüverin gözlerinizle:
Sizin durup , soluklandığınız ve kendinizi toparlayabildiğiniz kaç adanız var çevrenizde ve...
Durup, sığınmak ve kendilerini toparlayabilmek gereksinimi duyan kaç dostunuz için siz bir adasınız?
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
KIRMIZI ARABA

Arkadaşım Gayle dört yıldan bu yana kansere karşı yaşam mücadelesi veriyordu.
Diğer arkadaşlarımla birlikte onu ziyarete gittiğim bir gün çocukluk düşlerimizden söz ediyorduk. Gayle başını pencereye doğru çevirdi. Gözleri çok uzaklarda, sesi sitem dolu 
- “Ben, kumandalı, kırmızı bir oyuncak arabamın olmasını isterdim hep, ama doğum günümde ne istediğimi söylersem; dileğimin gerçekleşmeyeceği korkusuyla hiç kimseye söyleyememiştim bunu. Bu nedenle de asla radyolu, kırmızı bir oyuncak arabam olmadı.” dedi.
Gayle’i ziyaretimden bir kaç gün sonraydı. Çok sevdiğim dondurmayı almak için sırada beklerken birden dondurmacının vitrinindeki kırmızı oyuncak arabayı gördüm.
Yanına da bir not iliştirilmişti: 
- "Dondurmanızı alırken vereceğimiz kuponu doldurmayı unutmayın, belki de çekiliş sonunda bu kumandalı araba sizin olabilir."
Hemen Gayle’in sözleri geldi aklıma. Bir kaç hafta boyunca sürekli dondurma alıp , verdikleri kuponları doldurdum. Hiç bir çekilişte de kazanamadım. Bu kırmızı arabayı mutlaka Gayle’e almalıydım.
Dördüncü haftanın sonunda artık çekilişte kazanmaktan ümidimi yitirmiştim.
Dükkan sahibi ile konuşarak bana bu arabalardan bir tanesini satmalarını rica ettim.
Dükkan sahibi dört haftadır her gün dondurma alıp, kuponları doldurduktan sonra büyük bir heyecanla çekiliş sonuçlarına baktığımın gözünden kaçmadığını söyledi.
Ardından da gözlerimin içine bakarak:
- "Söyler misiniz, neden bu kadar çok istiyorsunuz bu arabayı? "diye sordu.
Gözlerimden süzülen yaşlara aldırmadan ona arkadaşımdan söz ettim. Çok etkilenmişti. 
- "İstediğiniz oyuncak arabayı verdiğiniz adrese göndereceğim" dedi. Yazdığım çeki masanın üstüne bırakarak , büyük bir mutlulukla evime geldim.
Ertesi günü Gayle’i ziyarete gittiğimde gözleri ışıl ışıldı.
Elindeki kırmızı oyuncak arabayı göstererek küçük bir çocuk heyecanıyla: "Bak" dedi. "Bunca yıl bekledim ama nihayet dileğim gerçekleşti, hem de tam istediğim gibi !"
Ertesi günü postacı bir zarf uzattı elime.
Açıp okumaya başladım:
"Sevgili Bonnie, annem ve babam da kanserdi ve ikisini de, altı ay gibi kısa bir sürede kaybettim. İkisi içinde çok çabaladım ama doğrusu dostlarımın sevgisi ve cömertliği olmasaydı hiç bir şey yapamazdım. Gerçek dostlarım olduğu için kendimi hep şanslı hissettim. Gayle’de senin gibi bir dostu olduğu için çok şanslı. En iyi dileklerimle. Norma"
Dondurma dükkanının sahibiydi mektubu yazan.
Benim masasına bıraktığım çek de zarfın içindeydi.
Bonita L. Anticola
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
Dost olduğumuz belli olsun

İbrahim Peygamber´i yakmak için müthiş bir ateş yığını hazırlayıp içine atmışlar.
O sırada gökte, ağzında küçücük bir kuru dal olan minik bir kuş belirmiş ve peygamberin üzerinden geçerken kuru dalı ateşe bırakmış.
İbrahim Peygamber kuşa seslenmiş:
- O minicik çöpü atmışsın, bu koskocaman ateş için ne fark eder ki?
Kuş:
- Olsun, düşman olduğumuz belli olsun demiş.
Az sonra minicik gagasına bir damla su ile bir başka kuş belirmiş ve o da suyu ateşin üzerine bırakmış.
İbrahim Peygamber ona da sormuş:
- Bir damlacık suyu bıraktın ama bu kocaman ateş için ne fark eder ki?
Kuş cevap vermiş:
- Olsun, dost olduğumuz belli olsun.
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar
DOSTLUK

Solgun yüzü her geçen gün biraz daha soluyor, sanki hayat omuzlarına her geçen gün biraz daha yükleniyordu.
Yaşamdan bıkmıştı, gözleri yılgın bakıyordu, ışıl ışıl olması gereken o gözler sönük ve bitikti sanki. .. Umut her gün ölümü biraz daha yaklaşmış olarak, daha 21´inde ölümü ensesinde hissediyordu, Umut ölüyordu...
Aldığı o kemoterapi denen ilet, Onu daha ölmeden öldürüyordu. İlaç sonrası çektiği acıyı bir tek o biliyordu... Umut ölüyordu.. Bir seferinde ölmek istemiyorum? demişti doktoruna...
Basket takımında idim, yeni bir kulüpten transfer teklifi gelmişti, sonra gitar çalıyorum, -daha çalmasını öğrenmek istediğim çok parça var-, ben bir psikolog olacağım sonra, Bunları 6 aya nasıl sığdırırım, söyler misiniz bana diye bağırdı Umut, sitemi sadece kaderineydi, koskoca doktorun gözleri doldu, Umut ölüyordu...
Kendini çok kötü hissettiği bir gün ailesi, Onu gene apar topar hastaneye kaldırdı. Acil kan gerekiyordu, aileden kimsenin kanı uymadığı için, kan anonsla arandı.
Yener o sırada hastanede yatan bir arkadaşını ziyaret etmekte idi? Bu kan benim kanınla aynı? dedi Arkadaşına... Kan vermek için aşağı kata koştu.Kan vereceğim? dedi, Anons için geldim. Yener ve Umut bu vesile ile tanıştılar. O gün Yener kan verdiği hastayı ziyaret etmek istemişti...
Nereden bilecekti ki? O gün tanışacağı bu kişinin, hayatının sonuna kadar, Onun en iyi dostu olacağını. "Geçmiş olsun" dedi Yener Umut ´a...
Umut bana kan vermişsiniz, Sağ olun, ama zahmet olmuş dedi: "Uğraşıp durmayın! Nasılsa ben yakında ölüp gideceğim, ha bir gün önce, ha bir gün sonra.. Ne fark eder, değil mi?"
Yüzünde ki açıkça okunan hüznü, umursamaz tavırlara bırakmak istiyordu Umut, ama pek başarılı olamıyordu...
Yener elindeki gitarı yatağın kenarına bıraktı. Umut o zaman gitarı fark etti...Demek gitar çalıyordu... Umut ta çalıyordu, ama şu illet hastalığa yakalandığı son 9 aydır, eline gitarı almamıştı..
"Sen daha yaşarken pes etmişsin, dostum." diye başladı söze Yener...Bak hayat savaş demektir, kimi ekmek parası için savaşır, kimi bir parça toprak için, sen yaşamak için savaşmazsan, bu hastalık seni, sen ölmeden gömer, unutma!..diye bitirdi sözünü.
Umut savaşmaktan yorulmuştu, artık şu ölüm gelse de alsaydı onu, herkesin ona acıyarak bakmasından bıkmıştı. Aldığı ilaçlara bağımlı yaşamaktan nefret ediyordu... Hayattan buz gibi soğumuştu... Sanki boş bir mezar bulsa orada ölümü bekleyecekti, o denli bitmişti.
Yener bunları düşündü... Umut? u çok iyi anlıyordu. Çünkü 2.5 yıl önce kaybettiği kız arkadaşı, canı, kelebeği de aynı Umut gibi gözleri önünde daha ölmeden , ölüp gitmişti. Yener ona yardım edememişti, hem Onsuz geçecek yıllarını düşünüp kendine acımaktan buna vakit bulamamış, hem de Ayşegül de, -kelebeğinde- tam olarak bu hisleri anlayamamıştı...
Çünkü Ayşegül ile Yener´in de bir parçası ölüyordu... Yener kelebeğini kaybediyordu. Ayşegül´üne yardım edememişti Yener, ama Umut´a edecekti...O gün buna karar verdi...
Çünkü Umut´un gözlerinde ki o sonmuş, ışık tanıdıktı... Ayşegül´ünkilerle aynıydı."Ben de gitar çalıyorum" dedi Umut..."Ama artık, pek zamanım olmuyor...Çünkü hayatım yatakta geçiyor."
Yener gitarını aldı, "Şimdi gidiyorum, annenlere söyle gitarını getirsinler, yarın uğradığım da bir konser veririz.. .. Ne dersin?" dedi.
Umut gülümsedi...Bu çocuğu, sevmeye mi başlamıştı ne? Gitarı ellerine aldılar. Yener öyle neşeli parçalar çalıyordu ki, Umut un yüzü uzun zamandır böyle gülmemişti. Ne tesadüftü ki ikisi de aynı yaşta idi. Yener milli bir voleybolcu idi, Umut ise bir basketçi. İkisi de gitar çalıyordu, ama Umut ölüyordu.
Bu düşünceyi bir türlü aklında çıkaramıyordu Umut. Gülümsemesi yüzünde dondu kaldı...
Yener Umut´un yüzün de yeni yeni parlayan ışığın yine sönüp gittiğini fark etti.."Ne zaman çıkıyorsun hastaneden?" diye sordu.
"Yarın" dedi Umut.. "Yazlık evimize gideceğiz.." Sonra tekrar yüzünü gülümseme sardı. "Sende gelsene!!!" Umutların evi denize bakan güzel bir villa idi. Kayalıklar arasında ki ev, kuş bakışı tüm körfezi görüyordu..
Yener: "Hadi yüzmeye" dedi.Umut "Ama ben çok halsizim" dedi.
Yener: "Evde oturmaya devam edersen daha da halsizleşeceksin" dedi.
"Haklısın" dedi Umut.. Kayalara ulaştıklarında en yüksek kayanın uçunda durdu Yener "Sence burası kaç metredir?" dedi. "Bence 3-4 metre var ve su sığ" dedi Umut.
 Yener "Ben buradan atlayacağım" dedi. "Saçmalama" dedi Umut...
"Çok tehlikeli" Yener kayaların uçuna gitti, bir iki dakika durdu ve hiç tereddüt etmeden atladı.. Umut´un rengi atmıştı. Kayanın uçuna koştu. Bir iki dakika soluk alamadı ve Yener´in su yüzüne çıkıp ona el salladığını görünce, bulunduğu yere çömeldi ve ellerini başını arasına alıp öylece kaldı...
Yener kıyıya çıkmış gülerek geliyordu. Umut´a yaklaştı.. "Nasıl atlayıştı ama" diye sordu gülerek.
Umut cevap vermedi. Yener: "Umut" dedi..
Umut başını kaldırdı, ağlıyordu. Bağırmaya başladı.."Sen delirdin mi?.. Ölebilirdin..."
Yener Umut´a baktı önce, sonra elindeki havluyu yere atıp üzerine, Umut´un yanına oturdu.."Gördünüz mü? Umut bey, insanın gözlerinin önünde bir sevdiğinin ölüme gitmesi ne kadar zormuş" Tamam, sen kendini düşünmüyorsun, pekiyi anneni de mi de düşünmüyorsun?, dostun Yener´i de mi düşünmüyorsun? Varını yoğunu sana harcamaya hazır babanı da mı düşünmüyorsun? Gördün mü sevdiğinin eridiğini görmek ne zormuş? Sen ölmeden gömülmeyi seçmişsin, ölümden korkma demiyorum... Ben de atlamadan önce bir iki saniye korktum, ama korkunun ilacı üzerine gitmektir korkunun.. Savaş bu korku ile, üzerine git, daha savaşa başlamadan yenilgiyi kabul ediyorsun... Üzülme, bana bir şey olmazdı" dedi Yener ve şaka ile ekledi:
 "Yener, ölümü bile yener." Sonra son derece ciddi söyle dedi:
 Ve Yener ile Umut bu hastalığı da yenecek ... Söz veriyor musun
Ağlamayı kesmişti Umut, Yener´in söylediklerini dikkatle dinliyordu... Yener bugüne kadar hiç düşünmediği bir şeyi anlamasına yardım etmişti, Onu sevenlerde çok acı çekiyordu.Kendisi ve sevenleri için yaşamalıydı.
Yener ayağa kalktı, Umut´a elini uzattı... Kenetlenen bu eller bir illeti, kanseri yenecekti...
O yıl yapılan ilik nakli ile Umut hayata döndü, ama asıl Umut´un hayata dönüş gününü sadece Yener ve Umut biliyordu..
Sıcak bir yaz gününde, kayaların üzerinde, Umut tekrar doğmuştu. Umut ve Yener dostluğu her yıl çığ gibi büyüyerek gelişti...
Ta ki, geçen sene, Yener bir trafik kazasında, son nefesini verene dek.. 43 yaşında ki Umut, Onsuzluğa alışmanın ne zor olduğu bilerek, ama sevdikleri için hayatın acılarına katlanarak bir yılı doldurmuştu. Yazlık evlerinin balkonun da, yıllar önce hayata yeniden doğduğu kayalara baktı. Ve seslendi:
"Yener!..Küçük çocuk koşarak geldi "Evet, baba"
"Gitar çalmayı öğrenmek istiyordun, değil mi?" Çocuk sevinçle bağırdı:
 - "Evettttttttt!..
- "Koş o zaman, yatağımın baş uçunda asılı olan Yener Amcanın gitarını getir, o gitar bu günden sonra, senin gitarın olacak" dedi...
 Gerçek bir dostla kanser bile yenilebilir...
Gerçek bir dostunuz var ise, hayata her an yeniden doğabilirsiniz..
Dostlarınızla, dostça kalın... 
Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar

En İyi Arkadaş
Çölde yolculuk eden iki arkadaş, yolculuğun bir aşamasında tartışırlar, biri ötekine bir tokat atar. Tokadı yiyenin canı çok yanar ama tek kelime etmez ve kum üzerine su sözleri yazar:
 "BUGÜN EN İYİ ARKADAŞIM BANA BİR TOKAT ATTI."
Yıkanabilecekleri bir vahaya rastlayana dek yürümeyi sürdürürler. Tokadı yiyen yıkanırken batağa saplanır, boğulmak üzereyken arkadaşı tarafından kurtarılır. Boğulmak üzere olan arkadaş tam selamete çıktıktan sonra bir kaya parçası üzerine su sözleri kazır:
 "BUGÜN EN İYİ ARKADAŞIM BENİM HAYATIMI KURTARDI."
Tokadı vuran ve sonra en iyi arkadaşının hayatını kurtaran kişi ona şöyle der;
Senin canını yaktığımda bunu kum üzerine yazdın, ama şimdi kayaya kazıyorsun, neden?
Öbür arkadaş ona şöyle cevap verir.
Biri bizi incittiğinde bunu kum üzerine yazmalıyız ki,  bağışlama rüzgârı estiğinde onu silebilsin. Ama biri bize iyi bir şey yaparsa, onu kayaya kazımalı ki,  hiçbir rüzgar yok etmesin.
 "İNCİNMELERİMİZİ KUMA, GÖRDÜĞÜMÜZ İYİLİKLERİ KAYALARA KAZIMAYI ÖĞRENELİM."
 Denilir ki:
Özel birini bulmak bir dakikanızı alır, onu değerlendirmeniz bir saat içinde olur, onu sevmek için bir gün yeter; ama sonra onu unutabilmek için bir ömrün geçmesi gerekir.

Dost - Arkadaş - Muhtelif yazılar

İKİ DOST

Çok samimi iki dost ve arkadaşlardı. Fakat bir tanesi çok kurnaz atılgan ve hareketli, diğeri ise çok saf, dürüst ve sessizdi. Bir gün kurnaz olan arkadaş , diğer arkadaşın yanına giderek işlerinin bozulduğunu söyler ve kendisinden para ister. Samimi dostu onu hiç kırmaz ve elindeki bütün parayı arkadaşına verir. Arkadaşı bu parayla işlerini düzeltir.


Bir süre sonra kurnaz olan yine arkadaşının yanına gider ve arkadaşının evlenmek üzere olduğu nişanlısını çok beğendiğini ve kendisine vermesini ister. Arkadaşı çok şaşırır, ne diyeceğini bilemez. Fakat aralarında o kadar kuvvetli bir sevgi vardır ki arkadaşına hayır diyemez, nişanlısını arkadaşına verir. Zaman içinde Saf olanın işleri bozulur ve birden arkadaşı aklına gelir ben ona sıkıştığında iyilik yapmıştım diyerek arkadaşının iş yerine gider ve kendisine çalışması için iş vermesini ister. Arkadaşı ona iş vermez. Bizimki pişmanlık ve üzüntü içinde geri döner ama yinede arkadaşına kızamaz.


Bir gün sokakta dolaşırken yanına hasta ve yaşlı bir adam yaklaşır. Fakir olduğu için ilaç alamadığını söyler. Bizimki yaşlı adamcağıza acır, istediği ilaçları alır ve adamcağıza verir. Kısa bir süre sonra yaşlı adamın öldüğünü duyar. Yaşlı adam çok zengindir ve bütün mirasını kendisine bırakmıştır. Saf adam artık zengindir. Biraz da sevdiği dostuna olan kırgınlığıyla dostunun iş yerinin karşısında bir ev alır ve oraya yerleşir. 


Bir gün evinin kapısını dilenci bir kadın çalar. Yaşlı kadın çok aç olduğunu, kendisine yemek vermesini ister. Bizim saf hiç düşünmeden kadını içeri alır karnını doyurur, Kimsesi olmadığını öğrendiği kadına; Kendisinin de yalnız olduğunu söyler ve bu evde birlikte yaşayalım sen evin işlerini ve yemekleri yaparsın der, yaşlı kadın hiç düşünmeden kabul eder. 


Bir süre sonra yaşlı kadın bizimkine, kendine uygun bir kız bulup evlenmesini söyler. Bizimki böyle bir kızı nasıl bulacağını, kendisinin tanıdığı olmadığını söyler.Yaşlı kadın ona uygun bir kız tanıdığını ve kendisiyle görüştürebileceğini söyler. Görüşmeler sonucunda evlenmeye karar verilir ve düğün davetiyeleri basılır. Bizimkisi kırgın olduğu halde çok samimi dostunu yinede unutamamıştır. Biraz da geldiği konumu görmesi açısından samimi arkadaşına da davetiye gönderir .

Düğün günü gelir çatar. Saf adam düğün salonunda bir şeyler söylemek isteğiyle mikrofonu alır ve başlar yaşadıklarını anlatmaya; Eskiden çok sevdiğim bir dostum vardı. Bir gün işleri bozulunca benden borç para istedi elimdeki bütün parayı verdim. Evlenmek üzere olduğum nişanlımı çok beğendiğini söyleyerek benden istedi. Çok üzülerek onu da kendisine verdim . Çünkü biz gerçek dosttuk onun üzülmesini istemedim. işlerim bozulduğunda onun fabrikasına gittim ve çalışmak için kendisinden iş istedim. Bana iş vermedi. çok üzüldüm, ama yinede arkadaşıma kızmıyorum .çünkü biz gerçek dosttuk. 
Bu konuşma üzerine kurnaz olan arkadaşı daha fazla dayanamaz mikrofonu eline alır ve başlar konuşmaya; 

Benim de bir zamanlar çok sevdiğim bir dostum vardı.

İşlerim bozulduğunda kendisinden para istedim, bütün parasını bana verdi. 

Sonra ondan nişanlısını istedim, üzülerek nişanlısını da verdi. 

Nişanlısını istememin nedeni o kadının arkadaşıma layık olmamasıydı. (Hayat kadınıydı)

Kendisi çok saf olduğu için arkadaşımı o kadından bu şekilde kurtardım. 

İşleri bozulduğunda gelip benden iş istedi, arkadaşımı kendi emrimde çalıştıramazdım, o yüzden iş vermedim. 

Günün birinde karşılaştığı yaşlı adam benim babamdı. Babam ölmek üzereydi, onu arkadaşımın yanına ben gönderdim ve mirasını ona ben bıraktırdım. 

Evine gelen dilenci kadın benim annemdi. Ona bakıp iyi yaşamasını sağlamak için gönderdim. 

Şu anda evlenmekte olduğu kız de benim kız kardeşim. Onu arkadaşımla evlenmesine ben ikna ettim.

Dost - Arkadaş - Özlü sözler
 • 3 çeşit dost vardır: 1. Su gibidir: Her zaman ihtiyacın olur. 2. İlaç gibidir: Sadece gerektiğinde ihtiyacın olur. 3. Mikrop gibidir: O gelip seni bulur.
 • Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan. - Nietzsche
 • Açgözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün. - Şeyh Edebali
 • Açık düşman, kapalı dosttan iyidir. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu
 • Açık kalb ile konuşan düşman, içinden pazarlıklı dosttan daha iyidir. - Hz.Ali (r.a.)
 • Açık kalple konuşan düşman, içten pazarlıklı dosttan daha iyidir. - Beydeba
 • Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Açlık ne dost, ne akraba, ne insanlık ne de hak tanır. - Daniel Defoe
 • Ah bir dost! Eskiler dostluğun sudan ve ateşten daha zorunlu Ve daha tatlı olduğunu söylerler Ne doğru. - Montaigne
 • Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder. - Hz. Ömer (r.a)
 • Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. - Hz. Ali (r.a.)
 • Akıllı bir adam, senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir. - Firdevsi
 • Akıllı düşmanınsa bile danış, bilgisiz dostun fikrini geç. - Hz. Ali (r.a.)
 • Akılsız dost düşmandır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Aklı verene dost ol ki, kahvenin kırk yıl hatırı sayılabilsin. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. -  William Shakspeare
 • Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap. - Mevlana
 • Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha fenadır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Allah dostu odur ki nefsine tek pay biçmez. Kırk yıl bir ekşi ayran özler de onu içmez. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Allah dostunu gördüm, bundan altı yıl evvel; Bir akşamdı ki, zaman, donacak kadar güzel. -  Necip Fazıl Kısakürek
 • Allah katında en sevgiliniz, ülfet edip, kendisiyle ülfet edilendir Yani kendisiyle iyi geçinilendir En kötünüz de kovuculuk eden, dostları birbirinden ayıranınızdır. - Taberani
 • Allah´a dost ol, yer ve göktekiler dostun olsun. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Altından kupa da olsa kuru çeşmeden dolmaz. Kişi ne kadar mert olursa olsun, düşerse dostu olmaz.
 • Alzheimer’in avantajı: Her gün yeni arkadaşlar.
 • Ana babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır. - Delille 
 • Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz. - Jacgues Delille
 • Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır. - DELİLLE
 • Aptallara büyük güvenim var; arkadaşlarım buna özgüven diyorlar. - Edgar Allan Poe
 • Arkadaş ateş gibidir, azı nimet çoğu felakettir.
 • Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Arkadaş el uzatıp seni yerden kaldırandır, dost ise onu da aşağı çekeceğini bildiği halde sen daha düşerken el uzatandır. - Johann Wolfgang Von Goethe
 • Arkadaş onu o yattıktan sonra ararsan rahatsız olur. Dost neden bu kadar geciktiğini sorar, derdini anlatmak için.
 • Arkadaş sahibi olmanın tek yolu, önce arkadaş olmaktır. - Ralph Waldo Emerson
 • Arkadaş sıkıntınız olmadığında yanınızdadır. Dost sıkıntınız olduğunda size koşar.
 • Arkadaş sizin herşeyinizi bilen ve her durumda size benzeyendir. - Christi Mary Warner
 • Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur. - Cervantes
 • Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir. - Stevenson
 • Arkadaş, sizinle aynı düşmanlara sahip olandır. - Abraham Lincoln  
 • Arkadaş, uçmayı unuttuğumuzda bize kanatlarını açan bir melektir.
 • Arkadaş,arkadaşlarının kusurlarına ve zayıflıklarına katlanmak zorundadır. - William Cowper
 • Arkadaş,insanların sana sundukları gibi benimseme yaşamı.Yaşamın daha güzel olabileceğine inandır kendini. - Andre Gide
 • Arkadaşın hayırlısı, sana doğru yolda iyi delil olandır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Arkadaşına borç verirken ihtiyatlı davran! İkisini de kaybedebilirsin!
 • Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv. - Publius Cyrus 
 • Arkadaşınız hakkınızda her şeyi bilen, ona rağmen hala sizi seven insandır. - Elbert Hubbard  
 • Arkadaşınız, cevap bulan gereksinimlerinizdir. O, sevgiyle ektiğiniz ve şükranla biçtiğiniz tarlanızdır. - Halil Cibran
 • Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız. - Publius Cyrus
 • Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. - Emerson
 • Arkadaşlar ateş gibidirler. Azı nimet, çoğu felakettir.
 • Arkadaşlar ve iyi niyet, sizi paranın gidemeyeceği yerlere götürür. - Margaret Walker
 • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.  - Mustafa Kemal Atatürk 
 • Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz. - Paul De Kock
 • Arkadaşlarınızı seçerken, kişiliğine göre değil, karakterine göre seçin. - Somerset Maugham
 • Arkadaşlığını ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir. - Beaumont
 • Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu yeşermez artık. - Nazım Hikmet
 • Arkadaşlık gereksizdir, felsefe gibi, sanat gibi. Hayati değeri yoktur; daha çok hayata değer katan şeylerdendir. - Clive Staples Lewis
 • Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. - Coleridge
 • Arkadaşlık iki vücutta yaşayan tek bir ruhtur. - Aristo
 • Arkadaşlık kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsanız da ondan. - Claude Mermet
 • Arkadaşlık kişiler için önemlidir çünkü dünyada hiç kimse arkadaşsız kalamaz. - Eleanor Roosevelt
 • Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer. - Mark Twain
 • Arkadaşlık okulda öğrenilen bir şey değildir. Ama arkadaşlığın anlamını öğrenmediyseniz, gerçekten pek bir şey öğrenmemişsiniz demektir. - Muhammed Ali
 • Arkadaşlık öyle sağlam bir bağdır ki,para istemezseniz bir ömür boyu sürebilir. - Mark Twain
 • Arkadaşlık tohumunu ekin,bir buket mutluluk biçin. - Lois Kaufman
 • Arkadaşlık, kanatsız Sevgi’dir. - Lord Byron
 • Arkadaşlık, yapılmaz; doğar.
 • Arkadaşlık... okulda öğrenilen birşey değildir.Ama arkadaşlığın anlamını öğrenmediyseniz, gerçekten pek birşey öğrenmemişsiniz demektir. - Muhammed Ali
 • Aslında biz ne yaptıysak kendimiz yaptık. Çünkü ufacık bir ilgiyi aşk, iki kelime edeni kendimize dost sandık. - Bob Dylan
 • Aşk bakmakla güzelleşir, konuşmakla zenginleşir, dokunmakla bozulur. Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.
 • Aşktır insanı yakan, ayrılıktır kalbi acıtan, ama bunlara rağmen dostluktur insanı yaşatan.
 • Aydınlıkta yalnız yürüyeceğime, karanlıkta bir dostla yürürüm. - Helen Keller
 • Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır. - Mevlana
 • Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü ağladığımda asla gülmez. - Charlie Chaplin
 • Baba: Bazen hiddetinden korktuğun, gücünü devleştirdiğin, her türlü sorumluluğu yükleyip de elinle ittiğin, bazen de arkadaş olup, gezdiğin, örnek aldığın, yüreğindeki sınırları sonsuza kadar açtığın, taptığın.
 • Bak dostum! Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün. Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün. Aç gözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün. Görgüsüzle dost olma: Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün. Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün. Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün. Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün. İlim bil, irfan bil, söz bil.  İkram bil, kural bil, doyum bil.  Usul bil, adap bil, sınır bil.  Yol bil, yordam bil.  Hal bil, ahval bil, gönül bil.  Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.  Mert ol, yürekli ol. Kimsenin umudunu kırma. Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana. - Şeyh Edebali
 • Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. - Cervantes 
 • Barış istiyorsanız, dostlarınızla değil düşmanlarınızla konuşursunuz. - Desmond Tutu  
 • Başka bir kişiyle olan ilişkimizde, kantarın bizim tarafımızdaki ölçeğine birkaç tahıl tanesi kadar hata koyudğumuzda, bazen uygun bir arkadaşlık dengesi yakalarız. - Friedrich Nietzsche
 • Başka türlü davranmak açıkça gerekmiyorsa herkesle dost olmaya çalış ama kimseye teslim olma. - Buda
 • Başkalarını mutsuz etme mutluluğunla ve menfaatin için kimseyi kırma. Eğer biraz huzur istiyorsan herkesi dostun sanma. - Ernesto Che Guevara
 • Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz. - Hz.Ali (r.a.)
 • Başkalarıyla ilgilenmek suretiyle iki ay içinde dostlar kazanırsınız. Başkalarının sizinle ilgilenmesini beklerseniz iki yıl içinde bir dost kazanamazsınız. - Dale Carnegie
 • Başkasının önünü aydınlatırken kendi yolumuza da ışık tutarız. - Ben Sweetlan
 • Bazı sırlar vardır yalnız dostlara anlatılacak. Bazı sırlar vardır dostlara bile anlatılmayacak. Bazı sırlar vardır kendimize bile açıklanmayacak. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Bazıları rahattır. Hem içi hem dışı birçok şeyi kaldırabilir. Ve zor iştir rahatsızlığa şükretmek. Ey cihan! Seni rahat bir yatak sanıp uyuyanlara söyle! Söyle de daha fazla rahatsız etmesinler beni. Beni küçük görüp duymayanlara söyle de dinlerler belki seni. Söyle ki yaklaşmasınlar eşime dostuma. Söyle ki daha fazla açılmasın seninle aramız.
 • Bekle dur da sabah ola gün ola / Ezan sesi beyaz bayrak çekerim / Mecnun bana ahbap ola dost ola / Dert kimdeymiş inan görsün isterim.
 • Belki de yalancı arkadaşlarına bir teşekkür borçlusun. Sana gerçek dostlarının kıymetini hatırlattıkları için. - Victor Hugo
 • Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya, kalp durur. Akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan arkadaş istemem; zaten sudaki gölgem bile bundan iyisini yapar. - Konfüçyüs
 • Ben herzaman yeni arkadaşlarım hakkında herşeyi ögrenmek isterim,eski arkadaşlarım hakkında ise hiçbirşeyi. - Oscar Wilde
 • Bencillik, dostluğun zehridir. - Honore de Balzac
 • Benim dostum ölmeye gidiyoruz dediğimde neden değil ne zaman diyendir.
 • Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler. - Bernard Shaw
 • Benim üç türlü dostum vardır: benim dostlarım, dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı. - Hz. Ali (r.a.)
 • Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbirsey kalpleri birbirine bağlamaz. - Rousseau
 • Bin kişinin dostluğuna, bir kişinin düşmanlığını satın alma. - Hasan-ı Basri
 • Bir akıllının dostluğu tüm delilerin dostluğundan daha iyidir. - Demokritos
 • Bir arkadaşlığı korumanın yolu, asla borç vermemek ve asla bir şeyi ödünç almamaktır.
 • Bir arkadaşta sevmediğim şey, dikkat çekmek için yanındaki insanı sürekli küçük düşürmeye çalışmasıdır. - Aldous Huxley
 • Bir can var canında, o canı ara; / Beden dağındaki gizli mücevheri ara; / Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara; / Aradığını dışarıda değil, kendi içinde ara. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Bir çok arkadaşlarımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. - Herrick Johnson
 • Bir damla deyip geçme. Yeri gelir ayırır dostu düşmandan. Yeri gelir taşırır suyu bardaktan.
 • Bir dosttan tek bir gül ve güzel bir sözü ben onunlayken almayı, öldükten sonraki bir kamyon dolusu çiçeğe tercih ederim.
 • Bir dostun içinde ne kadar iyilik var? Ne kadar verdiğine bakar. - Shel Silverstein
 • Bir dostun üzüntülerine her kim olsa iştirak eder. Ama bir dostun başarılarına iyi niyetle sevinmek, çok yüksek bir ruh halini gerektirir. - Oscar Wilde
 • Bir dostunuz, yemiş bahçesini geziyorsa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir.- Japon atasözü
 • Bir düşman çok bin dost azdır.
 • Bir düşman çoktur, fakat bin dost az. - Asaf
 • Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. - Dorothe Deluzy
 • Bir evi güzelleştiren,ziyarete gelen dostlardır. - Ralph Waldo Emerson
 • Bir gece aşka; "doğru söyle, sen kimsin?" dedim. "Ben ölmeyen hayatım, ölmeyen yaşanışım. Ben daima devam eden, hoş geçen bir ömürüm." dedi. Tekrar sordum: "ey mekandan dışarı olan aşk! Senin evin nerededir?" Ben gönül ateşinin dostuyum. Ben yaşlı gözlerin yanı başındayım." dedi. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Bir gönlü mü kırdın, ağlamalısın. Hele özür dilemesini bilmiyorsan, senden dost olmaz, senden yaren olmaz. Ya incittiğin, kırdığın gönlü Allah seviyorsa, Resulallah seviyorsa. Hatta arz-u sema dahi seviyorsa. Nerden bileceksin? Bilmiyorsun. Bilseydin ödün kopardı dokunmaktan. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Bir gün keşke demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç: Eşini, işini, arkadaşını.
 • Bir insanı tanımak için,kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir. - Şinasi
 • Bir insanın dostlukları, onun değerinin en iyi ölçütlerindendir. - Charles Darwin
 • Bir kadın bir erkekle pekala arkadaş olabilir. Ama bunun devam edebilmesi için onu fiziksel olarak itici bulmak zorundadır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. - Benjamin Franklin
 • Bir kimsenin düşmanının düşmanı olması, onu dost edinmeye kafi sebep değildir. - Arif Nihat Asya
 • Bir köpeğin dostluğu daha iyidir bir dostun köpekliğinden.
 • Bir olsa yoldaşın, dostun emeli, Taştan su çıkartır onların eli. - Genceli Nizami
 • Bir sürü dostunun içinde, elbet düşmanların olacak ama unutma ki, onca düşmanın içinde belki seni dostun vuracak. - Maksim Gorki
 • Bir sürü için en tehlikeli durum kurt ile çoban köpeğinin arkadaş olmasıdır.
 • Bir sürü insan hayatınıza girip çıkacak, ancak sadece gerçek arkadaşlarınız kalbinizde ayak izlerini bırakacak. - Eleanor Roosevelt
 • Bir tane bile düşmana ihtiyaç duymayın bu devirde. Sırtınızdan vuracak onca dostlarınız varken.
 • Birbirimizin küçük kusurlarını hoş göremezsek arkadaşlıktan birşey anlayamayız. - La Bruyere
 • Birçok arkadaşlarımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. - Herrick Johnson
 • Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. - Hz. Ali (r.a.)
 • Biri sana sırtını çevirirse üzülme, hatta sevin. Böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun. - Hz. Ali (r.a.)
 • Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiç bir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz. - Platon
 • Birisini yargıladığınızda,onu değil,kendinizi tarif ediyorsunuz. - Wayne Dyer
 • Biriyle dostluk kurmak iyi bir şey, bu dostluğu sonuna kadar bağlı kalmak büyük bir iştir. - Nâsır-ı Husrev
 • Birlikte gülüyorsanız mutluluktur, birlikte ağlıyorsanız dostluktur; ama birlikte susuyorsanız bu aşktır. - Gabriel Garcia Marquez
 • Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta.
 • Bizde bu aleme hiç meyil kalmamıştır. Dostların gelip bizi bulamayınca gönülleri kırık dönmeleri tek üzüntümüzdür. - Alaeddin Attar
 • Boş insanlarla içi dolu hayaller kuramazsınız dostlarım. - Charles Bukowski
 • Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür. - G.E.Lessing
 • Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. - İmam Şafii
 • Büyük devletlerin dostları ve düşmanları olmaz. Onların sadece çıkar ilişkileri vardır. -W. Churchill
 • Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven. - Hz. Ali (r.a.)
 • Cahil ile dost olma ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. - Şeyh Edebali
 • Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır; başkasına dost olması nasıl beklenir. - Sokrates
 • Cennet ve cehennemle ilgili ileri geri laf söylemek istemem; çünkü ikisinde de dostlarım var. - Mark Twain
 • Cimrinin dostu bulunmaz. - Hz.Ali (r.a.)
 • Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. - Ahmet Bin Kays
 • Cömertlik, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. - Süfyan bin Uyeyne
 • Cömertlik, dostluğun özüdür. - Oscar Wilde
 • Çabuk dost edinme; edindiklerini de hemen terketme. - Solon
 • Çalışan tembel, iş arkadaşlarının yükünü ikiye katlar. - Semih Yaşar
 • Çevremde her şeye evet diyen insanlar istemiyorum. Bana gerçekleri söyleyebilecek çalışma arkadaşlarıma ihtiyacım var. Bu tavırları işlerine mal olsa bile. - Bensiyon Pinto
 • Çıkar düşüncesi dostluğu doğurmaz, dostluğun arkasından gelir. - Cicero
 • Çocuğunuzla 7 yaşına kadar oyun oynayın, sonra 15 yaşına kadar arkadaş olun, sonra da istişare edin. - Hz. Ali (r.a.)
 • Çok arkadaşın olacağına az da olsa dostun olsun. - Hz. Ali (r.a.)
 • Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur. - Gray
 • Çok yaşayanın ömrü, dostlarına ağlamakla geçecektir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Daima iki dosttan biri, diğerinin kölesidir. - Lermontov
 • Denendikten sonra dost edindiklerini bağrına bas, ama her ilk tanıştığınla, hemen el sıkışıp dost olma. - Shakespeare
 • Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur. - Hz.Ali (r.a.)
 • Diyorlarki Dost acı söyler? Acıyı söyleyene Dost denilmez ki.!Seni sevmeyen acı söyler Dostun sana söyleyeceği acı dahi olsa senin canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler. - Şems-i Tebrizi
 • Doğruların borcu dostlara iyilik etmektir, kötülük etmek değil. - Platon
 • Doğruluk, hayatta, iyi bir namın en iyi dostudur. - John Webster 
 • Dolu dolu yaşa hayatı. Dilini keşkeler sarmasın. Hayatta öyle dostlar edin ki gündüz güneşe, gece Ay´a ihtiyacın olmasın.
 • Dost bir kanattır. Dost dediğin yüreğini kanatmayandır.
 • Dost bulmanın yolu, dost olmaktan; Dost olmanın yolu "insan" olmaktan geçer.
 • Dost deniz kenarındaki taşlara benzer. Önce tek tek toplarsın sonra birer birer denize atarsın. Ancak bazılarına kıyamazsın. İşte sen o kıyamadıklarımdansın. 
 • Dost dostun aynasıdır.
 • Dost dostun elini onun perişanlığında, çaresizliğinde tutan kimsedir.
 • Dost edineceğin insanı önce kızdır, yaptıklarını incele ve kararını öyle ver. - Lokman Hekim
 • Dost edinmeye bak, düşmanını annen bile doğurur. - Mehmet Akif Ersoy
 • Dost elden gidince, bedelini yerine koymak imkânsızdır Ama mal gidince, tekrar kazanmak mümkündür. - Ferezdak
 • Dost gerçekleri, düşman işine geleni, deli ağzına geleni, aşık içinden geçeni söylermiş.
 • Dost gönüllerini derli toplu tutmak, hazine toplamaktan daha iyidir. - Sadi
 • Dost için sırtımı köprü yapmaya hazırım Ben; Yeter ki temiz kalpleri taşıyan ayaklar geçsin üstümden. - Honore de Balzac
 • Dost ise, düşünme ver ömrünü gitsin. Dost değilse. Hiç bekletme yol ver gitsin. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Dost istersen Allah yeter, arkadaş istersen Kuran yeter, düşman istersen nefis yeter, zenginlik istersen kanaat yeter, nasihat istersen ölüm yeter.
 • Dost kalk gidelim deyince nereye diye sormayandır.
 • Dost kazanmak isteyen kimse, dostluğu paylaşmayı bilmelidir. - Byron
 • Dost kötü günlerde belli olur. İyi günlerde ise yüzlercesi bulunur. - Attar
 • Dost matematiksel olmalı; Sevinci çarpmalı. Üzüntüyü bölmeli. Geçmişi çıkarmalı. Yarını toplamalı. Kalbinin derinliklerindeki ihtiyacı hesaplamalı. Ve her zaman bütün parçalardan daha büyük olmalı. İşi bitince seni bir tarafa atmamalı.
 • Dost mu dedin? Kulağa kaçan piredir o. - Cervantes
 • Dost ölmeye gidiyoruz dediğinde "neden" değil "ne zaman" diyendir.
 • Dost sanırız hepimiz ihtiyacımız olduğunda bizi terk edenleri, Allah´ım sen beni dostlarımdan koru, düşmanlarım zaten belli. -  Bob Marley 
 • Dost selamında teselli bulan her yürek, dağlar ardında bile kalsa, teselliyi gözün gördüğüyle değil, yüreğinde dost bildiğiyle bulurmuş.
 • Dost senin gözündür. Onu çerçöpten arı tut. Sakın, dil süpürgesiyle ona toz kondurma.
 • Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur. - Miguel de Cervantes
 • Dost ve dostluk dediğimiz, çokluk ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir raslantı ya da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler, yakınlıklardır. - Montaigne
 • Dost yarası yaraların en derinidir. - Shakespeare
 • Dost yüzü görmeden geçen günler ya ölümdür ya uyku.
 • Dost, bedenen senden ayrı ise de, duygu ve düşüncede seninle bir insan gibidir. - Kindi
 • Dost, hem iyi görünen, hem iyi olan insandır; iyi görünen ama iyi olmayan insan ise dost görünür, ama dost değildir. - Platon
 • Dost, kardeşini üç halde korumadıkça tam dost olamaz: düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, ölümünden sonra. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dost, onunla birlikteyken gerçekten olduğun gibi görünebileceğin, ruhunun tüm gizliliklerini ona anlatabileceğin biridir. Onunla birlikteyken kendini korumana gerek yoktur. - J. J.Rousseau
 • Dost, vurulunca değil unutulunca kahrından ölürmüş. Biz dostlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde saklarız.
 • Dost; acı söyleyen değildir. Acıyı tatlı söyleyebilendir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana) 
 • Dost; Bazen minik bir kuş, bazen saksıda bir çiçek, bazen de var olmayan sevgilidir. Ama gerçek dost; Seni senden çok sevendir.
 • Dosta söylenen sevinç iki kat olur, acı ise yarıya iner. Çünkü bir sevinci paylaşmakla daha çok sevinç duymayacak, bir acıyı paylaşmakla acısı hafiflemeyecek kimse yoktur. - Francis Bacon
 • Dostla hem konuşulur hem de susulur.
 • Dostlar arasındaki hakîkî sevgi, içinde bir menfeat temin etme ve kendisinden bir zararı def etme düşüncesi olmayan sevgidir. - İdris (a.s.)
 • Dostlar çakıl taşları gibidir. Önce tek tek toplarsın, atamadıkların ise en kıymetli olanlardır.
 • Dostlar gerçekleri, düşman işine geleni, deli ağzına geleni, aşık içinden geçeni söyler. - Özdemir Asaf
 • Dostlar ırmak gibidir. Kiminin suyu az, kiminin çok. Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca. Kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya.
 • Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. - İmam Şafii
 • Dostlar kötü günde, kahramanlar savaş anında, kadınlar yoksul günlerinde, akrabaların başın derteyken kendilerini belli ederler. - F. O´Maley
 • Dostlar, dost diye bir şey yoktur diye haykırdı ölmekte olan bilge; "Düşmanlar, düşman diye biri yoktur" diye haykırıyorum ben, yaşayan aptal. - Friedrich Nietzsche
 • Dostlardan kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır. - Aeschylus
 • Dostları çoğaltmak, zeka inceliğindendir. - Fudayl
 • Dostları eli boş görmeye gitmek, değirmene buğdaysız gitmeye benzer. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dostları özlemle kucaklamayı unutma. Çocuk sevmeyi çiçek koklamayı unutma. En zorlu anındayken bile kavganın, gökyüzüne bakmayı unutma.
 • Dostlarım, şimdi ben size büyük bir şey söyleyeceğim. Sakın kıyametin kopmasını beklemeyin, o hergün kopmaktadır. - Albert Camus 
 • Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir. - La Rochefoucauld
 • Dostlarımızı, yanımızda önemli hissetmelerini sağlayarak desteklemeliyiz. - Muhammed Bozdağ
 • Dostlarımla beraber olduğum zaman yalnız değilim. O dakikadan sonra da iki kişi değiliz. - Pisagor
 • Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeye kalksan çabucak düşmanın olurlar. Dostlar ateş gibidir. Pek çoğalırlarsa yakarlar. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara. - Chilon
 • Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir. - Mevlana
 • Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dostlarına da düşmanlarına da güler yüzlü ol. - Lokman Hekim
 • Dostlarına saygılı ol,onlara ikramda bulun. - Lokman Hekim
 • Dostlarından kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır. - Aiskhylos 
 • Dostlarının, yerinde nasihatlerine kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. - Pançatantra
 • Dostlarınıza bir gün düşmanınız olabileceklermiş gibi, düşmanlarınıza ise bir gün dostunuz olabileceklermiş gibi davranın. - George Bernard Shaw 
 • Dostlarınla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki dost olduğunda yüzün kızarmasın.
 • Dostlarla buluşmak, üzüntülerin cilâsıdır. - Hz.Ömer (r.a.)
 • Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir / Gittikçe artıyor yalnızlığımız. - Cahit Sıtkı Tarancı
 • Dostlarla gidilen dost yolunda, çilede, sefada bir güzel olur. Canlar bir oldukça, canan uğruna, canlar verilesi bir değer olur.
 • Dostluğa ve arkadaşlığa önem verin. - Sakıp Sabancı
 • Dostluğu hem doğuran, hem sürdüren erdemdir, erdem olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz. - Çiçero
 • Dostluğu öldüren en tehlikeli silah itimatsızlıktır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dostluğu ve sevgiyi yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdik, onlarla büyüsün, dünyayı sarsın diye. - Servet Engin
 • Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. - Michel de Montaigne
 • Dostluk daima tatlı bir sorumluluktur; asla bir fırsat değildir. - Halil Cibran
 • Dostluk elde edilmiş akrabalıktır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dostluk elde edilmiş akrabalıktır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dostluk günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, umulmayacak kadar yakın, unutulmayacak kadar derin, tek başına yaşanmayacak kadar zordur.
 • Dostluk iki yürek arasında akan bir nehir gibidir. Gittiği yeri de temizler, geldiği yeri de.
 • Dostluk iyi kimseler arasında çarçabuk temelleşir, güçlükle yıkılır. - Beydeba
 • Dostluk para gibidir, elde edilmesi kolay korunması zor. - Samuel Buttler
 • Dostluk sırattan incedir, dostluk her şeyden öncedir. Dostluk yürekte saklıdır.
 • Dostluk toprak bir maşrapa gibidir önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılamaz. - Marcus Tullius Cicero 
 • Dostluk ve hakikat gibi iki iyi arasında hakikati yeğlemek gerekir. - Aristo
 • Dostluk, birbiri hakkında hüküm vermek demek değildir. Dostluk, inanmak demektir. - Jean Paul Sartre
 • Dostluk, çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. - Alfred Capus
 • Dostluk, kanatsız sevgidir. - Lord Byron
 • Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur.
 • Dostluk, mihribanlık göstersen ey yar, Gelip kulun olur azat adamlar. - Genceli Nizami
 • Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, basit bir sebeple birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz. - Çiçero
 • Dostluk; kaybolduğun bir ormanda sana yol gösteren ışıktır.
 • Dostlukların çoğu dostluktan, sofuların çoğu sofuluktan adamı iğrendirirler. - La Rochefoucauld
 • Dostluktan saygıyı kaldıran, onun en büyük süsünü kaldırmış olur. - Çiçero
 • Dosttan, yakınlardan gelen bir cefa, düşmanın üçyüzbin cefasına bedeldir. - Mevlana
 • Dosttur çöp değil, kırma. - Mevlana
 • Dostu da severim düşmanı da. Çünkü dost gücümü, düşman ise ödevimi gösterir. - Friedrich Schiller
 • Dostu olmayan insan en yoksul insandır. - J.M.Bechstein
 • Dostu olmayanın düşmanı da olmaz. - Tennyson
 • Dostum beni ısmarlamış gel diye, Gideceğim amma yol bozuk bozuk. - Pir Sultan Abdal
 • Dostun evine giden yol hiç uzun gelmez.
 • Dostun gönle gelen hayali sana buluşma müjdesini verir. O hayal, o zan seni alır: yakine, tam inanca çeker götürür. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dostun kinayeli sözü düşman kurşunundan acıdır. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Dostun olmayışı, bir çeşit gariplik ve yalnızlıktır. -  Hz.Ali (r.a.)
 • Dostun olsun istiyorsan dost ol. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. - Montaigne
 • Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. - Oscar Wilde
 • Dostun yüzü can aynasıdır. Hohlayıp, puflayıp onu buğulandırma! Sonra ayna seni göstermez olur. Toprak, dostu olan bahara kavuşunca coşar ve çiçekler açar. Sen topraktan daha aşağı değilsin.  Öyleyse dost kıymeti bil!
 • Dostuna da, düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun. - Clebul
 • Dostuna zaman ayır yoksa zaman seni dostundan ayırır.
 • Dostunla öyle bütünleş ki, aranıza dünya giremesin. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Dostunla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın.
 • Dostunla öyle yaşa ki düşman olunca arkandan konuşmasın. Düşmanınla öyle yaşa ki dost olunca yüzün kızarmasın.
 • Dostunu severken ölçülü sev. Belki bir gün düşmanın olabilir. Dargın olduğun zaman da ölçülü ol ki bir gün dost olursun. Sonra da yaptığına pişman olursun. - Muhammed bin Abdullah
 • Dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama.- Çin Atasözü 
 • Dostunun düşmanını kendine dost seçme. - Hz. Ali (r.a.)
 • Dostunun kusurlarını ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv. - Aristo
 • Dostunuzu sık sık ziyaret ediniz çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılarla kaplıdır. - Hint Atasözü 
 • Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme. Başka bir yar başka bir dosta meylediyorsun, etme. Âşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Dünya krallarının bile takdirine değişmeyeceğim arkadaşlarım var. - Thomas Alva Edison
 • Dünya malı elde iken, hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca, dost bile düşman olur
 • Dünyanızın sınırlarını genişletmek istiyorsanız, dostlarınızın sayısını arttırın.
 • Dünyaya düşkün olan kimsenin, insanlardan ayrı yaşamasının (Uzlete çekilmesinin) bir faydası olmaz. Dost ve yoldaşı Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri, nasihat edeni Kur’an-ı Kerim olmayan kimse, şüphesiz yolu şaşırmıştır. Onun uzleti uygun değildir. - Davud-i Tai 
 • Düşenin dostu olmaz der kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi. - Cemal Süreya
 • Düşenin dostu olmaz, düşte görürsün, sen o zaman dostları, düşte görürsün.
 • Düşman isterseniz,arkadaşınızı geçmeye çalışın,dost isterseniz,arkadaşlarınızın sizi geçmesine izin verin. - La Rochefoucauld
 • Düşman kelimesinin anlamını dost sıfatını taşıyanlardan öğrendim.
 • Düşmanı dostundan fazla olan kişinin, düşmanı şen, dostu mahzun olur. - Sadi
 • Düşmanım dost olacağına, düşman olsun daha iyi. - Bias
 • Düşmanın derisini yumuşaklıkla yüzebilirsin. Sertlik gösterdin mi, dostun bile sana düşman olur. - Sadi
 • Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır.
 • Düşmanın yakınlarından birisi sana dostluk elini uzatabilir, bunu dikkatle karşıla. - Sadi
 • Düşmanından çok dostundan sakın! Çünkü dostluk biterse; sana nasıl zarar verebileceğini en iyi dostun bilir. -  Bob Marley
 • Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme. - Arthur Schopenhauer
 • Düşmanının düşmanı düşman kaldıkça dosttur, düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. - Bediüzzaman
 • Düşmanınız yoksa, dost bakımından da aynı durumda olmalısınız. -  E. Hubbard
 • Düşmanınla öyle yaşa ki dost olduğunda yüzün kızarmasın.
 • ‎Düşmanlarımı hak ettiğimden şüphem yok ta, dostlarımı hak ettiğimi sanmıyorum. - Walt Whitman
 • Düşmanlarınızı sevmektense,arkadaşlarınıza biraz daha iyi davranın. - Edgar Howe
 • Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. - Sadi-i Şirazi
 • Düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değil aslında dostlarım, tutunmaya çalıştığımız ipler kısa sadece. - Charles Bukowski
 • Düştüğünde yanında olan değil, kalkman için el uzatan dosttur. Unutma, kötü günde katkısı olmayanın iyi günde hissesi yoktur. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Düşüncelerde uyum dostluğu doğrudur.
 • Ebû Hafs hazretlerine; "Güzel ahlâk sâhibi olmak nasıl olur?" diye soruldu. Bunun üzerine; "Evliyânın haklarına riâyet etmek, dostlar ile iyi geçinmek, küçüklere nasîhat vermek, dünyâ için kimseye düşmanlık etmemek, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, dünyâ malı yığmaktan kaçınmak, kendi yollarında olmayanla sohbeti terk etmek, din ve dünyâ işinde yardımlaşmak." buyurdu.  -  Ebû Hafs
 • Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil. - Hz.Ali (r.a.)
 • Eğer beni yukarı taşımak istiyorsan,daha yüksek bir yerde olmalısın. -   Ralph Waldo Emerson
 • Eğer dostuna kılıç çektinse ümidini yetirme, aranızın düzelmesi mümkündür. Eğer onu sözlerinle kırdınsa üzülme aranızın düzelmesi mümkündür. Ama eğer ona hakaret etmişsen iftirada bulunmuşsan sırrını açığa vurmuşsan dostunu ebediyen kaybetmişsin demektir. - Eccelesiastique
 • Eğer dua için temiz bir nefesin yoksa temiz gönüllü bir dost bul da ondan dua iste. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Eğer herkes dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada dost kalmazdı. - Blaise Pascal
 • Eğer hiç dostun yoksa sen bir dost ol. - Dale Carnegie
 • Eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen, ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen; eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitmezse; eğer aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen; sen bir insansın.
 • Eğer mutluluğu arıyorsanız, başkalarının sizi sevmesini istiyorsanız, gerçek dostlar edinmek istiyorsanız. İnsanlarla içtenlikle ilgilenin.
 • Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda, öyle bir kardeşi ve dostu bulamazsın. Ama, kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın kardeş ve dost arıyorsan, böyleleri çoktur. - Cüneydi Bağdadi
 • Ekmeğim, aşım helal olsun yiyene, içene. Ama hakkım helal değil, dost gibi görünüp kuyumu eşene.
 • Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder. - Halidi Bağdadi
 • En büyük aşklar ve dostluklar basit bir merhaba ile başlar.
 • En büyük düşmanınız en iyi arkadaşınız olabilir ve en iyi arkadaşınız en büyük düşmanınız. - Bob Marley  
 • En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır. - Abdullah bin Abbas (r.a.)
 • En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen; İyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur. Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen. 
 • En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir. - Hz. Ali (r.a.)
 • En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. - George Eliot
 • En iyi ayna, eski bir dosttur. - George Herbert
 • En iyi devleti ben nesinden mi tanırım? Namuslu kadını sen, nesinden tanıyorsan. İnan bana, ikisi de dile düşmezler, dostum. - Sebiller
 • En iyi dost yanlışlarımızı görüp düzeltmeye çalışan dosttur. İyi bir öğretmen kendini yavaş yavaş gereksiz kılabilen öğretmendir.
 • En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır. - Henry Ford
 • En iyi dostlarımdan kimileri çocuklardır. Aslında tüm iyi dostlarım çocuklar.
 • En nihayetinde, düşmanlarımızın sözlerini değil, arkadaşlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. - Martin Luther King Jr
 • En sahici dostluklar ortak varlıklar üzerine değil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardır.
 • En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Erkekler dostluklarını top gibi tekmelerken çizilmiyor bile.Kadınlar cam gibi korurken ise parçalara ayrılıyor. - Anne Lindbergh
 • Eski bazen güzeldir. En iyi yananlar, eski odunlar; en güvenilen kimseler, eski dostlar; en rahat okunanlar da, eski yazarlardır. - Francis Bacon
 • Evlilikleri mutsuz kılan sevginin eksikliği değil, arkadaşlığın eksikliğidir. -  Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Ey akıllı kimse, hekim sana acı ilaç gönderdiği zaman hastalıktan korkma. Dost elinden gelen her şeyi iç. Hasta hekimden daha bilgili değildir. - Sadi
 • Ey dost! Aynaya iyi bak; bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini düşün. Bir binanın harabeye nasıl dönüştüğünü hatırla. Aynadaki yalana güvenme. Aynada gördüğün fani güzelliklerin aldatıcılığını unutma. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ey dost! Sana âşık olduğum için bana öğüt veriyorlar. Öğüt bana ne yarar verir? Zehirli su içmişim. Bana şekerin ne yararı olabilir? Benim için ayağını bağlayın diyorlar. Oysa deli olan gönüldür. Ayağımın bağlanmasının ne faydası var? - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ey dostlar! Cahillerle dostluk kurmaktan sakınınız! Şeriat, tarikat ve hakikattan nasip almak isteyen, büyük velilerin makamına ulaşmak, Cehennem´den kurtulup Cennet´e kavuşmak isteyen kişi ilim tahsil etmelidir. - Ahmet Yesevi
 • Ey insan! Yalnızlıktan şikâyet etme sakın, öyle bir dostun var ki; şah damarından yakın. 
 • Fakirlik, insanın sözde dostlarını uzaklaştırır. - Victor Hugo
 • Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. - Shakespeare
 • Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. - William Shakespeare
 • Felaketin bir iyiliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır. - Honore de Balzac
 • Garip insan, Hiç dostu olmayandır. - Ali bin Ebu Talib
 • Gece hırsızın, ışık hakikatin dostudur. - Shakespeare
 • Geçmiş bir dost için yakınmak yeni dertler edinmektir. - Shakespeare
 • Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirlik ve en sadık arkadaşı da alçak gönüllülüktür. - C. C. Cotton
 • Gerçek arkadaş sağlık gibidir. Değeri ancak o yok olunca anlaşılır. - Cervantes
 • Gerçek arkadaşlar seçebildiğiniz ailenizdir. - Audrey Hepburn  
 • Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir. Değeri, kaybedilmeden önce pek farkına varılmaz. - Charles Colton
 • Gerçek aşk çok nadirdir, ama gerçek dostluk derecesinde değil.
 • Gerçek bir arkadaş , iki gövdede yaşayan bir ruhtur. - Aristo
 • Gerçek bir arkadaş, elini tutup, kalbine dokunandır. - Gabriel Garcia Marquez
 • Gerçek bir dost, nimetlerin en büyüğü ve elde etmeğe en az çalıştığımızdır. - La Rochefoucauld
 • Gerçek dost, hatalardan dolayı dostluğu bitiren değil dostluğun hatırına hataları bitirendir.
 • Gerçek dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. -  Hz. Ali (r.a.)
 • Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değil, seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir.
 • Gerçek dostlar çok vücutlu, tek kalpli varlıklardır. - Hz. Ali (r.a.)
 • Gerçek dostlar yıldızlara benzerler. Karanlık çökünce ilk onlar gözükürler. - Napolyon
 • Gerçek dostlar, iyi günlerde davet edilince sizi ziyaret eder. Kötü günlerinizde davet edilmeden gelirler. - THEOPMRASTUS
 • Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim; bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok, kendimi ona veririm. - Montaigne
 • Gerçek dostlukta, basit insanların anlamayacakları bir tat vardır. - La Bruyere
 • Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. - Francis Bacon
 • Gerçek garibe, sâdık dosttan mahrûm bulunan kimsedir. - Hz Ali (r.a.)
 • Gerçekten dostum olanlar için yapmayacağım şey yoktur. İnsanları yarım sevmek gibi bir huy doğamda yok. - Jane Austen
 • Giydikçe açılır diyen tezgâhtar, "uzadıkça şekil alır" diyen kuaför ve "zamanla unutursun" diyen arkadaş. Bunların hepsi aynı örgüte üye. - Sunay Akın
 • Gizli yanan ateşin közü olmaz. Gül dikeni hor görse de diken güle batmaz. Mekânlar ayrı olsa da "gerçek dost" asla unutmaz.
 • Gönül çalamazsın aşkın sazını, ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun ne gülü incit. Bekle dost kapısın sadık dost isen, gönüller tamir et ehli dil isen, sevda sahrasında mecnun değilsen, ne Leyla´yı çağır ne çölü incit.
 • Göz, Allahü Teâlâ’nın kudret ve sanatını görmek içindir.  / Eşin dostun ayıplarını ve haramları görmek için değildir. - Sadi-i Şirazi
 • Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın.
 • Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Güneşin rengine benzemez gecenin rengi. Üşütür ayaz, korkutur karanlık. Bu gece bir gariplik bir hüzünlük var yüreğimde ya ben fazlayım bu şehirde yada bir dost eksik şehirde.
 • Günü gününe kadınlar, günü gününe erdem ya da erdemsizlik, günü gününe, köpekler gibi, ama her gün sağlamca yerinde duran kendim. Böylece yaşamın yüzeyinde ilerliyordum, sözcükler içinde, hiçbir zaman gerçek içinde değil. Tam okunmamış o kitaplar, tam sevilmemiş o dostlar, tam gezilmemiş o kentler, tam sarılmamış o kadınar! - Albert Camus 
 • Güvensizlik başlayınca,arkadaşlık ölür. - Epicuros
 • Güvercin kargalarla arkadaşlık yaparsa tüyleri beyaz kalır, fakat kalbi kararır. - Alman Atasözü
 • Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır. - Muhammed bin Abdullah
 • Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. - Şems-i Tebrizi 
 • Hadi simit satanı anladım, kestane satanı da. Peki ya dost satan, o da mı ekmek parası?
 • Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır. - Golti
 • Hapisteyken, iyi bir arkadaş kefaletini ödeyip seni çıkarmayı dener.En iyi arkadaşın ise yan nezarethanededir, "Ulan, ne eğlendik be" der. - Groucho Marx
 • Hayat arkadaşını çok dikkatli seç. Mutluluğun yada mutsuzluğun %90´nı bu karara bağlıdır.
 • Hayat benimse eğer kimse karışamaz ve biliyorum ki herkesle dost olunmaz. Aşka gelince bir kere sevdim işte, bir daha işim olmaz. - Cemal Süreya
 • Hayat düşündüğün kadar güzel, gördüğün gibi tatlı değildir. Gerçekler bir gün gözünün önüne geldiğinde, pembenin kara, sevdanın yara, arkadaşlığın ne palavra olduğunu anlarsın.
 • Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez. - Voltaire
 • Hayata değer bir yaşam, sevmeye değer bir aşk, dostluğa değer bir arkadaşlıktan asla vazgeçme. Ne eksik ne fazlasını ara ve seni üzenle asla uğraşma.
 • Hayatınız paylaştığınız dostlarınızla anlam ve yön kazanacak. - Muhammed Bozdağ
 • Hayatta bir canın olsun bir de can dostun, her can dost olmaz haberin olsun. Candan dostlara, canlar kurban olsun.
 • Hayatta para ile alınacak bir çok değerli şeyler olduğunu biliriz. Ama para ile hiçbir zaman onur veya temiz vicdan satın alınamaz. Gerçek sevgi ve dostluk para ile alınamaz. Bunlar hak edilerek kazanılır. Para ile ilaç alınır, ama sağlık alınamaz. Para ile yiyecek alınır ama iştah satın alınamaz. Para bir ev alabilir ama bir yuva alamaz. Para lüks şeyler alabilir ama kültür alamaz. Para eğlence alır ama mutluluk alamaz. Hayatta en iyi şeyler para ile alınamayanlardır. - New Age´den
 • Hayvanlar benim arkadaşım...Ve ben arkadaşlarımı yemem. - George Bernard Shaw
 • Hepimiz bazen birileriyle o kadar yakınlaşırız ki dostluğumuzu ya da kardeşliğimizi hiçbir şey engellemiyormuş gibi görünür, bizi ayıran küçücük bir köprü vardır, hepsi o kadar. Ama tam sen bu köprüye adım atacakken sana şu soruyu sorsam :"bu köprüyü geçip bana gelir misin?" İşte o anda artık bunu istemeyiverirsin, sorumu tekrarlasam öylece suskun kalırsın. O andan itibaren aramıza dağlar ve azgın nehirler girer, bizi ayıran ve birbirimize yabancılaştıran duvarlar bitiverir önümüzde ve bir araya gelmek istesek de artık yapamayız. Ama o küçücük köprüyü düşündüğünde sözcüklere sığmayacak kadar büyüyüverir gözünde; yutkunur ve şaşar kalırsın. - Friedrich Nietzsche
 • Her belini sıvazlayanı dostun sanma, belki bıçaklayacak yer arıyordur.
 • Her dost, dosdoğru dost değildir.
 • Her düşündüğünü söyleme, ama her söyleyeceğin şeyi düşün, olmayacak düşüncelerini de yapmaya kalkma. Candan ol, ama sırnaşık olma. Deneyip dost edindiklerini bağrına bas, ilk tanıştığın her kişi ile el sıkışıp dost olma. Kavgaya girmekten sakın, ama girdikten sonra da sıkı dayan ki, karşındakinin gözü korksun. Her konuşanı dinle, ama az konuş. Herkesin fikrini öğren, fakat kendi fikrin sana kalsın. Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Çünkü borç veren çok kere parasından olur, borç alan da tutum alışkanlığını kaybeder.  - William Shakespeare  
 • Her elimi sıkanla dost olmadığım gibi; her canımı sıkanla da düşman olmam.
 • Her gördüğün ata sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna, bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan; eşek yine eşektir. - Ziya Paşa
 • Her şeyin bir belası vardır ve iyiliğin belası da kötü arkadaştır. Hz. Ali (r.a.)
 • Her şeyin tazesi yalnız arkadaşın bayatı meşhurdur. 
 • Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür.
 • Her zaman kalp kıran adam ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır. - Elbert Hubbard
 • Herkes bir dost ister ama hiç kimse bir dost olmak için çaba göstermez.
 • Herkes dostum olamaz, hayat benim kimse karışamaz, aşka gelince bir kere sevdim bir daha işim olmaz.
 • Herkes herkesi aynı sevemez dostlarım. Kimileri gururunun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar. - Bukowski
 • Herkesle dost olan kimsenin dostu değildir. - Aristo  
 • Hiç dokunmadığın birine aşık olabiliyorsan, sen aşkı yaşamayı hak ediyorsun arkadaş. - Can Dündar
 • Hiç ellerin taşı bana değmez ille dostun gülü yaralar beni. - Pir Sultan Abdal
 • Hiç kimse,her şeye sahip olsa da arkadaşı olmadan yaşamak istemez. - Aristo
 • Hiç kimseyle fazla dost olma ileride düşman olabilirsin, kimseye fazla düşman olma ileride dost olabilirsin.
 • Hiç özlemedim seni, özlemek dostluktandır, dostluğundan öte bulmalıyım seni. - Ahmet Telli
 • Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir. - Publilius Cyrus
 • Hiçbir zaman bir arkadaşı aldatmayın. - Hipparchus
 • İhanet arkadaşlık zincirini karartır fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.
 • İkiyüzlü dostun olacağına, delikanlı düşmanın olsun. Hiç olmazsa dostun gibi sırtından değil delikanlı gibi alnından vurur.
 • İkiyüzlü ve kötü bir arkadaş, vahşi bir yaratıktan daha fazla korkulmalıdır; vahşi bir yaratık vücudunuzu yaralayabilir, ancak kötü bir arkadaş aklınızı yaralar. - Buddha
 • İnsan arkadaşlarıyla gurur duymuyorsa, neyle gurur duyacak? - Robert Louis Stevenson
 • İnsan dostunun huyunu alır. - Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. - EPİKUROS
 • İnsan, dostunu düşmanından daha zor affediyor. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • ‎İnsan, düşmekten değil, düşerse "hadi kalk" diyebilecek bir dost sesi duyamamaktan korkar. - Aldous Huxley 
 • İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene denir. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İnsanı en kolay ağlatan sevgilidir. En kolay aldatan dostlarıdır.
 • İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. - Napolyon Bonapart
 • İnsanın dostu yoktur. Mutluluğundan pay almak isteyenler vardır. - Napolyon Bonapart
 • İnsanın en büyük dostu zorluklardır. Çünkü insanı karşılaştığı zorluklar güçlendirir.
 • İnsanlar başkalarının kendileri hakkında söylediklerini bilselerdi kimsenin dostu olmazdı. - Pascal
 • İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş olurlar, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş.
 • İnsanların en acizi dost edinemeyen, ondan daha acizi ise dost kaybedendir. - Charles Eguone
 • İnsanların en büyük dostu, zorluklardır. Çünkü onları karşılaştıkları bu zorluklar kuvvetlendirir. - Gassion
 • İnsanların size karşı olması diye bir şey yoktur dostlarım, onlar sadece kendilerinden yanadırlar o kadar. - Charles Bukowski
 • İşbirliği yapacağınız insanları, birlikte çalışacağınız kişileri ve ortaklarınızı seçerken dikkatli olun. Arkadaşlıklarınızı ve dostluklarınızı iyi kurun. - Sakıp Sabancı
 • İşte iz, geliniz, toprak post, Allah dost. - Necip Fazıl Kısakürek
 • İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana, koku sürmese bile yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın. - EBUZERR
 • İyi arkadaş, yanında yükses sesle konuşup düşünebileceğin insandır. - Ralph Waldo Emerson
 • İyi arkadaşlar, iyi kitaplar ve uykulu bir bilinç: ideal hayat budur. - Mark Twain  
 • İyi askere sahip olunca, insanın her zaman iyi dostları olacağını kim bilmez. - Machiavelli
 • İyi bir arkadaş kendine vereceğin en değerli hediyedir. 
 • İyi bir arkadaş seni her zaman önden bıçaklar. - Oscar Wilde  
 • İyi bir arkadaş, kim olduğumuzu hatırlatır ve ne olabileceğimizi görür.  
 • İyi dost güzel koku saçan gibidir. Sana koku sürmüşse yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın.
 • İyi dostlarla iyi bir aile sofrasında asla yaşlanmazsınız.- Lev Tolstoy
 • İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur. - Honore de Balzac
 • İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • İyi insanların, bütün varlığı ile bağlı olduğu muradı, maksadı, Allahü teala olmalıdır. Doğru, sadık, kimselerle arkadaş olmalıdır. - İbrahim Havvas 
 • Kadınla erkek arasındaki uzlaşma ve dengenin karakteristik özelliği arkadaşlıktır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkide karşı tarafı boyunduruk altına almak, tıpkı ulusların yaşamındaki gibi katlanılmaz nitelik taşır. - Alfred Adler
 • Kadınlar; gençlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşları, yaşlılarında dadısıdır.  - Francis Bacon
 • Karakalem yapmayı neden bu kadar çok seviyorsun ya dost? Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemiyorum.
 • Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir. - Benjamin Franklin 
 • Kayan yer görünce su gibi akma; / Menfaat uğruna dostunu satma; / Eğer bu dünyada huzur ararsan; / Olur olmaz herkesi dost sanma.
 • Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var. - Friedrich Nietzsche
 • Kendi ahlakını düşmanından dinle. Dostun gözünde her yaptığın iyidir. - Sadi Şirazi
 • Kendimizle arkadaşlık çok önemlidir. Onsuz, dünyada başka hiç kimseyle arkadaş olamayız. - Eleanor Roosevelt
 • Kendine dost ara! Beni sevmekte sana uymayanlarla arkadaşlık etme! Çünkü onlar senin düşmanındır, kalbini karartır ve seni benden uzaklaştırmaya çalışır. - İmam Gazali
 • Kendine verebileceğin en iyi hediye iyi bir dosttur. - Robert Louis Stevenson
 • Kendine yakıştırdığını sana yakıştırmayan dostta, hayır yoktur. - Hz. Ali (r.a.)
 • Kendini yükseklere çıkarma, dostların oraya çıkamaz, yalnız kalırsın. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Kıskançlık, ifrata varmazsa faydalıdır, yaşama hevesimizi çoğaltır ve rakiplerimiz dostlarımızdan fazla işe yararlar. Onları iyi seçmek lazımdır. Ben zeki bir düşmanı, ahmak bir dosta tercih ederim. - Peyami Safa 
 • Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün. - Şeyh Edebali
 • Kim bir dost kaybetmişse daha fazlasını kaybetmiştir ve kim inancını kaybetmişse her şeyini kaybetmiştir.
 • Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. - Mehmet Akif Ersoy
 • Kimi vakit sönen hayat ateşimiz rüzgar gibi bir başkası tarafından körüklenerek alevlenir; ve her birimiz bu ateşi tekrar canlandıran dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi borçluyuz. - Albert Schweitzer
 • Kimseyi suçlamayalım. Biz ne yaptıysak kendimiz yaptık. Çünkü küçücük bir ilgiyi aşk, iki kelime edeni kendimize dost sandık. - Bob Dylan
 • Kişi, arkadaşı ile ölçülür. - Hz.Ali (r.a.)
 • Kişinin başkasında gördüğü bir ayıbı kendisinde görmemesi, terkedemediği bir şeyle başkasını ayıplaması ve kendisini ilgilendiremyen bir şeyle arkadaşını incetmesi, kendisini aldatması için yeterlidir. - İmam Muhammed Bakır 
 • Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da israfıdır. - Hukemâ
 • Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden, bana görevlerimi anımsatırlar. - Alphonse Daudet
 • Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.
 • Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Korukla üzüm birbirine zıttır ama, koruk olgunlaştı mı güzel bir dost olur.
 • Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, kötü bir arkadaş bozar. - La Edri
 • Kötü havalarda insan dosta aç olur, / Bir araya gelse dost dosta ilaç olur, / Bahçede tek gül bir şeye benzemez, / Öbek öbek olduğunda bahara taç olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Kötü insanlarla arkadaşlık yapan, iyi kimselere suizan eder.  - Bişr-i Hafi
 • Kötü kimselerle arkadaşlık etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. - Eflatun (Platon) 
 • Kurtlarla arkadaş ol, yalnız elinden baltayı bırakma. - Rus Atasözü
 • Kusurlarım hakkında konuşabilen bir arkadaşı daha çok severim. - William Hazlitt
 • Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. - Nicolas Boileau
 • Kusursuz arkadaş aramak,dost edinmeyi istememek demektir. - De Sacy
 • Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Küçük bir söz yakarsa içini, dost bildiklerin anlamazsa seni, boş ver dökme içini. Yaratana aç elini; ser yüreğini.
 • Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir. - Licterberg
 • Lafımın dostusunuz, çilemin yabancısı, / Yok mudur, sizin köyde, çeken fikir sancısı? - Necip Fazıl Kısakürek
 • Leyla değilim dost, lâkin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü, yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığımda kim o dersen, ben olmam kapında sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki, yola yük olmam, yol olur gelirim. 
 • Mazlumun dostu, zalimlerin düşmanı olunuz. - Hz. Ali (r.a.)
 • Mecnun değilim dost, lakin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü, yalın  halde gelirim. Kapıyı çaldığında "kim o?" dersen, ben olmam kapında, sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki, yola yük olmam, yol olur gelirim. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Menfaat yokuşunda kurulan dostluklar, çile yokuşunda son bulur.
 • Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluk kapısının anahtarıdır. - Abdullah el BASRİ
 • Mutlu bir yalnızlık, mutsuz bir beraberlikten iyidir dostlarım. - Charles Bukowski
 • Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün. - Şeyh Edebali
 • Ne dost gibi görünene imren, ne de düşman gibi görünenden iğren, dost düşman, düşman ise pişman olabilir.
 • Ne dostuna iyi, ne düşmanına kötü de. - Pittacus
 • Ne garip, yüzüne gülecek kadar dost sandığın kişiler, aslında arkandan konuşacak kadar yüzsüzler.
 • Ne iyiliği dosttan ne kötülüğü düşman elinden  bil, / Her işini Hakk´a havale et, her şeyi Allah´tan bil.
 • Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver.çünkü ödünç para veren , çok kere , hem parasından olur, hem dostundan. - Shakespeare
 • Ne kötülüğü düşman elinden, ne iyiliği dosttan bil.
 • Ne zaman gelirsen gel, başıma taç olursun. / Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun.
 • Ne zaman ki ulaşılmaz istekler tüm yaşamımıza egemen olur, o zaman aileye, dostlara, dine bazen de psikoterapistlere yöneliriz. - Irwin D. Yalom 
 • Neye yarar yaşamak, bir tek dostumuz yoksa.
 • Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. - GEORGE ELİOT
 • Niceleri kendi zincirlerini kıramazlar da dostlarının azadçısıdırlar.
 • Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.  - Aunius Aurelius Simachus
 • Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.  - Sadi-i Şirazi
 • Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. - Mustafa Kemal Atatürk
 • Ömrünü seyahatle geçirenler birçok otelci bulur,ama dostluk kuramaz. - Senaca
 • Ömür ömrüne emanettir, kıymetini bilmek gerek. Dost dosta senettir, Allah için sevmek gerek.
 • Önümden gitme seni izleyemeyebilirim arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim; yanımda yürü ve yalnızca dostum kal. - Albert Camus 
 • Öyle bir dost bul ki sen onun için ölmeye gittiğinde o senin için çoktan ölmüş olsun.
 • Pek az kişi vardır ki iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilsin. - Aeshylus
 • Sadık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın. Çünkü sadık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır. - Hz. Ömer (r.a.)
 • Sadık bir arkadaş bulan,bir hazine bulmuştur.   
 • Sadık bir arkadaş, on bin akrabaya bedeldir. - Euripides
 • Sadık dost kusuru söyler, ifşa etmez. - İmam Şafii
 • Sadık dost ve halis kimya az bulunur hiç arama! - İmam Şafii
 • Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. - İmam Şafii
 • Sahte arkadaşlar gölgemiz gibidir, güneşli havada yürürken dibimizde dolanır, ama karanlığa geçtiğimiz anda bizi terkeder. - Christian Nevell Bovee
 • Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaşlık kurma.  - İmam Muhammed Bakır 
 • Sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme. - Sadi
 • Sanma  şahım herkesi sen sadıkane yar olur. / Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur. / Belki dünyada bir serdar olur. / Yar olur ağyar olur serdar olur.
 • Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur, Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur, Sadıkane belki ol cihanda dildar olur, Yar olur, ağyar olur, dildar olur, serdar olur. - Fatih Sultan Mehmet
 • Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün. Aç gözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün, Görgüsüzle dost olma: Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün. Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün. - Şeyh Edebali
 • Sen bir şeyler verdikçe dost görünen çok olur. Birde sen iste gör, hepsi birden yok olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sen gülerken, yanındakiler de güler ama ağlarken yalnız ağlarsın. Onun için öyle bir ağaca yaslan ki asla yıkılmasın. Öyle bir dost edin ki seni asla bırakmasın.
 • Sen hiç kendine ağladın mı? Ben çok ağladım. / Uyandığım bu dünyada en çok kendime acırdım. / En umutsuz arkadaşıydım, arkadaşların. / İstiridyenin içinde yaşamaya razıydım, incin olmalıydım.
 • Sen kasırgalara dayanmışsın, rüzgârla mı yıkılacaksın. Başka çaren yok yüreğim, dosta düşmana karşı ayakta kalacaksın. - Can Yücel
 • Sen ne isen arkadaşında o dur.
 • Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör, hepsi yok olur. Sen kendine yetmeyi öğren, tüm dünyanın malına gönlün tok olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
Dost - Arkadaş - Özlü sözler
 • Sende en iyi neyse, dostuna onu ver.
 • Senin ayıplarını araştıran, kötü insanlarla arkadaş olma. - Davud-i Tai
 • Senin gerçek dostun,ayıplarını sana gösterendir. - Ebu Cafer-i Sümani
 • Sevdiğimiz kişilerle konuşurken öyle konuşmalıyız ki, yarın onlarla dost olduğumuzda söylediklerimizden utanmayalım. - Sadi
 • Severken ne kadar büyükse insan / Ayrılırken yine büyük olmalı / Ne kadar insafsız olsa da zaman / Sevenler her zaman bir dost kalmalı.
 • Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründügün gibi ol. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Sevgin yoksa dost arama. - Sadi Şirazi
 • Seyrek git dostuna kalksın ayaküstüne.
 • Sık ve çok gülmek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak; dürüst eleştirilerin taktirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine katlanabilmek; güzelliği taktir edebilmek, başkalarındaki en iyiyi bulabilmek; sağlık. - Ralph Waldo Emerson
 • Sizin en kötünüz insanları çekiştirerek dostlar arasında ayrılık düşüren ve temiz insanlara kusur bulan kimsedir. - Hz. Ali (r.a.)
 • Sonunda hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. - Martin Luther King
 • Söyle bana kiminle arkadaşlık ediyorsun, sana kim olduğunu söyleyeyim; neyle uğraştığını bilirsem, sende ne olur bilirim. - Goethe
 • Söyleme dostuna sırrını, dostunun dostu vardır.
 • Söyleme sırrını dostuna oda söyler kendi dostuna.
 • Sözde dâhilerle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Özellikle bu sıfata sınavlardan en yüksek notları alarak layık görülenlerle. Bunların beyinleri hazır cevaplarla doludur. Lisedeyken sürekli iftihara geçen bir arkadaşım vardı. İşin sırrı annesiydi. Okuldan eve gelince annesi onu kitapların başına oturtur, yatıncaya kadar çalıştırırdı, o kadar değil belki, ama günde 5-6 saat. Aslında okulun en aptal çocuğuydu. Kitaplardan öğrendiği her şeyi unutmalı insan. Baştan başlayıp gördüklerinden ve hissettiklerinden öğrenmeye bak. Bir de, Disneyland´dan uzak dur. - Charles Bukowski
 • Sözün gelişi "dostlarım" diyorum, dostum yok artık, sadece suç ortaklarım var. Onların da sayısı pek çoğaldı, bütün insanlar suç ortağım benim. En başta da siz geliyorsunuz. Kim yanımdaysa birinci odur. - Albert Camus 
 • Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır. - Konfüçyüs
 • Şems-i Tebrizi Şam’a döndüğünde, Mevlana Celaleddin için onun yokluğu dayanılmazdır. Şems’in varlığını kabullenememiş kimseler, Mevlana Celaleddin’e ileri geri laflar etmişlerdir. Mevlana’nın bu kimselerden birine verdiği cevap şöyledir: Onun ışığı vurmazdan önce ölü bir nakıştım sadece taş duvarlarınızda. O, elindeki yay ile vurmazdan önce tellerime; hep aynı nameyi çalıp söyleyen, kendi sesine yabancı bir kuru rebaptım. Ben onun avucunda bağlar, bahçeler ağaçlar görür; deryalar gibi geniş, deryalar kadar berrak sular görürüm. Onun avucunda çıkan ağaçların gölgesinde dinlenirim. Lâkin siz bunların hiçbirini göremezsiniz. - Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Şiir, yalnızlığın dostudur.
 • Şu an üçüncü battaniyeyi örttüm üzerime. / Yok arkadaş! / Sensiz yine üşüyorum. / Artık kaç -kat- sevdiysem seni?
 • Şu illerin taşı hiç bana değmez , İlle dostun gülü yaralar beni. - Pir Sultan Abdal
 • Şu zamanda insanların dostluğu acemi aşçının çorbasına benziyor. Kokusu güzel ama tadı - tuzu yok. - Malik Bin Dinar 
 • Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Tanrı beni dostlarımdan korusun; düşmanlarımdan ben kendimi korurum. - François-Marie Arouet Voltaire
 • Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. - Hz. Ali (r.a.)
 • Tek bir gül benim bahçem olabilir... tek bir arkadaş, dünyam. - Leo Buscaglia
 • Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. - Diderot
 • Telefon rehberi mutsuzluk verir insanlara, dost diye geçinip, en zor anlarında aramayan sahtelerin yazılı belgeleridir aslında. - Ceyhun Yılmaz
 • Tüm dinler, dostlarım, sadece yalan dolan, korku, açgözlülük, hayal gücü ve şiirden ibarettir. - Edgar Allan Poe
 • Ufak hatalar için dostunla darılmaktan sakın. - Pythagoras
 • Üç çeşit dost vardır: 1. Su gibidir: Her zaman ihtiyacın olur. 2. İlaç gibidir: Sadece gerektiğinde ihtiyacın olur. 3- Mikrop gibidir: O gelip seni bulur.
 • Üç gerçek dost vardır: Yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek, hazır para. - Benjamin Franklin
 • Üç şeyi kötü günlerinde dene, dostunu, eşini ve sabrını. - Atai
 • Ümit alanında her gönülü kendine bağla. Huzur meydanında akıllı bir dost ile ilişki kur. Bil ki: Toprak ve su ile yapılan Kâbe bir gönül kıymetin de olmaz. - Ömer Hayyam
 • Vefa ararsan dostta ektiğini biçersin, yine vefalı dostla bu dünyadan göçersin.
 • Vefa nedir, bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa ötelerin sonsuz mükâfatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Ya sonra diye sorar aşkı gösterseniz, gene aynı sorudur onun aklını kurcalayan; "ya sonra"! Öfke, coşku, dostluk, sevişme, başkaldırı, direnme hep aynı soruyu sürükler peşinden; "ya sonra". Bilinmeyen bir "ya sonra" için bilinenlerin hepsini ıskalamayı kabullenir. - Oscar Wilde
 • Yakışıklı bir çocuk görürsün, tanışırsın, arkadaşlarına hava yaparsın; hevesin kaçar. Yakışıklı bir çocuk görürsün, hayal edersin, birileri yoluyla tanışırsın çıkarsın, hava yaparsın; hevesin kaçar. Yakışıklı bir görürsün, uğraşırsın, hayal edersin, çok kafaya takarsın, senin olur, arkadaşlarına hava yaparsın; hevesin kaçar. Sonra bi çocuk görürsün, kolay ulaşırsın, yapmadığını bırakmaz ve sen yine de ondan vazgeçemezsin.
 • Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur. - De Girardin 
 • Yalnız kaldığınızda gerçek dostunuz size eşlik eden, odada ki ampuldür. - Leyla Göger
 • Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç. - Kutadgu Bilig/ Yusuf Has Hacib
 • Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan,hizmetçi arıyor demektir. - Cenap Şehabettin
 • Yalnızca gerçek dostlarınız size yüzünüzün ne zaman kirli olduğunu söylerler. - Sicilya atasözü
 • Yalnızlığı çekilmez kılan birçok sebep vardır ama unutma ki yalnızlık, bize gerçek dostlarımızın kim olduğunu hatırlatır.
 • Yalnızlık fena arkadaştan hayırlıdır. - Sühreverdi
 • Yan yana oturmak değildir birlikte olmak. Eğer aynı türküyü söylüyorsa yürek birlikteyiz demektir. Yüreğimde dostluk türküsü var ve ben eşlik ettiğine eminim.
 • Yapılan araştırmada 10 erkekten 9´u kız arkadaşının haklı olduğunu söyledi. Onuncudan o günden beri haber alınamıyor.
 • Yarabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim. Sen beni dostlarımdan koru.
 • Yardıma çağırdığım şey acılardır. Çünkü onlar dosttur ve iyi öğütler verirler. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Yastık diye başını ateşe dayayan, yatak diye yılanların üzerine yatan bir adam, emniyet ettiği bir dostundan, düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur. - Beydeba
 • Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayi, dostluk sadik kalmayi bilenler içindir. - Mevlana
 • Yaşam, yakasından yapışıp "seninleyim, gidelim dostum"  demenizi ister. - Maya Angelou 
 • Yaşamaya değer bir hayattan, sevmeye değer bir aşktan, dostluğa değer bir arkadaştan, hepsini sağlayan iyi bir eşten, asla vazgeçmem.
 • Yaşarken kıymetim bilinmemişse, dost olup kalbime girilmemişse, severek yüzüme gülünmemişse, neyleyim ölünce gözyaşını.  
 • Yazarlık fahişelik gibidir. Önce sevdiğinden yaparsın, sonra bir kaç yakın arkadaş için ve sonra para için. - Moliere  
 • Yeniden başlayan arkadaşlıklar hiç kesintiye uğramamış olanlardan daha fazla özen ister. - La Rochefoucauld
 • Yeterince dikkatli olup da dostlarımızın yalnızca bize uyan yanlarıyla ilgilensek ve geri kalan yanlarıyla uğraşmasak dostluklar daha dayanıklı ve daha sürekli olurdu. - Goethe
 • Yıllarla değil dostlarla say yaşını.Göz yaşlarınla değil, gülüşlerle say hayatını. - John Lennon
 • Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.
 • Yirmi yıllık arkadaşlık akrabalıktır. - İmam Muhammed Bakır 
 • Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen, hem yolunu kaybedersin, hem dostunu. - Necip Fazıl Kısakürek
 • Yolda iki kişi karşılaşınca sadece selamlaşıyorlarsa onlar tanıdıktır. Yolda iki kişi karşılaşınca selamlaşıp hal hatır soruyorlarsa onlar arkadaştır. Yolda iki kişi karşılaşıp sohbetlerine kaldıkları yerden devam ediyorlarsa onlar dosttur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Yoruldum, patron. Yollarda yağmurdaki bir serçe kadar yalnız olmaktan yoruldum. Yanımda hiç arkadaş olmamasından yoruldum. Nereye gideceğimizi, nereden geldiğimizi söyleyecek biri, en çok da insanların birbirine kötü davranmasından yoruldum. - The green mile (yeşil yol)
 • Yüreğini yaraladığın kimseden dost olmaz. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Yürü, arkanda ben varım diyen dostlar edinin. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
 • Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğin, noksan da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. - Muhammed Celâleddin-i Rûmî (Mevlana)
 • Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. - William Shakespeare  
 • Zayıfın kini, dostluğu kadar tehlikeli değildir. - V. Dragues
 • Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük şeref güzel ahlaktır. Hz. Hasan, Babacığım bu dört tanesi. Bana diğer dördünü öğret dediğinde ise Hz. Ali şöyle buyurur: Ahmakla arkadaş olmaktan sakın. Sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Yalancı ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimri ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda senden uzaklaşır. Fasıkla, kötü kimse ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o, çok değersiz bir şeye seni satar. - Hz. Ali (r.a.)
 • Zorluk yaşayan bir arkadaşa,varlık ve mutluluk içersinde olan bir arkadaşa gitmekten daha aceleci davranın. - Chilo
Dost - Arkadaş - Risale-i Nur Külliyatı
İkinci cihet, sırf Kur´ân-ı Hakîmin dellâlı olduğum cihetledir. Bu kapıdan girenleri ale´r-re´si ve´l-ayn kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur:
Ya dost olur,
ya kardeş olur,
ya talebe olur.
Dostun hassası ve şartı budur ki: Katiyen Sözlere ve envâr-ı Kur´âniyeye dair olan hizmetimize ciddî taraftar olsun; ve haksızlığa ve bid´alara ve dalâlete kalben taraftar olmasın; kendine de istifadeye çalışsın.
Kardeşin hassası ve şartı şudur ki: Hakikî olarak Sözlerin neşrine ciddî çalışmakla beraber, beş farz namazını edâ etmek, yedi kebâiri işlememektir.
Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.

Mektubat | Yirmi Altıncı Mektup
Dost - Arkadaş - Şiir türü
KARA TOPRAK

Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır

Âdem den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sâdık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Dileğin varsa iste Allah tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak tan
Benim sâdık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah a
Hakkın gizli hazinesi   toprakta
Benim sâdık yârim kara topraktır

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır

Aşık Veysel ŞATIROĞLU
Dost - Arkadaş - Şiir türü
YUNUS İÇİN; DÜNYA DOSTUN BAHÇESİDİR

Halvetlerde meşgul olam
Daim açılır gül olam
Dost bağında bülbül olam
Ötem hey dost deyu deyu...

Mecnun oluban yürüyem
Yüce dağları bürüyem
Mum olubam eriyem
Yanam hey dost deyu deyu...

Günler geçe yıl çevrile
Üstüme sinlem devrile
Ten çürüye toprak ola
Tozam ey dost deyu deyu...
Dost - Arkadaş - Şiir türü
Pir Sultan Abdal – Dostum Dostum

Bin cefalar etsen almam üstüme (Oy)
Gayet şirin geldi dillerin dostum (Oy)
Varıp yad ellere meyil verirsen (Oy)
Gış ola bağlana yolların dostum (Oy)
Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy)

İlahi olmaya yardan ayıran (Oy)
Bahçede bülbüller ötüyor uyan (Oy)
Kula gölge ise Allah’a ayan (Oy)
Senden ayrılalı gülmedim dostum (Oy)
Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy)

Pir Sultan Abdal’ım gülüm dermişler (Oy)
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar (Oy)
İster isem dünya malın vermişler (Oy)
Sensiz dünya malı n´ederim dostum (Oy)
Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy)