İKİNCİ ÜNİVERSİTE - Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim fakültesi - İlahiyat Önlisans Programı - 2016/2017/2018 dönemleri   

Temel Bilgi Teknolojileri 1

Temel Kavramlar
   − Test - 1
Sözcük İşlemciler
   − Test - 1
Sunum Teknolojileri
   − Test - 1
Hesap Tabloları
   − Test - 1
Internet Teknolojileri
   − Test - 1
Taşınabilir Teknolojiler
   − Test - 1
Sosyal Ağlar
   − Test - 1
Teknoloji, Toplum ve İnsan
   − Test - 1
2013 GÜZ ARA SINAV
2014 GÜZ ARA SINAV
2015 GÜZ ARA SINAV
2016 GÜZ ARA SINAV
1-4 üniteler soru cevapları
2015 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2016 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 TEK DERS SINAV
2016 TEK DERS SINAV
5-8 üniteler soru cevapları

İslam İnanç Esasları

Din ve İnanç
   − Test - 1
İslam Dini ve İnancı
   − Test - 1
Allah İnancı
   − Test - 1
Melek İnancı
   − Test - 1
Kutsal Kitap İnancı
   − Test - 1
Peygamber İnancı
   − Test - 1
Ahiret İnancı
   − Test - 1
Kader İnancı
   − Test - 1
İnanç ve Davranış İlişkisi
   − Test - 1
İnançsızlık
   − Test - 1
2013 GÜZ ARA SINAV
2014 GÜZ ARA SINAV
2015 GÜZ ARA SINAV
2016 GÜZ ARA SINAV
1-6 üniteler soru cevapları
2013 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2016 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
Deneme Testi - I
Yaprak Testi - I
Yaprak Testi - II
7-12 üniteler soru cevapları

İslam İbadet Esasları

İbadet
   − Test - 1
Temizlik
   − Test - 1
Namaz: Genel Esaslar
   − Test - 1
Namaz: Özel Hükümler
   − Test - 1
Oruç
   − Test - 1
Zekât
   − Test - 1
Hac ve Umre
   − Test - 1
Kurban ve Adak
   − Test - 1
Yeminler ve Keffâretler
   − Test - 1
Haramlar- Helaller
   − Test - 1
2013 GÜZ ARA SINAV
2014 GÜZ ARA SINAV
2015 GÜZ ARA SINAV
2016 GÜZ ARA SINAV
1-6. üniteler soru cevapları
2013 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2016 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 TEK DERS SINAV
2016 TEK DERS SINAV
Deneme Testi - I
Yaprak Testi - I
Yaprak Testi - II
7-10. üniteler soru cevapları

İslam Ahlak Esasları

İslâm ve Ahlâk
   − Test - 1
İslâm Ahlâkının Kaynakları
   − Test - 1
İslâm Ahlâk Teorileri
   − Test - 1
İslâm Ahlâkının Temel Kavramları
   − Test - 1
İslâm Ahlâkının Bireysel Boyutu 1: Güzel Ahlâk (Faziletler)
   − Test - 1
İslâm Ahlâkının Bireysel Boyutu 2: Çirkin Ahlâk (Reziletler)…
   − Test - 1
Aile Ahlâkı
   − Test - 1
Toplumsal Ahlâk
   − Test - 1
İş Ahlâkı
   − Test - 1
Çevre Ahlâkı
   − Test - 1
2013 GÜZ ARA SINAV
2014 GÜZ ARA SINAV
2015 GÜZ ARA SINAV
2016 GÜZ ARA SINAV
1-6. üniteler soru cevapları
2013 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2016 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 TEK DERS SINAV
Deneme Testi - I
Yaprak Testi - I
7-10. üniteler soru cevapları

İlk Dönem İslam Tarihi

İslâm Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo–Kültürel Hayat
   − Test - 1
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
   − Test - 1
İslâm’ın Mekke Dönemi
   − Test - 1
İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar
   − Test - 1
İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası
   − Test - 1
Hz. Peygamber’in Ahlâki Şahsiyeti, Aile Hayatı, Siyasî ve Askerî Kişiliği
   − Test - 1
Hz. Ebû Bekir Dönemi
   − Test - 1
Hz. Ömer Dönemi
   − Test - 1
Hz. Osman Dönemi
   − Test - 1
Hz. Ali ve Hz. Hasan Dönemi
   − Test - 1
2013 GÜZ ARA SINAV
2014 GÜZ ARA SINAV
2015 GÜZ ARA SINAV
2016 GÜZ ARA SINAV
1-6. üniteler soru cevapları
2013 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2016 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 TEK DERS SINAV
2015 TEK DERS SINAV
Deneme Testi - I
Yaprak Testi - I
7-10. üniteler soru cevapları

İslam Sanatları Tarihi

Sanat
   − Test - 1
Erken Dönem İslam Mimarisi
   − Test - 1
Osmanlı Mimarisi
   − Test - 1
Hat Sanatı
   − Test - 1
Tezhip Sanatı
   − Test - 1
Minyatür Sanatı
   − Test - 1
Cilt ve Ebru Sanatı
   − Test - 1
Türk Çini Sanatı
   − Test - 1
Diğer Sanatlar
   − Test - 1
Türk Din Mûsikisi
   − Test - 1
2013 GÜZ ARA SINAV
2014 GÜZ ARA SINAV
2015 GÜZ ARA SINAV
2016 GÜZ ARA SINAV
1-6. üniteler soru cevapları
2013 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2016 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 TEK DERS SINAV
2015 TEK DERS SINAV
2016 TEK DERS SINAV
Deneme Testi - I
Yaprak Testi - I
Yaprak Testi - II
7-10. üniteler soru cevapları

Arapça I

Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri
   − Test - 1
   − Temel Kavramlar Etkileşimli Alıştırma
   − İsim ve fiil özellikleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − İsim ve fiil cümleleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − Arapça cümleleri tercümesiyle eşleştirme Etkileşimli Alıştırma
   − Mazi ve muzari cümleleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − Emir cümleleri tercümesiyle eşleştirme Etkileşimli Alıştırma
   − Mubteda - Haber kelimeleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
Cinsiyet Yönünden İsimler (Müzekker-Müennes)
   − Test - 1
   − Müzekker ve müennes isimleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − İsimleri tercümesiyle eşleştirme Etkileşimli Alıştırma
   − Hakiki - mecazi müzekker gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − Lafzî Hakîkî Müennes - Gayri Lafzî Hakîkî Müennes gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − Lafzî Mecâzî Müennes - Gayri Lafzî Mecâzî Müennes (Semâi Müennes) gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − Cinsiyet Yönünden İsimleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
Sayı Yönünden İsimler (Müfred-Tesniye-Cemi)
   − Test - 1
   − Tesniye ve Cemi cümleleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − Müfred, Tesniye, Cemi cümleleri tercümesiyle eşleştirme Etkileşimli Alıştırma
   − Müfred, Tesniye Gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
   − Müfred, Cemi (Çoğul İsim) Gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
Belirlilik Yönünden İsimler (Marife-Nekre)
   − Test - 1
   − Marife ve Nekre kelimeleri gruplandırma Etkileşimli Alıştırma
İ‘râb Yönünden İsimler
   − Test - 1
İsim Cümlesinin Ögeleri
   − Test - 1
Fiil Cümlesinin Ögeleri
   − Test - 1
Harf-i Cerler
   − Test - 1
İsim Tamlaması
   − Test - 1
Sıfat Tamlaması
   − Test - 1
2013 GÜZ ARA SINAV
2014 GÜZ ARA SINAV
2015 GÜZ ARA SINAV
1-6 üniteler çalışma ders notları
1-6 üniteler çalışma ders notları - 2
Kelime ezber çalışması - 1
2013 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2014 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2015 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2016 GÜZ DÖNEM SONU SINAV
2013 Dönem sonu sınav_sorularının açıklaması
2014 Dönem sonu sınav_sorularının açıklaması
2015 Dönem sonu sınav_sorularının açıklaması
2016 Dönem sonu sınav_sorularının açıklamasıİletişim :Turgut Kuzan
tkuzan@gmail.com

2016-2017 dönemi İkinci üniversite
Açık öğretim fakültesi
İlahiyat (önlisans) Öğrencisi