Cinsiyet yönünden kelimeler
Arapçada kelimeler müzekker (eril) ve müennes (dişil) olmak üzere ikiye ayrılırlar.
a. Müzekker (eril) isim
İnsan ve hayvanların eril olanını veya kendisinde müenneslik (dişilik) işareti bulunmayan bazı varlıkları gösteren isimdir.
Müzekker (eril) isimler ikiye ayrılır:
  • 1) Hakiki Müzekker : Canlı erkek varlıklara işaret eden ve dişilik alameti bulunmayan isimlerdir.
  • 2) Manevi Müzekker : Müzekker kabul edilen cansız varlıkları gösteren isimlerdir.
b. Müennes (dişil) isim
İnsan ve hayvanların dişil olanını veya kendisinde müenneslik (dişillik) işareti bulunan bazı varlıkları gösteren isimdir.
Müenneslik (dişilik) işaretleri
  • 1) Ta-i Marbuta ( ة )
  • 2) Elif-i Maksure ( ى )
  • 3) Elif-i Memdude ( اء )
Müennes (dişil) isimler üçe ayrılır:
  • 1) Hakiki Müennes : Dişilik alameti olsun veya olmasın gerçek dişi varlıkları gösteren isimlerdir.
  • 2) Lafzi Müennes : Dişilik alameti olmasına rağmen müzekker olan isimlerdir.
  • 3) Sema-i müennes : Müenneslik (dişilik) işaretleri bulunmadığı halde müennes kabul edilen isimlerdir.
Not : Vücudumuzda bulunan çift organlar müennes (dişil), tek organlar müzekker (eril) kabul edilir.

D İ K K A T

İsimlerin dişil ve eril olarak kullanılması cümlenin diğer öğelerinde kelime sonlarında değişikliklere sebep olur.
Bu değişiklikleri takip edebilmek için bitişik özne ve nesne zamirleri tabloları çok iyi anlaşılmalıdır.
Toplam Görüntüleme :2212